تاریخ : سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ Tuesday, 27 July , 2021

مجله فراق نامه

24جولای
شماره ۲۷ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۷ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره 27 فصل نامه خبری-تحلیلی «فراق نامه» با مروری بر رویدادهای بهار1400 منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، «فراق نامه» یک نشریه تخصصی در حوزه خانواده‌های اسیران فرقه رجوی است که به تحلیل رویدادها و اخبار این فرقه می پردازد.

15مارس
شماره ۲۶ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۶ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، «فراق نامه» یک نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

15دسامبر
شماره ۲۵ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۵ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله، نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت خبری-تحلیلی به رویدادهای این فرقه می پردازد.

01اکتبر
شماره ۲۴ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۴ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله، نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت خبری-تحلیلی به رویدادهای این فرقه می پردازد.

11ژوئن
شماره ۲۳ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۳ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

07مارس
شماره ۲۲ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۲ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

30ژانویه
شماره ۲۱ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۱ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

01اکتبر
شماره ۲۰ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه»

شماره ۲۰ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه»

شماره 20 مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه»، فصل تابستان منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

26ژوئن
شماره ۱۹ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۹ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۹ مجله خبری-تحلیلی فراق نامه، فصل بهار منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد. این نشریه به کوشش انجمن نجات استان اردبیل منتشر می شود. بخشی از عنوان […]

13مارس
شماره ۱۸ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۸ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۸ مجله خبری-تحلیلی فراق نامه ، فصل زمستان در ۱۰۴ صفحه منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای اخیر فرقه رجوی می پردازد. این نشریه به کوشش انجمن نجات استان اردبیل منتشر […]

07ژانویه
شماره ۱۷مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۷مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۷ مجله خبری-تحلیلی فراق نامه در ۱۰۴ صفحه منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای اخیر فرقه رجوی می پردازد. این نشریه به کوشش انجمن نجات استان اردبیل منتشر می شود. بخشی […]