۞ حضرت علی (ع) :
مؤمن هرگاه سخن گويد ياد (خدا) مى كند و منافق هرگاه سخن گويد بيهوده گويى مى كند. (تحف العقول، ص212)

آرشیو : اخبار

افشای جنایت های فرقه رجوی علیه جداشده ها در پاریس
اقدام افشاگرایانه توسط انجمن‌های بیان حقایق، نجات از فرقه‌ها و یاران ایران در پاریس

افشای جنایت های فرقه رجوی علیه جداشده ها در پاریس

انجمن های بیان حقایق، نجات از فرقه ها و یاران ایران در یک اقدام افشاگرایانه نسبت به ربایش هادی ثانی خانی توسط فرقه رجوی، در پاریس واکنش نشان دادند.

سالی پر از خبرهای خوش برای خانواده های چشم انتظار آرزومندیم

سالی پر از خبرهای خوش برای خانواده های چشم انتظار آرزومندیم

سلام خدمت خانواده های محترم به ویژه مادران و پدرانی که یک سال دیگر را دردمندانه با دوری از عزیزانشان سوختند و ساختند و همچنان با تمام سختی های زندگی، تنها سرمایه زندگی شان را که همانا امید است از دست ندادند و به ادامه مسیر پر درد و رنج انتظار ...