• امروز : شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 25 May - 2024

مسعود رجوی شاخص یک مزدور تمام عیار / وقتی همه کتاب های ضد آمریکا سوزانده شد

  • کد خبر : 19365
  • 27 ژانویه 2019 - 13:54

فرقه بدنام و رسوای مجاهدین خلق به دنبال اعلام جدایی رحمان محمدیان بعد از ۲۸ سال از تشکیلات جهنمی اش طبق معمول با جعل وسرهم بندی مشتی کاغذ پاره و برگه رسید پول مدعی افشای یک مزدور اسیرجنگی سابق شد.

این شیوه کثیف و نخ نماشده در رابطه با تمامی اعضایی که بعد از جدایی مرعوب شانتاژ و تهدیدات و خود فروشی تشکیلاتی نشدند و تمام قد به افشای جنایات و خیانت این فرقه بدنام پرداختند اعمال شده است.

درحقیقت سرکردگان این فرقه بدنام همانند دیگرفرقه ها با این شیوه می خواهند عضو رها شده را در گذشته و درون خود همچنان به عنوان یک اسیرداشته باشند تشکیلات فاسد رجوی درکنارفشارهای روحی وروانی سعی میکند باتطمیع مالی فرد جداشده را درخدمت اهداف کثیف جاسوسی و خبرچینی برعلیه دیگر جداشدگان بکارگیرد و برهمین اساس با فرستادن افراد خود و یا پیامک عضو رها شده را به دفتر فرا می خواند و در آنجا تلاش می کند او را در راستای اهداف اطلاعاتی به استخدام خود درآورد.

براستی چرا فرقه رجوی اینقدر از افشای مناسبات داخلی خود وحشت دارد؟ چرا به عضوی که درمناسبات گوهر بی بدیل، مجاهد قهرمان، اسوه فداکاری ومقاومت می نامد به یکباره به محض جدایی باان همه سابقه مزدورمی گوید؟

براستی بریده مزدور کیست؟ در این مقاله اجازه می خواهم به این موضوع بپردازم تا مشخص شود سران این فرقه باتاکتیک فرار به جلو چه چیزی را می خواهند بپوشانند ؟ بایک بررسی واقع بینانه ونه از روی عناد و تعصب به پروسه مسعود رجوی به خوبی به این پاسخ می رسیم که وی از ابتدای عضویت درسازمان مجاهدین بخاطر بی جربزگی وفرصت طلبی شاخص تمام عیار بریدگی ومزدوری بوده است.که درزیر نمونه های ان را می آورم.۳۰ فروردین ۱۳۵۱

ساواک شاه ضمن اعلام اسامی چهار نفر از اعضای اعدامی سازمان مجاهدین خلق در رابطه با بریدگی و اعترافات و همکاری مسعود رجوی با ساواک توضیحاتی داد که در روزنامه های آن تاریخ منتشرشد ساواک شاه درباره اعترافات مسعود رجوی وهمکاری های وی با ساواک اعلام کرد که اطلاعات وی درباره کادرها و اعضای بازداشت شده  و نشده بسیار ارزشمند بوده است و حتی کروکی مخفیگاه آنها را به تفصیل بیان کرده است.

ارتشبد نصیری رییس سازمان امنیت  نیز در نامه ای که  به دادرسی ارتش می نویسد مسعود رجوی را همکار ساواک دانسته است و اعلام کرده در جریان تحقیقات کمال همکاری را درمعرفی اعضای سازمان مشکوفه به عمل آورده و اطلاعاتی در اختیار آنها گذاشته است و از هرجهت در روشن شدن وضعیت شبکه مزبور موثر و مفید بوده است لذا به نظر این سازمان استحقاق ارفاق وتخفیف مجازات را دارد بدین ترتیب با پیشنهاد عفوملوکانه  محمدرضاشاه رجوی با یک درجه تخفیف از اعدام رهایی جست.

