• امروز : شنبه - ۲۹ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 18 May - 2024

نام سه تن از کسانی که طی دوماه گذشته استعفا داده اند.

  • کد خبر : 856
  • 05 ژانویه 2015 - 8:07

نام سه تن از کسانی که طی دوماه گذشته استعفا داده اند.

موشکاف پس از کلی پرس وجو متوجه شد نام سه تن از کسانی که طی دوماه گذشته استعفا داده ودر نامشان در آن لیست مورد اشاره وجود دارد وهنرمند هم هستند عبارت اند از _شاهپور باستان سیر _ محمد شمس و مرتضی برجسته لازم بیاد آوریست که دستگاه التماس ودرخواست وتهدید فرقه رجوی هم اکنون مشغول سروکله زدن

Shapur-Matn1
موشکاف _ بررسی اخبار منتشر شده در رسانه های فرقه رجوی با نگاهی دقیق تر ( نوشتار نخست _ اکتبر۲۰۱۴)

ج. سالور ۲۰۱۴/۱۰/۱۶

مقدمه _ ازاین پس اخبار منتشر شده دررسانه های فرقه رجوی دراین وبلاگ با چاشنی طنز مورد موشکافی قرار می گیرند _ این اخبار یا دررسانه های تبلیغی این فرقه منتشر گردیده اندویا دردیگر رسانه ها در مورد این گروه انتشار یافته اند _ موشکاف به مرگ مریم قجر قسم می خورد که آنچه می نویسد دقیقا برپایه اخبار رسانه ها باشد .

شماره یک _سرقت لباس های عضو شورای رهبری از اشرف سابق

مدتی پیش رسانه های فرقه رجوی با آه وناله یه سازمان ملل شکایت کردند که : ” سربازهای عراقی درب کمد های لباس دراشرف راشکسته و لباس های موجود در آن را به سرقت برده اند “!

موشکاف بااین خبر خیلی وررفت و بالاپائین کرد تا برای این سئوال پاسخ پیداکند که نوع این لباس ها چه بوده ومتعلق به چه کسانی بوده که اینگونه داد وفغان وآه وناله رقیه مشهدی آقا ( مژگان پارسایی بعد از انقلاب ) را در آورده است ؟

نتیجه تحقیقات موشکاف نشان می دهد که این لیاس ها ( جندین وچند دست ) شامل لباس زیر وروی خواهران عضو شورای رهبری ( زنان حرمسرا ) بوده که درمراسم رقص رهایی مورد استفاده قرار می گرفته است و برادران حافظ مال هنگام فرار شبانه ازاشرف چنان عجله داشتند که فراموش کردند این لباس هارا باخود ببرند _ البته برادران جان فدای بعد ازرسیدن به لیبرتی ازطرق خواهران رقیه و معصومه وعذرا مورد مواخذه قرارگرفته ومحاکمه وزندانی شده اند _ اتهام این برادران ” عدم مراقبت کافی و جاگذاشتن ناموس خواهران عضوشورا بوده است ” که بنا برهمین خبر این لباس ها هم اکنون دراختیار سربازان عراقی قراردارد _ موشکاف از سربازان عراقی درخواست می کند این پوشش های تاریخی _ ناموسی را هرچه سریع تر تحویل خواهر رقیه درکمپ لیبرتی تحویل داده وبیش از این با ناموس اعضای رده بالای شورای رهبری وخواهرهای آزادیبخش بازی نکنند !

شماره ۲ _کشف اسامی ۳ تفر از حقوق بگیران جداشده فرقه رجوی با کلید رمز سایت پژواک ایران

مدتی پیش سایت نزدیک به فرقه رجوی ( پژواک ایران ) طی یک خبر مستند اعلام کرد که سه تن از مواجب بگیران فرقه رچوی از این فرقه جدا گردیدند _ این سایت گرچه با سانسور نام دونفر را اعلام نکرد ولیکن درپایان خبر خود کلید رمزی قرارداد که موشکاف موفق شد نام دونفر دیگرراهم کشف کند .

این سایت درانتها نوشت : آن دونفر هنرمندانی هستند که نامشان درلیست افراد معترض به جدایی کریم قصیم و محمد رضا روحانی وجود داشته است _ موشکاف پس از کلی پرس وجو متوجه شد نام سه تن از کسانی که طی دوماه گذشته استعفا داده ودر نامشان در آن لیست مورد اشاره وجود دارد وهنرمند هم هستند عبارت اند از _شاهپور باستان سیر _ محمد شمس و مرتضی برجسته

لازم بیاد آوریست که دستگاه التماس ودرخواست وتهدید فرقه رجوی هم اکنون مشغول سروکله زدن بااین سه نفر است تاشاید به شغل قبلی خود برگردند ودراین راه درکنار قول حقوق ومزایا تهدید هم کرده است که اگر قبول نکنید فیلم وعکس هایتان را افشا می کنیم

