تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

ارشادی

غمِ «عظیم» + فیلم
یک تراژدی از زندگی یکی از مادران اسیران فرقه رجوی

غمِ «عظیم» + فیلم

نجیبه ارشادی، یکی از مادران رنج دیده اسیران فرقه رجوی است که هم اکنون به تنهایی و در بستر، غم فراق فرزند می کِشد.