• امروز : شنبه - ۲۳ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 13 July - 2024

بهره برداری رجوی کثیف از نام کارگر

  • کد خبر : 8615
  • 03 می 2017 - 9:56

۱۱ اردبیهشت به پاس رنج و تلاش کارگران روز جهانی کارگر نامیده می شود و در این روز از زحمات کارگران در امر تولید و سازندگی تجلیل به عمل می آید.
مریم رجوی سرکرده فرقه ضد کارگری موسوم به فرقه رجوی همانند هرسال از مقوله کار وکارگر استفاده ابزاری کرده وپیامی خطاب به جامعه کارگری فرستاد. مریم رجوی درپیامش در  روز کارگر با عوام فریبی از مبارزه کارگران در راستای امحای استثمار ومبارزه با سرمایه داران حمایت نمود و کشور ایران را به ضدیت با کارگران وشکنجه وزندانی کردن آنها متهم نمود .
مریم رجوی همچنین خواهان امنیت شغلی ‌وتشکیل سندیکاهای کارگری شد .ادعای حمایت ازحقوق کارگران از طرف مریم رجوی درشرایطی صورت میگیرد که فرقه رجوی درعملکرد بیشترین ضدیت را با کارگران درمناسبات خود اعمال نموده و آنها را با شیوه های فریب بصورت مضاعف استثمارکرده است.

Image result for ‫کارگر + رجوی‬‎درخصوص جذب وبه کارگیری کارگران عوامل قاچاق انسان فرقه رجوی درمیادین تجمع کارگران درکشورهای امارات وترکیه حاضرمی شدند وبا دادن وعده های فریبنده کاربا حقوق ومزایا وپورسانت بالا واخذ پناهندگی درکشورهای اروپایی نیروی جوانی که بدلیل مشکلات بیکاری از کانون گرم خانواده جدا شده وبه دوبی و یا استانبول آمده بودند را جذب وبه اسارتگاه اشرف اعزام می کردند . درهنگامی که عوامل قاچاقچی رجوی با بکارگیری شیوه های مغزشویی سناریو فریب و بدام انداختن کارگران نگون بخت را تنظیم واجرا میکردند خانم رجوی هیچ حرفی از حقوق کارگران وضرورت تشکیل سندیکاهای کارگری نمیزد. آن روز برای استثمارکارگران اشک تمساح نمی ریخت.
مریم رجوی درادامه پیامش به سرنوشت صدها کارگر که درپادگان اشرف آنها را بداخل تنور جنگ طلبی صدام انداخت ویا صرفا بخاطردرخواست جدایی از سازمانش درزندانهای اشرف و ابوغریب به اسارت گرفت  اشاره ای  نمیکند درحالیکه به مسئله زندانی وشکنجه شدن کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی اشاره دارد.
مریم رجوی درادامه پیامش به مسئله کتک خوردن دست فروشان درایران اشاره می کند ولی درمورد دهها عضوی که صرفا بخاطر اصراربه حق آزادانه تعیین سرنوشت مسیرآینده زندگی خود ودرخواست جدایی از فرقه به اردوگاه های کاراجباری درشهرهای رمادی وحله به نیروهای شکنجه گر استخبارات صدام تحویل می شدند سکوت وخفقان پیشه میکند.
استثمار وحشتناک کارگران وسرکوب وحشیانه آنها فقط اعضای کارگرفرقه را بتنهایی دربرنمی گرفت بلکه شامل کارگران عراقی که جذب بازار کار اسارتگاه اشرف میشدند نیز می شد مسئولین امنیتی رجوی با اجرای طرح تبعیضانه تفکیک قومیتی کارگران عراقی ضوابطی را تصویب کرده بودند که نیروهای داوطلب کاردراشرف اگرمتولد ویاساکن شهرهای کرد نشین کفری ، کلار، سلیمانیه، جلولا ویا شعیه نشین بصره ، العماره و کوت بودند حق ورود به اسارتگاه اشرف را نداشتند. وعجیب تراینکه همین خانم رجوی که برای دستگیری وبقول خودش شکنجه کارگران دل می سوزاند با استخدام جاسوسان محلی وبکارگیری آنها درپوش کارگر دهها کارگرستم دیده عراقی را به جرم واهی جاسوسی برای رژیم ایران دستگیروتحویل شکنجه گران استخبارات عراق میداد.
مریم رجوی عادت کرده شیپور را از سرگشادش بدمد غافل از اینکه ماهیت او و فرقه اش آن چنان پلید وعملکردشان آنقدرجنایتکارانه است که قابل ماست مالی کردن نیست .
روز کارگر بر تمامی کارگران زحمتکش وشرافتمند مبارک.
نوشته علی اکرامی مسئول سابق اداره کارگران اسارتگاه اشرف (نیرویی)

انتهای پیام

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=8615