تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

اسارت

اجازه بازدید از زندان های خود را به هیأت های حقوق بشری بدهید

اجازه بازدید از زندان های خود را به هیأت های حقوق بشری بدهید

خونخواری و کشته سازی از اصلی ترین خصوصیات مسعود رجوی است. مسعود رجوی کسی است که جوانان را پیر و پیران را به فنا می دهد. چند روز پیش خبر مرگ و ایست قلبی صمد ساجدیان در رسانه های رجوی پخش و ویژه برنامه هائی حول آن شکل ...