هرچند بعداز انقلاب نشریات سازمان تلاش های برادر وی کاظم رجوی وفشارهای بین المللی را دلیلی برای اعدام نشدن وی دانسته اند  اما هیچگاه توضیح ندادند چرا این فشارهای بین المللی تنها باعث جلوگیری از اعدام رجوی شد ونه دیگر اعضا؟ البته لازم به یاداوری که کاظم رجوی با نام مستعار میرزا خود از خبرچین های ساواک دراروپا بود که بعدها به نمایندگی شورای ملی مقاومت (شورای دست ساز رجوی)در زمینه حقوق بشراز طرف مسعود رجوی منصوب شده بود.اعضایی که درجریان نشست های موسوم به طعمه بودند به خوبی بیاد دارند که مسعود رجوی بخاطر اینکه  ارزش های زندانیان سیاسی ازادشده دراذهان دیگر اعضا را بشکند وانها را مطیع وبرده خودسازد درهمان نشست ها عربده می کشید و می گفت  دلیل آزادی و زنده بودن شما از زندان همکاری شما با بازجوها بوده است.

جمهوری اسلامی هرکس را که حاضربه خیانت نشد را اعدام کرد وشما تفاله هایی هستید که بعداز همکاری وخیانت از طرف رهبرجمهوری اسلامی به سمت من پرتاب شدید.

رجوی علنا می خواست بگوید هرکس درزندان اعدام نشده خیانت کرده است.درهمان دوران خیلی از زندانیان آزادشده دراشرف بودند که از خود سئوال می کردند اگراعدام نشدن دلیل برخیانت است پس خو توهم اعدام نشدی(رجوی) این اولین نمونه از بریدگی وخیانت ومزدوری مسعود رجوی است.

سرفصل ۳۰خرداد ۶۰

در۳۰خرداد سال ۶۰مسعود رجوی بدلیل عدم درک شرایط اجتماعی جامعه ومیزان پایگاه اجتماعی حاکمیت وهمچنین کسب امادگی های لازم درزمینه اموزش وسازماندهی نیروها و تامین محل استقرار واز همه مهم تر توجیه مرحله وعلت ضرورت دست زدن به قیام مسلحانه فرمان مبارزه مسلحانه وترور وانفجار درسطح جامعه را صادر کرد ترورهای کور اماگسترده وانفجارات مهیب نه تنها برخلاف پیش بینی وتحلیل مسعود رجوی جواختناق جامعه را نشکست بلکه اخرین قطرات ازادی ها راهم از بین برد وفضای جامعه را کاملا بست اعضای سازمان بخصوص بدنه هوادار که توجیه وسازماندهی نشده بودند درسطح شهرها بدون سرپناه به حال خود رها شدند موج دستگیری ها بدنبال انجام ترورها شروع شد وحاکمیت پاسخ ترورها وانفجارات را بادستگیری واعدام اعضا داد درکوتاه ترین مدت خانه های تیمی کشف وشیرازه تشکیلاتی از هم پاشید بسیاری از اعضای تیم های عملیات توسط مردم دستگیرشدند.

مسعود رجوی درشرایطی که اعضا بدون خانه وسرپناه اواره درشهرها وروستاها پراکنده بودند وبسیاری از انها برای حفظ جان شب ها را درگورستانها وقبرستان ماشین های اسقاطی ودل کوها بسرمی بردند بایک هواپیمای نظامی گریخت وباز درسرفصلی دیگر از شرایط سخت مبارزه برید وبه کنج عافیت طلبی پاریس خزید.

