• امروز : شنبه - ۱۱ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 2 December - 2023

بیاد شب های یلدای اسارت فرقه رجوی

  • کد خبر : 7209
  • 20 دسامبر 2016 - 17:15

بیاد شب های یلدای اسارت فرقه رجوی

شب یلدا چله آخرین روز آذرماه شب اول زمستان ودراز ترین شب از راه رسید.

ایرانیان باستان با باوراینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید روزها بلندترشده وتابش نورایزدی افزونی می یابد آخرپاییز و اول زمستان را شب زایش مهر ویا زایش خورشید می خواندند.

وبرای آن جشن بزرگی برپا میکردند. این جشن درماه پارسی دی یا نام آفریننده بوده است.

ایرانیان کهن شادی ونشاط را از موهبت های خدایی وغم واندوه وتیره دلی را از پدیده های اهریمنی می پنداشتند.

اهتمام آنها به برگزاری مراسم نوروز ، جشن مهرگان ، جشن سده، چهارشنبه سوری وشب یلدا درواقع بیانگراین واقعیت است که ایرانیان پس از رهایی از بند و ستم به شکرانه بازیافتن آزادی جشن برپا میکردند وپیروزی بربدی وروشنایی برتاریکی را گرامی می داشتند.

آداب ورسوم های مختلفی متناسب با فرهنگ هرشهر واستان درشب یلدا برگزارمی شود که رایج ترین آنها فال حافظ وشاهنامه خوانی وداستانهای محلی واستفاده از هندوانه ، انار، آجیل، نخودچی، حلوا شکری ، رنگینگ خرما دراین طولانی ترین شب سال است.


فرقه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق که استفاده ابزاری از مناسبت های ملی ومذهبی وبکارگیری آنها درخدمت استمرار مانیوپلاسیوم ذهنی وکنترل برروح و روان اعضاء اصلی ترین راهکار وشگرد این سالیان بوده از چند روز مانده به برگزاری شب یلدا با سناریوهای مختلف ذهن وقوای جسمی اعضاء را بکارمی گرفت تا از آنها در راستای تبلیغ ومانورسیاسی و ترویج کیش شخصیتی رجوی استفاده نماید دردوران بیش از ۲۰سال اسارت دراین فرقه که درحقیقت طولانی ترین یلدای گذرعمرم بود.

به وضوح این سوء استفاده وبدنبال آن استثمارمضاعف اعضاء درچنین مناسبت های را شاهد بودم. برگزاری جشن های صوری واجرای نمایشنامه وبازی مسخره ومصنوعی که تماما درخدمت ترویج وتحکیم پایه های قدرت رجوی ومناسبات فرقه ای بود رادیدم.

اعضاء با آگاهی از همین موضوع برغم اینکه دراعماق قلبشان پاس داشت این شب را دوست داشتند ولی بدلیل سوء استفاده رجوی وبیگاری گرفتن آنها درجهت اجرای برنامه هایش دراین مناسبتها از خود مقاومت نشان داده وبه نوعی مبارزه منفی برای بی رونق کردن این مراسم دست می زدند.

از روزهای قبل برخی از اعضاء که بنوعی از فضای حاکم برمناسبات ناراضی بودند ودرمناسبات داخل تشکیلاتی این را با بی تفاوت نشان دادن خود درقبال برنامه های تحمیلی نشان میدادند را نشان کرده واز آنها میخواستند که دربرنامه هنری خاص این شب که سناریو آن حول تعریف و تمجید از مریم ومسعود وتکرار و نشخوار شعارهای پوچ ومسخره سرنگونی وبدست گرفتن حاکمیت وحکومت برایران بود شرکت نمایند.

شرکت اجباری دراین گونه مراسم ها اینقدربرای اعضاء زجرآور وغیرقابل تحمل بود که آنها ترجیح می دادند ساعت ها درآشپزخانه ویا پروژهای ساختمانی بیگاری داده وچندین شب بیدار بمانند ونگهبانی بدهند ولی دراین برنامه ها شرکت نداشته باشند.

سناریو برنامه ها از قبل مشخص شده بود وتمامی شعرها و ریتم آهنگ ها درخدمت کیش شخصیت وقراردادن رجوی درجایگاه خدایی بود. از دو روز مانده به شروع مراسم عده ای تحت امرآشپزخانه برای پخت غذا وشیرینی بودند.عده ای را به کار طراحی وساخت کوراسیون مراسم مشغول میکردند وعده ای دیگر ساعت ها درگیر تمرین برنامه های هنری و….ولی زجرآورترین کارطی این سالیان شرکت دربرنامه های شام جمعی بود که می بایست برخلاف میل وآراده خود در آن حاضرمیشدی.

فشارهای جسمی و روحی روانی ناشی از شرکت در چنین مراسم ها بحدی بود که نفرات به هنگام و درطول برنامه از شدت خستگی بیهوش می شدند و رغبتی برای ادامه مراسم نداشتند.

برنامه های هنری تدارک دیده شده بقدری سرد ومصنوعی وفرمایشی بود که احساس هیچ کسی را برنمی انگیخت واین چنین سرکردگان فرقه رجوی مراسم شب یلدا را از محتوا خارج میکردند درچنین شرایطی بودند نفراتی که بخاطربرخوردهای تشکیلاتی وفشارهای روحی وروانی نشست های سرکوب گرایانه موسوم به عملیات جاری دل و دماغ شرکت درمراسم شب یلدا را نداشتند ولی بلاجبار آنها را به این مراسم می آوردند، بودند نفراتی که تحت برخورد تشکیلات بودند و درکانکس ها ویا سلول های انفرادی زندانی ویا تحت نظربودند ، بودند کسانی که درآن شب فکر ورویای فراراز جهنم اشرف درسرمی پرورانند وهمچنین بودند بسیارنفراتی که به هنگام شروع مراسم شب یلدا به یاد خاطرات گذشته با خانواده می افتادند و دل وجگرشان درفراغ دوری از عزیزان آتش می گرفت.

یاد خاطرات قاچ کردن هندوانه بدست پدرویاد دانه کردن اناربوسیله مادر. فال های حافظ سرآزیرشدن اشک شوق پدر ومادراز خوب آمدن فال فرزند.

 سالیان بطولانی شب های یلدا گذشت درپشت حصارهای سیم های خاردار وبرج های بلند که آنها را با دنیای واقعی بیرون قطع میکرد.

ولی بازامید و آرزو و شوق بازگشت به زندگی هرگز درآنها خاموش نشد وچنین بود که بسیاری از آنها از پس شب های طولانی یلدای واقعی و دوست داشتنی را بار دیگر در کنار خانواده تجربه کردند و برخی دیگردرحال حاضردرآلبانی برای عبوراز دیوار سیاه شب طولانی رجوی تلاش میکنند.

بی شک صبح پاک و دلگشای آنها بزودی خواهد دمید وپرده های ظلمت رجوی را خواهد درید. عمر و زندگی آنها به طولانی شب یلدا….

یلدای ۹۵ علی اکرامی

ارسالی انجمن نجات خوزستان

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=7209