• امروز : شنبه - ۲ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 22 June - 2024

باند رجوی درهمکاری با پارلمانتر های آمریکا، نقشه شومی برعلیه عزیزان ما دارد!

  • کد خبر : 674
  • 03 ژانویه 2015 - 7:21

باند رجوی درهمکاری با پارلمانتر های آمریکا، نقشه ی شومی برعلیه عزیزان ما دارند!

عنوان نوشته ای که در وبسایت این گروه مافیاسان درج شده ” کنفرانس در کنگره آمریکا: سازمان مجاهدین خلق آخرین و بهترین فرصت برای حل مهمترین مشکل خاورمیانه ” نام گرفته است وسپس درادامه ی این گزارش میخوانیم:
در این کنفرانس همچنین تصریح شد: سازمان مجاهدین خلق آخرین و بهترین فرصت برای حل مهمترین مشکل خاورمیانه یعنی رژیم ایران و افراط گرایی استسخنرانان کنفرانس بر ضرورت تأمین حفاظت ساکنان لیبرتی توسط دولت آمریکا تأکید کردند” .
اینکه چرا مجاهدین خلق آخرین وبهترین فرصت شناخته شده اند، توضیحی داده نشده است اما ازاین کنگرس من ها وسناتورهای آمریکائی می پرسیم که شما با آن همه شکل وشمایل باابهتی که بعنوان کنگرس من ها و سناتورهای بزرگترین امپراطوری جهان بخود گرفته اید،، با چه تحلیلی بدین نتیجه رسیده اید.

familis, anti rajavi

شما دم از قصد خود برای حل افراط گرایی درخاورمیانه زده وبرای این کار مجاهدین خلق را که افراط گراترین گروه درمیان اپوزیسیون ایران است ودر سخنان ونوشته های خود کلمه ی مرگ را صدها بار بیشتر از زندگی بمیان میآورد، مناسب ترین گزینه یافته اید. درحالی که میدانید هیچ تشکل ایرانی باندازه ی این گروه، هوس مداوم داشتن اسلحه وکاربرد آنرا ازسر خود بیرون نمیکند وهرجا که دست بدهد، فیلم های ارتش سابق مسلح شده ی خود توسط صدام را بنمایش گذاشته وبه اقدامات تروریستی گذشته ی خود، فخر ومباهات میکند!
آیا گروهی با این مشخصات افراطی نیست؟ مسلما که درته دل تان خواهید گفت که هست! پس چرا یک گروه افراطی ازطرف شما به مقام ومنصبی ( اقلا در روی کاغذ ویا درحرف) میرسد که افراطی گری را درخاورمیانه خنثی کند؟؟!!
نکند که معانی لغات درقاموس شما عوض شده و همانگونه که دیکتاتوری ها از منظر شما بد وخوب دارد ، افراط گری  هم شامل این قاعده است  وشما همانقدر که دیکتاتورهای خوب وگوش بفرمان خود را قبول میکنید، افراط گری نوع مجاهدین خلق را که لابد ازنوع خوبش بوده ومنافع شما را تامین میکند، بهترین ومناسب ترین میدانید؟؟
به درخواست تان درمورد حفظ امنیت لیبرتی هم که میرسیم ، میگوییم برمنکرش لعنت وجانا سخن ازدل ما میگویید! اما این خود شما و رهبران فرقه ی مجاهدین رجوی هستند که دراین مورد تعلل و مسامحه کاری تامل برانگیز وحتی مانع تراشی میکنید!
شما ازدولت عراق که تسلط چندانی بر امور خود وامنیت کشورش ندارد وارتش۲۵میلیارد دلاری سازماندهی شده توسط شما کاری دربرابر تهاجم چند هزار داعشی نکرد، چگونه میتوانید انتظار داشته باشید که تمام کارهایش را رها کرده وبه تامین امنیت کمپ لیبرتی بپردازد؟ آیا شما فکر میکنید که ارزش این کمپ بالاتر از شهر مدرن وبزرگی مانند موصل است که دست اندرکاران عراق قادر به حفظ آن نشدند؟؟
با این تفصیل اگر ذره ای عقل درسر داشته باشید که دارید، میپذیرید که دولت عراق در شرایط فوق بحرانی این کشور، ممکن است قادر به حفظ امنیت اسرای رجوی درلیبرتی نباشد پس چرا حرف بیهوده میزنید وچگونه است که  مقدمات انتقال سریع آنان به مناطق امن جهان را فراهم نمیکنید؟؟
ما ازاین برخورد شما بشدت نگران شده و احساس میکنیم که شاید خودتان )پارلمانتر های آمریکا و رهبران فرقه ی رجوی) درصدد سوء قصد به جان این عزیزان ما بوده وازاین راه میخواهید ضمن اینکه ازدست آنها راحت شده واسرار مگوی شان را زیر خاک دفن کنید، یک اتهام حقوق بشری هم به دولت ایران واحیانا عراق زده و ازاین مسئله بهره برداری سیاسی کنید!
ما اعضای خانواده های این گروگان های مستقر دراشرف ، نسبت به این نوع سوء نیت رهبری مجاهدین وپارلمانترهای آمریکائی حامی وهفکر آنها هشدار داده و عواقب هر اتفاق ناگوار برعلیه این فرزندان فریب خورده ی خود را متوجه آنها کرده وبار دیگر تکرار میکنیم که این اسرای لیبرتی هرچه سریعتربا خانواده های خود ارتباط آزادنه ای گرفته وضمن آن از عراق بیرون برده شده ودرکشورهای دیگر سکنی داده شوند!
جمعی از خانواده های گروگان های رجوی درلیبرتی عراق

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=674