اورا چه باک که اعضای اواره وتشنه وگرسنه وبی سرپناه درکوچه شهرها بابدنهای مجروح وسرخورده ومایوس چه می کشند؟مهم حفظ جان خودش بود که بدربرد.باز درسرفصلی دیگر فراررا برماندن درمیان نیروها ترجیح داد نیروهای که بهای اشتباه محاسبه وقربانی جاه طلبی زودرس اوبرای قبضه کردن حاکمیت شده بودند.رجوی درحالیکه فرار می کرد به نیروهایش وعده داد ۶ماه دیگر حکومت سرنگون خواهد شد .اوبزعم خودش می خواست ضمن توجیه فرار وبریدگی اش به نیروها روحیه بدهد وانها امیدوار نگه دارد.درفرانسه واز مقرفرماندهی اور باز لغز مبارزه می خواند وماهیانه زمانبدی سرنگونی را تمدید می کرد بعداز دریافت ضربات سنگین نظامی مسئولین وفرماندهان را از ایران خارج کرد وعملا شکست را پذیرفت بهای سنگین فرار وبریدگی رجوی از صحنه مبارزه مسلحانه قربانی شدن دهها هزارنفر از هردوطرف بود

عراق عملیات دروغ جاویدان

مسعود رجوی درادامه نقش خیانت امیزش درجریان جنگ ایران وعراق  وایفای نقش ستون پنجمی ومزدوری برای دشمن متجاوز به میهن ودرشرایطی که ایران شرایط اتش بس پیشنهادی را پذیرفته بود درتوهم احمقانه فتح ۴۸ساعته ایران تمامی اعضای بخت برگشته را از تمامی کشورها جمع اوری وبه عراق گسیل داشت تا انها را برای کسب حاکمیت خیالی گوشت دم توپ خود سازد پرونده رجوی از سال ۶۵که قدم به خاک عراق گذاست ونقش مزدوری صدام دیکتاتور عراق را پذیرفت سرتاسر امیخته باخیانت وجنایت بود.از کمین گذاشتن درمرزها ومناطق مرزی وبه اسارت دراوردن سربازان ایرانی وشهروندان مرزی وحتی چوپانان وتحویل دادن انها به دژخیمان استخبارات عراق وشکنجه انها برای کسب اطلاعات موقعیت های نظامی وسازماندهی نیروهای ارتش ایران درمرز تا بدست اوردن اطلاعات مختصات هدف های مورد اصابت موشک های غول پیکر عراقی درشهرهای جنوبی جهت تصحیح گرا ومورد اصابت قرار دادن دقیق تراهداف مسکونی وکشته شدن انسانهای بیگناه وزنان وکودکان  بخش کوچکی از مزدوری رجوی تاسرفصل عملیات دروغ جاویدان بود.عمده ترین جنایت رجوی دراین ماجراجویی دیوانه وار بعد تراژدی انسانی ان بود .انجام جنایتی بی سابقه درهر دوسوی قضیه، رجوی با دجالیتی وعوام فریبی بیسابقه وشقاوتی بی نظیرهزاران نفر از جوانان این مرز وبوم را فریب وبه تراژدی جاویدان وتنگه چهارزبرکشاند جایی که اعضای نگون بخت درارزو وبه عشق دیدارباعزیزانشان بعداز سالیان گام دران گذاشته بودند.

 حمله نظامی عراق به کویت

در۱۱مرداد ۱۳۹۶۹ مصادف با دو اگوست۱۹۹۰ ارتش عراق با۴۰لشکر از مرزهای جنوب وجنوب غربی حمله گسترده ای را به خاک کویت شروع ودرعرض ۱۳ساعت این کشور را به اشغال خود دراورد.جامعه بین الملل بلافاصله این حمله را محکوم وتحریم های گسترده ای را برعلیه عراق به اجرا درآورد.

بدلیل تاثیرات این تحریم ها مردم عراق دروضعیت نامناسب اقتصادی قرار گرفتند.مسعود رجوی درجریان نشستی که به همین مناسبت تشکیل داده بود علیرغم اینکه بظاهر عنوان میکرد دراین جنگ بی طرف می باشد ولی تلویحا این حمله نظامی عراق را ناشی از فشارهای ظالمانه غرب به همراه کشورهای عربی برضد صدام می دانست و از موضع صدام درحمله به کویت حمایت می کرد.

