• امروز : چهارشنبه - ۳ مرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Wednesday - 24 July - 2024

اسامی جدید انتقال سرکردگان فراری و تحت تعقیب قضایی عراق

  • کد خبر : 6508
  • 27 آگوست 2016 - 14:19

اسامی جدید دوسری انتقالی

از سرکردگان فراری و تحت تعقیب قضایی عراق

اسامی جدیددوسری انتقالی از سرکردگان فراری و تحت تعقیب قضایی عراق  که در بین حدود صدتن ازاسرای فرقه از ترس جانشان خودرا پنهان کرده و بعضاً با اسامی جعلی  و وحشت زده از عراق به آلبانی پا به فرار گذاشتند منتشر می شود به همراه این نفرات تعدادی از زنان وکنیزان و نوکران رجوی که با اسم حفاظت و دفتر و.. خدم و حشم سال ها به دور خود چیده بود نیز خارج می شوند.

اسامی زیر دو سری ۳۵ نفره  و ۱۲۰ می باشد که در دو روز گذشته منتقل شدند.

همچنان حدود ۶۰۰ نفر دیگر از نفرات پایین دست و  اسیر باقیمانده اند که امیدواریم آنها را قربانی اهداف شوم خود ننمایند.

۱.     معصومه  مرادی

۲٫     معصومه  گوهریان( با نام جعلی لوییز رجائیان) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۳٫     زهره بنی جمالی( با نام جعلی فخری المدیهی) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۴٫     ناهید طاهری

۵٫     منیژه حکیم زاده

۶٫      مریم نوجوان  آلمان قدیم

۷٫     مینا نصیر اوغلی خیابانی( بانام  جعلی مینا نصیری)

۸٫     بدری رحیمی

۹٫     منیژه یعقوبی

۱۰٫   نرگس محمد علی

۱۱٫   طاهره سلامی نیا

۱۲٫   جواد احمدی علون آبادی( دکتر وحید) با نام جعلی جواد علوی

۱۳٫   محمود قجر عضدانو(با نام جعلی محمود قجرزاده) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۱۴٫   ایرج احمدی جیحون آبادی

۱۵٫   محمدعلی محمدی

۱۶٫   شهیار احسانی ناطق

۱۷٫   محمد نکویی

۱۸٫   اکرم دامغانیان

۱۹٫   پروین کوهی

۲۰٫   پروانه کمیلی

۲۱٫   زهرا زارع پور از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۲۲٫   مهشید شاکرنیا

۲۳٫   فیروزه صداقت

۲۴٫   نسرین یونسی

۲۵٫   زهره حسنی پور از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۲۶٫   احسان موسوی

۲۷٫   محمد دادفر

۲۸٫   بابک صفا

۲۹٫   جمشید آخوند زاده( با نام مستعار جمشید یگانه)

۳۰٫    محسن فرشیدی

۳۱٫   بهزاد مسعودی

۳۲٫   بیژن مشفق نیا

۳۳٫   ابوالفضائل میر محمد رضایی

۳۴٫   علی عباسپور شیرازی

۳۵٫   حسین شادلو از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

سری دوم

۱٫     سیمین ملا زاده (با نام جعلی مهین توکلی (از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۲٫     معصومه رضایی

۳٫     نجمه برومند جاهد اول (با نام جعلی فاطمه  میرزایی)

۴٫     سپیده ابراهیمی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۵٫     فاطمه میر سیدی عنبرانی (بی بی فاطمه قائمی میرسیدی)

۶٫     حسین فیلی

۷٫     سید علی تقوی زاده (با نام جعلی سعید مشتری)

۸٫     میرسعید حسینی

۹٫     ناصر خادمی

۱۰٫   صالح کوهی

۱۱٫   مهناز گرامی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۱۲٫   فروزان سعید پور از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۱۳٫   فرنوش فلاحت گر

۱۴٫   عاتقه رضویان

۱۵٫   مصطفی بنی هاشمی

۱۶٫   ناصریگانه

۱۷٫   مظاهر کلبی

۱۸٫   حمید جباری

۱۹٫   علیرضا رضایی

۲۰٫   امیرعلی سید احمدی

۲۱٫   مهین لطیف از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۲۲٫   فرزانه پوراقبال (با نام جعلی فرناز اقبالی)

۲۳٫   نرگس یعقوبیان(با نام جعلی مریم نرگس میر یعقوبیان) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۲۴٫   اشرف  ابریشم چی (با نام جعلی  اشرف تهرانی دختر مریم قجر)

۲۵٫   صدیقه حسینی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۲۶٫   مسعود دربهانی

۲۷٫   سعید مهدویه

۲۸٫   حسین داعی السلام (با نام جعلی علی بهاری جوان) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۲۹٫   فرشاد اشراقی

