• امروز : جمعه - ۱۱ اسفند - ۱۴۰۲
  • برابر با : Friday - 1 March - 2024

منوچهر هزار خوانی، چه سئوالاتی از ساکنان کمپ تیرانا کرد؟!

  • کد خبر : 7429
  • 14 ژانویه 2017 - 6:24

منوچهر هزار خوانی، چه سئوالاتی از ساکنان کمپ تیرانا کرد؟!

دکتر منوچهر هزار خوانی که در دوران رژیم شاه بعلت دوستی با نام آوران کانون نویسندگان ایران، اسم ورسمی بهم زده بود ، بعد ازانقلاب ودرجریان نبرد ” که برکه “، پیچیدگی های زمان را درک نکرد وسرانجام سرازچاهی درآورد که مسعود رجوی خودشیفته بر سر این روشنفکران سطحی کنده بود!

او دراوایل کار وزمانی که ما هنوز در کمپ اشرف بودیم، احترامی داشت و  باند رجوی تلاش می کرد که موقع ورود او به اشرف ، وضع را طوری ترتیب دهد که این مدعی آزادیخواهی ، از کلاس های شستشوی مغزی آگاهی نداشته باشد وروابط درون تشکیلاتی فرقه ی رجوی را دموکراتیک ببیند و داستان های حماسی اززندگی ما اسرای رجوی بسازد!

به تک تک ما سفارش عدم تماس و طرح مسائل با او میدادند واورا بعنوان یک فردی غیر مجاهد بما معرفی کرده ومیگفتند که سری را باو درمیان ننهاده وحتی ازوضع معیشتی مان درکمپ اشرف ، صحبتی نکنیم!

بطور کلی در زمان بازدید او ازاشرف، اوضاع را طوری ترتیب می دادند که او با ماهیت واقعی کمپ اشرف آشنا نشود!

قبل از ورود هزارخوانی به اشرف ، به همه ی ما توصیه می شد که برخورد رسمی و تشریفاتی با او داشته وتنها حرف هایی بزنیم که سازمان از ما میخواست وازبرخورد صمیمانه وخودمانی با او پرهیز کنیم!

درغیاب او، مسعود ومریم همواره بما القا میکردند که دکتر هزارخوانی را دوست صمیمی به حساب نیآوریم و همواره این مطلب را مدنظر داشته باشیم که نمیتوان اعتماد کاملی باو نمود !

اما  ظاهرا حالا ورق برگشته وهزارخوانی به آلبانی هم برده شده تا ضمن تهیه ی سفرنامه ای ازاین مسافرت ، به خواننده القا کند که اگر درمورد فرستادن کمک مالی به اشرف مشکلی داشتید و واهمه وشک وتردیدی ، درمورد کمپ تیرانا این سوء ظن ها را کنار گذاشته و کمک های مالی تان را به این جهان آزاد ؟! سرازیر کنید وبدانید  که صرف توسعه ی دموکراسی و نزدکی ایام سرنگونی رژیم گردد!

آقای هزارخوانی که معتقد است که آلبانی جهان آزادی است ، آیا تحقیق وبررسی کرده است که ساکنان کمپ تیرانا که گروگان های رجوی باشند، چه میزان ازمزایای این جهان آزاد برخوردارند؟

من ضمن اینکه می پذیرم که سربه نیست کردن اعضای ناراضی درآلبانی بسادگی سربه نیست کردن آنها در عراق نیست ، از دکتر هزار خوانی سئوال میکنم که آیا تحقیق کرد تابداند کلاس های تنویر افکار!! ومغزشوئی الی الابد رجوی ها تعطیل شده که درگزارش سفرش نیآمده است ؟!

آیا او ازاقدامات دولت آلبانی که عهد کرده بود که این اسرا را بعد از روان درمانی و آموزش زبان وایجاد مهارت به جامعه ی آلبانی ویا سایر کشورهای جهان منتقل کرده تا راسا امکان زندگی آزادانه و تعیین مقدرات خود بدست خودشان را بدست آورند؟!

اگر پرسیده، چرا این موضوع باین مهمی را درسفرنامه ی خود که رسانه های رجوی منتشرش کرده ، نیآورده است؟!

اگر هم نپرسیده ، عذر بدتر ازگناه کرده و درادعای خود دایر به حمایت ازاسرای رجوی دروغگویی نشان داده وتزویر کرده است!

بنظر می رسد که بردن صوری او به کمپ آلبانی وگرفتن شهادت دروغ اززبان او ، صرفا برای موجه نشان دادن کارزاری است که باند رجوی براه انداخته وهدف ازاین کارزار نشان دادن این مسئله است که مخارج عظیم سازمان رجوی ازمحل کمک های مردمی تامین میشود ودست مرئی حکومت استبدادی ووابسته ی عربستان ودستان نامرئی دیگران نیستند که این هزینه ها را متقبل میشود!

درهر صورت، آقای هزار خوانی دلال یک معامله ی شرم آوری است ومن بسیار متاسفم به حال او که میتوانست سرنوشت شرافتمندانه ای داشته باشد که نخواست واراده ی لازم را نداشت که چنین شود وبا سنی که دارد ، بزودی به گمنامان خواهد پیوست وچه بسا که تاریخ عنوانی مانند ” عمله ی شیطان ” باو بدهد!

سیروس غضنفری

عضو نجات یافته ی دستگاه رجوی

تبریز- ایران

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=7429