۞ حضرت علی (ع) :
منافقین به رنگ های گوناگون در می آیند و فتنه های گوناگون به پا می کنند. (نهج البلاغه خطبه 194)

کاتبان شیطان/ ۴

کاتبان شیطان/ ۴

فرقه تروریستی رجوی برای تطهیر چهره کثیف خود، مزدورانی را پرورش داده تا در راستای اهداف آنها، قلم فرسایی کنند.کاتبان شیطان مزدورانی هستند که برای فرقه شیطانی رجوی دست به قلم می شوند.

کاتبان شیطان /۳

کاتبان شیطان /۳

فرقه تروریستی رجوی برای تطهیر چهره کثیف خود، مزدورانی را پرورش داده تا در راستای اهداف آنها، قلم فرسایی کنند.کاتبان شیطان مزدورانی هستند که برای فرقه شیطانی رجوی دست به قلم می شوند.

پایکوبی گرگ ها و کفتارهای رجوی در لندن

پایکوبی گرگ ها و کفتارهای رجوی در لندن

به دنبال شهادت سردار پر افتخار ایران، جمعی از عناصر پستِ فرقه رجوی در لندن به رقص و پایکوبی پرداختند.به گزارش فراق، این برنامه کثیف عصر دیروز جمعه در حالی انجام شد که تمام انسان های آزاده و گروه های عدالت خواه در جهان از شهادت سردار ...

کاتبان شیطان /۲

کاتبان شیطان /۲

فرقه تروریستی رجوی برای تطهیر چهره کثیف خود، مزدورانی را پرورش داده تا در راستای اهداف آنها، قلم فرسایی کنند.کاتبان شیطان مزدورانی هستند که برای فرقه شیطانی رجوی دست به قلم می شوند.

«رویترز» از مریم رجوی خبر دروغ خورد + فیلم
گزارشی که 4 منبع مجهول‌الهویه داشت

«رویترز» از مریم رجوی خبر دروغ خورد + فیلم

هر کسی که کوچکترین آشنایی با اصول اولیه و بدیهیات خبرنویسی داشته باشد، با خواندن گزارش رویترز و بازنمایی‌های صورت گرفته از این گزارش کذب در شبه‌رسانه‌های ضدانقلاب، به دروغ و مخدوش بودن استنادات و فکت‌های گزارش مزبور اذعان می‌کند.

کاتبان شیطان /۱

کاتبان شیطان /۱

فرقه تروریستی رجوی برای تطهیر چهره کثیف خود، مزدورانی را پرورش داده تا در راستای اهداف آنها، قلم فرسایی کنند.کاتبان شیطان مزدورانی هستند که برای فرقه شیطانی رجوی دست به قلم می شوند.

خانواده های عضو انجمن نجات استان اردبیل برای اولین بار مطرح کردند: هیأت های تحقیق بین المللی به « اشرف ۳» فراخوانده شوند / کمپین تماس تلفنی اعضا و خانواده ها با حضور نمایندگان سازمان ملل در آلبانی تشکیل شود
بتول سلطانی، عضو رها یافته از فرقه تروریستی رجوی:اعضای فرقه رجوی امکان دسترسی به رسانه ندارند / خانواده ها با ارگان های بین المللی نامه نگاری کنند

بتول سلطانی، عضو رها یافته از فرقه تروریستی رجوی:اعضای فرقه رجوی امکان دسترسی به رسانه ندارند / خانواده ها با ارگان های بین المللی نامه نگاری کنند

بتول سلطانی، عضو رها یافته از فرقه تروریستی رجوی با انتشار پیامی از آلمان نوشت: اعضای فرقه رجوی امکان دسترسی به رسانه ها و هیچ گونه امکان ارتباطی ندارند.