شماره ۳ _ تکرار نمایش خنده دار وشوهای اتمی فرقه رجوی ( چوپان دروغگو )

سران فرقه رجوی که طی چندماه گذشته از مذاکرات ایران و ۵+۱ درمورد توافق هسته ای سخت عصبی شده _ زنجیر پاره کرده وسر بردرودیوار می کوبند اخیرا باز شم پلیسی شان گل کرده ونمایش جدیدی را بر صحنه برده اند _ انها می گویند ایران مرکز اتمی مخفیی خودرا به محلی بنام سپند منتقل کرده ومشغول ساخت بمب هستند ( ! )

از سال ۲۰۰۲ که بنابرگفته سیمور هرش رژیم اسرائیل اطلاعات مربوط به سایت نطنز واراک رابه فرقه رجوی با بهای گزافی فروخت تاکنون دستگاه تبلیغی فرقه رجوی ده ها نمایش خنده دارر اتمی برپاکرده وادعا کرده که این اطلاعات را از داخل ایران بدست آوره است ( ! ) _ بازرسان آزانس هم چندسال پیش فریب ادعای دروغ این فرقه را خوردند و به آدرسی که آنها داده بودند سرک کشیدند که گاوداری صنعتی از آب درآمد ! _ حسن داعی ااسلام عضو فعال فرقه رجوی دریک گفتگوی تلویزیونی درصدای امریکا درپاسخ به اینکه آنها این مراکز را چگونه کشف می کنند بند را حسابی به آب داد د و گفت : از طریق گوگل ارت بدست می آورند ! نمایش نامه های خنده دار ومسخره اتمی فرقه رجوی آنقدر تکرار شده که این آخرسری ها خودشان هم تمایلی به نشرگسترده ونقل قول از طرف خودشان راهم ندارند _

شماره ۴ _ ماجرای گل وگلدان دزدی از قبرستان اوور سوراز درفرانسه

( شترمرغ دزدی که تخم مرغ دزد شد )

مدتی پیش دو نشریه فرانسوی همزمان گزارش کردند که بنا بر تیزهوشی یک خانم فرانسوی که مدتی بدنبال سارق گل وگلدان های قبر شوهرش گورستان اوور سورواز بوده است با استفاده از نرم افزار رد یاب متوجه شده دزد ها پس از سرقت وارد خانه تیمی فرقه رجوی دراوور سورواز می شوند وبهمین دلیل دست پلیس را گرفته و تا پای گلدان افشاگر خود درخانه تیمی رفته است وبا مستند شدن این سرقت علیه دزدان شکایت نموده است _ سخنگوی فرقه رجوی که از افشای این خبر توسط رسانه های فرانسوی سخت به مرحله عصبیت ودرماندگی و بیچارگی رسیده بود این اقدام خانم فرانسوی را توطئه رژیم خواند !

دراین خبر دو نکته قابل تامل است نکته نخست اینکه اگر این سرقت دستور تشکیلاتی نباشد _ باتوجه به سرمایه گذاری این فرقه درعراق واروپاوامریکا ( دلارهای مزدوری صدام ) وهزینه های هنگفت شوهای مریم قجر بی شک این سارقین این گلها وگلدان ها را پس از سرقت به مسئولین خانه تیمی می فروخته و ازاین طریق برای خود پول توجیبی فراهم می کرده اند

نکته دوم اینکه اگر اینگونه سرقت ها سازمانی باشد نشان از مافیایی وانتهای خلاف بودن این فرقه بوده ونشان می دهد که اینگونه اقدامات سالهاست انجام می گردیده و این بار موش به تله افتاده است _ فرقه رجوی که درسال های ۵۸ و۵۹به بانک ها وصندوق کارخانجات درایران دست می زد به چه روز حفت وخواری ( ازجهت حیثیت ) رسیده که مشتی اسیر را وادار می کند از گورستان گل وگلدان بدزدند _ حال باید مریم قجر به پلیس فرانسه توضیح دهد که ازچه سالی فرمان اینگونه سرقت ها راصادر می کرده است ؟