اوهمچنین سازمان ملل را آلت دست امریکا می دانست. رجوی تاکید داشت که انها داشتند باتنگ ترکردن حلقه محاصره بدور صدام اوراخفه می ساختند ولی اوباحمله به کویت پیشدستی کردوجنگ را به بیرون از خاک عراق کشاند. رجوی به اشتباه تحلیل می کرد این یک موضوع اختلاف مسئله ارضی بین عراق وکویت است ودرنهایت با پادرمیانی اتحادیه عرب مسله ختم بخیرمی شود.

وی درادامه گفت: آمریکا هیچگاه وارد درگیری نظامی باعراق بخاطر کویت نمی شود واز طرف دیگر هرحمله نظامی می بایست درشورای امنیت به بحث ورای گذاشته شود و با توجه به مخالفت چین وروسیه بادخالت نظامی آمریکا آنها از حق وتوی خود استفاده می کنند.

رجوی هیچگاه حمله نظامی آمریکا به نیروهای عراقی در کویت را عملی نمی دانست  اما برخلاف تمامی پیش بینی های رجوی نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در ژانویه ۱۹۹۱ درعملیاتی موسوم به طوفان صحرا پیشروی درخاک کویت را شروع و درکمتراز ۱۰ ساعت ارتش صدام راشکست دادندجنگ باشکست وغقب نشینی عراق وپذیرش تمامی قطعنامه های شورای امنیت از طرف ان کشور وپذیرش اتش بس توسط بوش پدر خاتمه یافت.

فشار تحریم های اقتصادی وشبح جنگ برنیروهای سازمان وقرارگاه اشرف نیز تاثیرگذاشته بود.مواد غذایی جیره بندی شده بود وکیفیت غذا بطرز چشمگیری افت پیدا کرد یاس وناامیدی وبیم ووحشت از اینده نامعلوم تمامی اعضارا فراگرفته بود درچنین شرایط حساس وخطیری باز رجوی اعضارا تنها گذاشته ودرسرفصل وسربزنگاهی دیگر برید وجانش را بدست گرفته به کشور اردن گریخت .بافروپاشی ارتش عراق اعتراضات گسترده شمال وچنوب این کشور را فرا گرفت معارضین کرد وشیعه عراقی که صدام حسین را درضعیف ترین دوران حکومت خود می دیدند فرصت را مناسب دانسته وبا سازماندهی نیروهای مردمی که طی سالیان از ظلم وستم صدام به ستوه امده بودند به سمت بغداد حرکت کردند نیروهای ارتش عراق که بشدت درکویت فرسوده ومتلاشی شده بودند درمقابل نیروهای مردمی ناتوان شده بود.درچنین شرایطی که چشم انداز سرنگونی صدام نزدیک شده بود رجوی یکبار دیگرنقش مزدوری برای صدام را برعهده گرفت واین بار نیروی پیاده نظام وی درسرکوب مردم عراق شد.رجوی باافتخار می گفت صدام علنا درشهربعقوبه گفته ما حکومت خودرا مدیون نیروهای غیرعراقی ومجاهدینی هستیم که بموقع شمشیرهای خودرا بیرون کشیدند.

یاعزت ابراهیم الدوری نایب رئیس جمهور ومعاون شورای فرماندهی عراق که درجریان حمله نیروهای مجاهدین رجوی باسه تانک انها را فرماندهی میک رد خطاب به رجوی گفته من اشک شوق ریختم وقتی تانک های شما درحالیکه هیچ نیروی برایمان باقی نمانده بود قهرمانه بسمت خانقین وکفری وکلار پیشروی می کردند.

