۞ حضرت علی (ع) :
مؤمن هرگاه سخن گويد ياد (خدا) مى كند و منافق هرگاه سخن گويد بيهوده گويى مى كند. (تحف العقول، ص212)

اشکِ تمساح

اشکِ تمساح

مریم رجویِ تمساح صفت، در حالی که آمر کشتار مردم در اعتراضات اخیر است، پیام توییتری داده تا برای کشته شدگان، چهلم برگزار کنید.

کاریکاتور / ملکه ترور!

کاریکاتور / ملکه ترور!

مریم رجوی، این ملکه ترور به نیروهای وامانده خود دستور داده تا با ساخت پرونده های جعلی، ردپای جنایت های تروریستی فرقه را پاک کنند.