شماره ۵ _ حکم دادگاه فرانسه مبنی بر

رد اتهام پولشویی از ۹ نفر ازاعضای فرقه ربطی به ۷ ملیون دلار پول کثیف ندارد

درتاریخ ۲۶ شهریور ( ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ ) رسانه ها گزارش کردند که دادگاهی درفرانسه ۹ نفر از اعضای فرقه رجوی را از اتهام پولشویی تبرئه نمود….دستگاه تبلیغی دروغزن رجوی باید داستان سرایی چنین ادعا کرد که بااین رای پرونده ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ مختومه شده است و متاسفانه گروهی هم با عدم دقت کافی برای ادعای فرقه رجوی مهر صحت گذاشتند.    خبر می گوید ۹ نفر ( بدون قیدنام ) ازپولشویی تبرئه شده اند واین درحالی است که بنابر اعلام پلیس فرانسه دررابطه با عملیات ضد تروریستی ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ دست کم ۱۹ نفر تهت پیگرد قرارگرفته اند که دراین حکم به سرانجام بقیه اشاره ای نشده و ازسویی دیگر بنا بر گزارش دادستان ضد تروریسم فرانسه درعملیات تئو مبلع ۷ ملیون دلار + یکصد وشست هزار یورو ( ایرج مصداقی می گوید ده ملیون دلار ) پول نقد کثسف از اتاق خواب مریم عضدانلو بدست آورده ونامبرده را به اتهام مخفی کردن پول کثیف بازداشت کرده است که دراین خبر هیچ اطلاعی از سرانجام حکم دادگاه دراین مورد وجود ندارد _ بنابراین تبرئه شدن ۹ نفر به معنای پایان این پرونده نبوده و پای مریم قجر بعنوان مسئول این خانه تیمی درآن ماجرا همچنان گیر است _ فرقه رجوی باید برای دادگاه دلیل بیاورد که به چه دلیل ۷ ملیون دلار پول کثیف را مخفی کرده واین مقدار پول را ازکجا بدست آورده است ؟ لازم بیاد آوری است که طیق قوانین اروپا نگاهداری بیش از ده هزار یورو پول نقد در محلی غیر اربانک پول کثیف تلقی می گردد و معمولا سازمان های مافیایی وگانگستری و وخلافکار پول نقد مخفی می نمایند تا ازدادن مالیات شانه خالی کنند .

بنابدلایل بالا برخلاف ادعای دستگاه تبلیغی فرقه رجوی پرو.نده ۱۷ ژوئن همچنان باز است و متهم شماره یک ودو این پرونده مریم قجر عضدانلو و محمد سید المحدثین می باشند .

شماره ۷ _ گریه وزاری وآن وناله فرقه رجوی از افشای اطلاعات کمپ آوارگان لیبرتی

اخیرا دستگاه تبلیغی عقب افتاده فرقه رجوی ادعا کرده که حکومت ایران ای میل ها _ مکاتبات و نامه های فرقه رجوی را کنترل کرده ودرکمپ آوارگانن لیبرتی دستگاه شنود و دوربین کنترل نصب کرده است !

انتشار اینگونه اخبار طنز آلود وخنده دار نشان از عقب ماندگی سران این فرقه درعراق وفرانسه می نماید _ اول اینکه _ همگان بخوبی می دانند که ارتباط بین سرکرده فرقه رجوی با کمپ ایبرتی و ” قلعه اورسورواز” بوسیله تلفن واز طریق اینترنت ویا پست انجام می گیرد _ دوم اینکه _ دولت عراق وفرانسه خوب می دانند که فرقه رجوی یک گروه مافیایی _ تروریستی وخلافکار است که همچنان استعداد هزگونه اقدام خشونت امیز ازجمله انتحاری خودسوزی تشکیلاتی را دارا می باشد

بنابراین طبیعی است که دولت عراق وفرانسه کلیه فعالیت های این گروه تحت نظر دقیق قرارداشته باشد _ دردنیایی که بنا بر افشای اسنودن حتیی مردم عادی تحت شنود دستگاه های اطلاعاتی قراردارند _ تحت نظرقرارداشتن یک گروه تروریستی با سابقه انواع واقسام خلافکاری کاملا عادی است وجای هیچ گلایه واعتراضی وجود ندارد _ ولی چرا سران اینفرقه به این تحت نظر بودن ها معترض هستند؟ …. پاسخ به این سئوال سه جوااب داارد

۱ _ عقب ماندگی سران فرقه رجوی از پیشرفت هادرزمینه علم وتکنولوژی روز

حقیقت آن است که هم آنها که چند دهه درقلعه محصور اشرف غارنشینی پیشه کرده بودند وهم اکنون هم دراردوگاه آوارگان لیبرتی زندگی می کنند وحتی ساکنان خانه تیمی اوور درفرانسه از پیشرفت های علمی _ تکنو لوژی روز بی خبر هستند

۲ _ بنا بردلیل بالا آنها نمی دانند که مستندات و اطلاعاتی که مسئولین امریکایی _ سازمان ملل _ کمیساریا و مسئولین عراقی ازداخل کمپ اشرف ولیبرتی به دست آورده و درمقابل انها می گذارند از کجا تامین می گردد ؟ _

۳ _ آنها تصور نمی کنند که امریکایی ها طی سال ۲۰۰۳ _ ۲۰۰۸ درهنگام حضور دراشرف بااستفاده از ابزار پیشرفته درزمینه جاسوسی وشنود تمامی اقدامات انها را تحت نظر داشته اند

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=856