رجوی مزدور دهها نفراز مردم بیگناه را درشهرهای جلولا .کفری.طوز خرماتو وکلار را صرفا بخاطر اینکه از ظلم صدام بستوه امده وبرای سرنگونی اش به پا خواسته بودند را قتل عام کرد تانک های اهدایی صدام به روی مناطق مسکونی درطوز وکفری  اتش گشودند ودهها نفراز زن وبچه وافراد سالخورده را بقتل رساندند وتعدادی از اعضایش نیز توسط مردم کشته شدند رجوی نام این جنایت جنگی خودرا سلسله عملیات تدافعی مروارید گذاشت.رجوی سند مزدوری خودبرای صدام را این بار باخون مردم بیگناه عراقی امضا کرد.تا خوش خدمتی برای صدام را بعداز جنگ ایران کامل کرده باشد. وی بعداز سرکوبی قیام مردم عراق مزد جیره خواریش را با ۲۰درصد فروش نفت عراق دریافت نمود ولی هیچگاه سند ان رامنتشرنکرد.درجریان همین قتل ها دهها نفراز جوانان کرد راهم دستگیر وتحویل شکنجه گران استخبارات داد تاپروسه مزدوری خودرا تکمیل کرده باشد.

مسعود رجوی شاخص تمام عیاربریده مزدوریدامنه مزدوری رجوی برای صدام حسین وخیانت به مردم عراق درجریان قیام گسترده مردمی معروف به انتفاضیه شعبانیه فقط به حمله نظامی وکشتارانها توسط ارتش به اصطلاح ازادیبخش ودرشهرهای شمالی محدود نمیشد رجوی برای اینکه درریز جزییات قیام مردمی وشناسایی هسته های محرکه ان قرار بگیرد تیم های شناسایی سه نفر بالباس مبدل عربی وظاهرشخصی تشکیل دلد وبه شهرهای بصره، العماره، کوت وکربلا ونجف وحله فرستاد.

فرماندهان  تیم های شناسایی به ترتیب پرویز کریمیان (جهانگیر) علی فیظی (رشید) ونادرافشار(بیژن)بودند فرماندهان واعضای این تیم ها درستاداطلاعات توسط مهدی برایی(احمد واقف)مسئول ستاد درخصوص ماموریت توجیه می شدند.

هرتیم یک نفرعرب زبان بعنوان مترجم داشت مسئولیت این تیم ها جمع اوری اطلاعات مربوط حرکات اعتراضی مردمی.فعالیت های نیروهای ۹بدر ودیگرنیروهای معارض عراقی درجنوب واستخدام وبکارگیری جاسوسان محلی بعنوان مخبروکانال خبری بود.این مخبرها درپوش مغازه دار ودستفروش برای مجاهدین به جمع اوری خبر وجاسوسی مشغول بودند.

یکی از خیانت های رجوی درحق مردم عراق شناسایی و کشف محل استقرار نیروهای ۹بدر درمنطقه باتلاقی جبایش دراستان ذی قار بود گشت های اطلاعاتی فرقه مجاهدین از طریق منابع اطلاعاتی خود درجریان نفوذ ورخنه نیروهای ۹بدر به این منطقه قرار گرفته بودند این اخبار بلافاصله از طرف بخش روابط عمومی مجاهدین ودرجریان جلسه مهدی ابریشم چی وعباس داوری دراختیاراستخبارات عراق قرار گرفت که اطلاعات داده شده به گارد جمهوری  ونیروهای زمینی وهلی کوپترهای توپدار آنها در این منطقه دست به عملیات و پاکسازی زدند و تمامی نیروهای ۹بدر دراین منطقه کشته ویا دستگیرشدند.

گشت های اطلاعاتی مجاهدین معابرورود وخروج معارضین عراقی در القرنه، کحلا، سوق الشیوخ وتنومه را بانیروهای بومی استخدامی خود کنترل می کردند.

براثراطلاعات داده شد گشت های مجاهدین خلق همچنین اطلاعات نفوذ هسته های مقاومت درمنطقه الزهرا درشهرکوت هم کشف وبه استخبارات عراق داده شد که تماما دستگیرشدند.چنانچه مشخص است ابعاد مزدوری رجوی برای صدام فقط به جنگ ایران وعراق وجاسوسی درحق مردم ایران محدود نمی شود.

