• امروز : شنبه - ۳۰ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 20 July - 2024

دولت آلبانی باید به وعده هایش عمل کند!

  • کد خبر : 7215
  • 21 دسامبر 2016 - 16:14

دولت آلبانی باید به وعده هایش عمل کند!

انتقال اسرا و گروگان های رجوی به کشور آلبانی با همت خانواده های مربوطه بر رجوی تحمیل شد و تلاش خانواده ها دراین مورد، بمنظور حفظ جان آنها ازخطرات دائما موجود درعراق ، فاز اول این حرکت غرور آفرین آنها بود.

اما ابدا قرار نبود که این عزیزان ما در محلی دور از انظار ، مجددا تحت تاثیر دائمی دستگاه مغزشوئی رجوی قرار گرفته و قدرت واختیاری برای تعیین سرنوشت خود نداشته و یا از برقراری یک تماس تلفنی ساده با اعضای خانواده ها ودوستانشان محروم باشند!

قرار بود که دولت آلبانی هم یک کمپ ترانزیتی در خاک خود برای این اسرا ترتیب داده و سریعا نسبت به علاج بیماری های روحی ناشی ازدهه ها مغزشوئی سیستماتیک این فلک زدگان اقدام نماید.
درموقع مذاکرات و توافقهای انجام شده، ازنظر این دولت، این افراد که وضعیت متعارف ندارند وحضورشان درهر جامعه ای مشکل ساز وخطر آفرین است، بازسازی مجدد ذهنی شده و درکشورهای دیگر انتگره ( جذب) شوند.
دولت آلبانی قول داده و متعهد شده بود که به این گروگان های رجوی زبان خارجی یاد بدهد تا بتوانند به کسب تخصص هایی که برای کار دراروپا و… لازم است، نائل آیند.
دولت نامبرده گفته بود که این اسرا پس ازطی مراحل بالا میتوانند درخود آلبانی ساکن شده وکار وزندگی کنند ویا طبق میل خود به کشورهایی که آنها را میپذیرند، پناهنده شوند.
متاسفانه اما، خبر های نگران کننده ای دایر بر تداوم کلاس های مغزشویی دراردوگاه آلبانی به گوش می رسد وصحبتی از حضور روانپزشکان مقرر شده دراین اردوگاه نمیشود وبجای آن پاره ای ازمنابع اظهار می دارند که مریم رجوی ، بطور مخفیانه باین اردوگاه سفر نموده وازقول مسعود رجوی مجهول الحال به این اسرا توصیه نموده که بیشتر ازگذشته تحت فرمان مریم و شورای مرکزی منتسب مسعود بوده وبه امر ونهی بیمارگونه وضد انسانی آنها گردن نهند!
مهمتر و عجیب تراینکه ، گویا قرار است که این افراد بازهم دریک مکان جمعی و این بار دورتر ازنظارت دولت آلبانی وتحت نظر گماشتگان خاص رجوی به زندگی اسارت بار خود ادامه داده و تعهدات دولت آلبانی را به هیچ نگیرند!
کسانی که قراربود زیر نظر روانپزشکان معالجه شده واختیار زندگی خود را راسا بدست گیرند ، چگونه میتوانند تحت نظارت دائمی مامورین خاص رجوی باشند وآیا این نقض غرض نیست؟!
این توصیه ی مریم درکنار آنچه که ما ازلحاظ عدم برقراری ارتباط مشاهده میکنیم ، موجب نگرانی وسیع ما شده و وضع موجود را درتعارض با تعهدات دولت آلبانی دانسته وضمن اعتراض شدید خود به این روند، خواستار جوابگویی صریح ازطرف دولت آلبانی وکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میباشیم!
گروهی از خانواده های مرتبط با اسرای رجوی درتیرانا
آذربایجان شرقی- ایران
خلیل محرم زاده- اصلان محرم زا ده (برادر)
میر مجید رئیسی اسکویی – خانم فتیهه رئیسی اسکویی (خواهر)
علی اصغر کرمی هفت چشمه – یدالله کرمی (برادر)
کریم نعلبندیان – برادر اشرفی والایی
محمدعلی لطفعلی نجد- لطفعلی نجد (پدر)
ابوالفضل شیخ بیگلو- فرامرزشیخ بیگلو (پدر)
محمدرضا پورمهدی داوود پور مهدی (برادر)
سلمان دولت پناه – اسرافیل دولت پناه ( برادر)
مهتاب قریشی – یوسف قریشی (برادر)
سیدمرتضی اکبری نسب – سید رضا اکبری نسب (برادر)
خیراله محمد علییان – سیف اله وخانم محمد علییان (برادروخواهر)
یعقوب بازمان ملکی- بازمان ملکی (برادر)
منصور عباسخانی- محمد عباس خانی (برادر)
فیروز ساعدی – مهدی ساعدی (برادر) ویعقوب (پدر)
امیر ائلغمی – رحیم ائلغمی (برادر)
نیره سلطانی اهری – دکتر سلطانی اهری (برادر)
محمدتقی صالحپور- خانم صالح پور (خواهر)
ناهید سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
محمود سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
مهری سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
اقدس نایب اسماعیل پور- خانم نایب اسماعیل پور(خواهر)
زهرا مهدیزاده بهتاش- کریم مهدیزاده بهتاش (برادر)
فیروزان تقی زاده علمداری – کاظم تقی زاده علمداری (برادر)
مولود طاهری نژاد – خانم شهن طاهری نژاد (خواهر)
مریم نوجوان – پرویز نوجوان (برادر)
شهین نطاقی – ودود نطاقی (برادر)
ابراهیم جدی _ بیوک جدی (برادر)
محمد حسین دادگر اقدم – غلامحسین دال (برادر)
سید رضا تارا _ سید یوسف تارا (برادر)
مهدی پور واحد- جمشید پور واحد (برادر)
اصغر فتحی- حمزه فتحی (برادر)
حسن رهنمای آناخاتون- بیایض علی رهنمای (پدر)
یوسف خوب زمانی – معصومه خوب زمانی (خواهر)
احمدهوشی – پروین هوشی (خواهر )
محمد رضا قدیمی سرند – اصغر علیزاده گان ( برادر)
حمید طاهری خسروشاهی – مهدی طاهری (برادر)
اصغر واحد رضایی – اکبر واحد رضایی (برادر)
محمد علی باغبان باشی – باغبان باشی (برادر)
ابوالقاسم نوبختی – احمد نوبختی (برادر)
محسن سرداری – سردار ی (برادر)
جواد عبدی نعمت آبادی – اسد عبدی (برادر)
علی حامد رنجی- رضا حامد رنجی (برادر)
محمد رضا صدیق – قدرت صدیق (پدر)

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=7215