بعداز فروپاشی ارتش صدام درجریان جنگ کویت عملا نیروهای رجوی نقش ارتش ونیروهای امنیتی صدام را ایفا می کردند ودرگلوگاهها وایست های بازرسی بین شهرها وحتی شهربغداد به گشت زنی محفاظت مشغول بودند رجوی ادعا داشت که رابطه اش با حکومت عراق براساس احترام به استقلال سیاسی.نظامی وایدئلوژیکی بوده است درحالیکه بااعلام اتش بس بین ایران وعراق صدام حسین رادیومجاهدرا تعطیل وعملا مرز را برروی نیروهای رجوی بست وتردد تاشعاع ۳۰کیلومتری سفارت ایران را ممنوع ساخت وسازمان حق هیچگونه موضع گیری بدون هماهنگی با دولت عراق رانداشت  و دولت عراق با ایجاداین محدودیت ها نشان داد که رجوی وسازمانش جز نیروی دست نشانده ای درراستای منافع صدام ودولتش نیستند وبحث استقلال سیاسی وتشکیلاتی فقط ترفندی برای فریب نیروهای سازمان بوده است.نیروهای امنیتی عراق حتی درسازماندهی تشکیلاتی رجوی هم دخالت مستقیم داشتند وهرمسئولی را برخلاف منافع وخط وخطوط کاری خود می دیدند بعنوان عنصرنامطلوب از منطقه جابجا واخراج می کردند.نقش رجوی درتمامی این سالیان درحیطه های مشخص سیاسی.نظامی  وحتی تشکیلاتی مزدوری تمام عیار برای صدام بود به دلیل ایفای همین نقش درافکارعمومی مردم عراق بشدت منفور بود وبه همین دلیل بعداز سرنگونی صدام بدست نیروهای ائتلاف برای حفظ موجودیت خائنانه اش خودرا به نیروهای امریکایی تحویل و تسلیم شد.

حمله نظامی نیروهای ائتلاف به عراق وبالابردن پرچم ذلت تسلیم رجوی

باشدت گرفتن احتمالات حمله نظامی امریکا به عراق تمامی قرارگاهها تعطیل وهمه به پادگان اشرف متمرکز شدند رجوی تحلیل های متناقضی می داد چون خودش هم سردرگم وگیج شده بود یکبارمی گفت جنگ نمی شود و روسیه و چین در شورای امنیت دست بالا را دارند و از حق وتو استفاده می کنند.

دربرخی موارد تحلیل می کرد که سربازان آمریکایی تحمل جنگیدن درشرایط جغرافیایی عراق وگرمای هوای ان را ندارند آنها مشتی بچه سوسول هستند و برای دلخوشی خود ودادن انگیزه به اعضا از مسلح شدن ۷میلیون از مردم وکندن خندق های عمیق اطراف بغداد سخن می گفت .

رجوی تاکید داشت درصورت حمله امریکا به عراق ما از صدام حمایت خواهیم کرد وشعاریانکی برگردد به خانه ات سرمی داد چندروز قبل از حمله نظامی امریکا بدستور رجوی نیروها  به ارتفاعات حمرین ومنطقه مرزی خانقین ومندلی اعزام شدند تا به گفته رجوی عملیات فروغ ۲ را درصورت حمله نظامی آمریکا به عراق شروع کنند رجوی می گفت درشرایطی که همه فکرشان مشغول حمله آمریکاست فرصت خوبی است تا ما پیشروی به خاک ایران راشروع کنیم ومنتظرچراغ سبز صدام بود.امری که هیچگاه محقق نشد.به هنگام شروع حمله ما درگرمای طاقت فرسای هوا باکمبود شدید اب وموادغذایی مواجه بودیم تمامی نیروها درحالیکه تانک ها ونفربرها را استتارکرده وخودشان درسنگرها شبانه روز مستقربودند درانتظارفرمان رجوی برای پیش روی بداخل ایران مانده بودند.

برخلاف انتظار و وعده های رجوی رژیم صدام زودتراز موعود انتظارسرنگون شد . نیروها در انتظار فرمان رجوی  مانده بودند ستونها ومواضع پدافندی وسنگرهای مامستمرا زیربمبارانهای شدید هواپیماهای نظامی آمریکا بودند رفته رفته فرماندهان نظامی زن صحنه را ترک کردند به اعضا دستور داده شد پرچم سفید تسلیم برتانک ها ومواضع خود نصب کنند که بامخالفت خیلی از اعضا مواجه شد ارتش امریکا محل را محاصره ونیروهای سازمان را به قرارگاه اشرف منتقل کردند درجریان عقب نشینی خیلی از تانک ها مورد هدف قرار گرفتند وتعدادی کشته شدند از فرماندهی کل خبری نبود اعضا دراذهان ساده خود نگران اوبودند غافل از اینکه وی پیاپیش خود را به ارتش آمریکا تسلیم وامان نامه گرفته بود مریم رجوی وبیش از ۵۵نفراز فرماندهان رده بالا واز جمله مهدی ابریشم چی از مرز اردن به فرانسه رفته بودند در حالیکه اعضای بدبخت مجروح ومایوس دربیابانهای مناطق مرزی بودند.

 

مذاکره با فرماندهان ارتش آمریکا شروع شد نتیجه این مذاکرات تحویل کلیه سلاح ها وادوات زرهی وخارج کردن لباس نظامی از تن بود رجوی برای حفظ جان بی ارزشش تمامی اصول مبارزاتی را کنار زد و شروط امپریالیزم را پذیرفت.

امپریالیزم جهانخوار صاحب خانه جدید نام گرفت.تمامی کتاب ها ونوارکاست های ضدامریکایی به دستور رجوی سوزانده شد پای سربازان وفرماندهان امریکایی به مقرهای ماباز شد وجشن اشتی کنان با امپریالیزم با بالابردن بطریهای شامپاین ورقص ودلربایی فرماندهان زن سازمان درهم آمیخت.

دیگرخبری از مسعود ومریم نبود تااینکه در۱۷ژوئن خبردستگیریش توسط پلیس فرانسه اعلام شد ومشخص گردید مریم هم فرانسه است. رجوی باز درسرفصلی دیگراز مبارزه برید واین بار مزدور فرماندهان ارتش امریکا شد وبرای حفظ جان بی ارزشش تمامی اصول وشعروشعارهای ضدامپریالیستی را زیرپاگذاشت واز مقابل دیدگان گم شد. وی انچنان دروادی مزدوری برای ارتش امریکا پیش رفت که به گفته فرماندهان امریکایی در همکاری ولودادن ودستگیری مسئولین دولت سابق عراق هم بیشترین همکاری را کرد مسئولین بعثی که روزی ولی نعمت اوبودند ولی وادی مزدوری وتلاش برای حفظ جان کثیف ارزش واصول واخلاق نمی شناسد  رجوی انقدر آلوده ونجس است که بود ونبود وزنده ومرگش نمی تواند اورا تطهیرسازد  به راستی که او شاخص تمام عیار بریدگی وسمبل پستی وبی هویتی بود.

نوشته علی اکرامی

انتهای پیام / انجمن نجات خوزستان

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=19365

نوشته های مشابه

13می
چرا خودتان را گول می‌زنید؟ / رحم کنید به خانواده‌هایتان که دیگر توان انتظار ندارند
موسی جابری‌فر به افرادی که هنوز گرفتار در اشرف 3 هستند

چرا خودتان را گول می‌زنید؟ / رحم کنید به خانواده‌هایتان که دیگر توان انتظار ندارند

11می
عباس میناچی مقدم، مسئول ارتباطات «اشرف۳»
مروری بر سوابق سرکرده‌های فرقه رجوی:

عباس میناچی مقدم، مسئول ارتباطات «اشرف۳»