۳۰٫   سید حسین سید احمدی

۳۱٫   ماندانا بیدرنگ از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۳۲٫   مهری حاجی نژاد از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۳۳٫   فاطمه داعی السلام (با نام جعلی ژاله  جنت پور) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۳۴٫   مژگان پارسایی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۳۵٫   عباس میناچی (با نام جعلی حسین مقدم) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۳۶٫   مهدی برایی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۳۷٫   محمود معیری

۳۸٫   شهریار کیامنش

۳۹٫   بهزاد صفاری

۴۰٫   ابراهیم بهزاد

۴۱٫   حکیمه سعادت نژاد از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت درعملیات کشتار مردم عراق

۴۲٫   زهرا  گرابیان (با نام جعلی سارا گرامی) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۴۳٫   آفاق صمدی

۴۴٫    شیرین ادبی (با نام جعلی مینا محمدی )

۴۵٫   معصومه احتشام

۴۶٫   رضا امیدواری

۴۷٫   عباس حائری

۴۸٫   مهدی بدریفر(با نام جعلی مهدی جیلانی) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۴۹٫   حنیف مجتهد زاده

۵۰٫   عمار نبوی چاشمی

۵۱٫   شهیلا حسین تاش(با نام جعلی نسرین قاسمی ) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۵۲٫   مژگان کوکبی( طاهره)

۵۳٫   نفیسه بادامچی(با نام جعلی ناهید بهرامی)

۵۴٫   پوران اسدی

۵۵٫   مصطفی امامی

۵۶٫   اسماعیل رجبی

۵۷٫   افشین زینال زاده

۵۸٫   بیژن قهرمانی

۵۹٫   مهدی  قربان پور مقدم(با نام جعلی علیرضا) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۶۰٫   علی اصغر اخوان لیل آبادی

۶۱٫   محمود ولی پور

۶۲٫   حمیدرضا ساجدیان

۶۳٫   علی اصغر اکبرنیا

۶۴٫   علی اصغر طیاری

۶۵٫   محمد اسد زاده کازرونی

۶۶٫   مجید جمال نژاد

۶۷٫   حسین فرصت (با نام جعلی یحیی کمالی)

۶۸٫   منصور صدیقی

۶۹٫   میر محمدمحدث

۷۰٫   محمد باقر بانکی گیلانی

۷۱٫   سعید رضا باقرزاده

۷۲٫   حنیف گرمابی

۷۳٫   هادی احمدیان چاشمی

۷۴٫   علی مرادی

۷۵٫   پیمان کرد امیر

۷۶٫   حسن ظریف

۷۷٫   محمد علی اقایی

۷۸٫   موسی ابراهیمی

۷۹٫   مسعود ابوذریان

۸۰٫   داوود مرادخانی

۸۱٫   محبوب صباحتی  (با نام جعلی محمود صباحی) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۸۲٫   مسعود امیر پناهی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۸۳٫   محمد علی حقگو

۸۴٫   علیرضا محبان

۸۵٫   خلیل عباسی

۸۶٫   امیر نسبی

۸۷٫   یعقوب یافتیان

۸۸٫   بهروز سوری

۸۹٫   حمید آراسته از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۹۰٫   غلامرضا دیبایی

۹۱٫   مهدی زارع پویا

۹۲٫   احسان شریفی

۹۳٫   علیرضا صابری فرد کهن

۹۴٫   علیرضا حسینی پور

۹۵٫   هوتن محسنی

۹۶٫   اصغر محمدی کامیاب

۹۷٫   پرویز حیدرزاده

۹۸٫   حسن شعبانپور

۹۹٫   علیرضا سلیمانی

۱۰۰٫    فریبرز نوشمند

۱۰۱٫    مریم اکبری

۱۰۲٫ زینب ذبیحی

۱۰۳٫ مرتضی جابری

۱۰۴٫ حنیف  شاهسوندی (قادری)

۱۰۵٫ سعید احمدیان چاشمی

۱۰۶٫ حمزه علی

۱۰۷٫ مقداد خوشکلام

۱۰۸٫ میثم افشار

۱۰۹٫ داوود منصوری

۱۱۰٫ نادعلی سخایی

۱۱۱٫ عبدالوهاب فرجی نژاد ( با نام جعلی سید علی مستشاری) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

۱۱۲٫ اصغر ابزری

۱۱۳٫ اکبرشکرزاده باروق ازسرکردگان فرقه وتحت تعقیب  دارای پرونده خیانت و شرکت درعملیات کشتار مردم عراق

۱۱۴٫ علی شمس افضلی

۱۱۵٫ مهدی مفیدی شمیرانی

۱۱۶٫ عبدالحمید امامی

۱۱۷٫ علی اصغر اسلامی

۱۱۸٫ مسعود شاه کرمی

۱۱۹٫ بهمن شاه کرمی

۱۲۰٫ موسی شعبان ایزکیان

سایت ندای حقیقت ۵ شهریور ماه ۱۳۹۵ برابر با ۲۰۱۶/۰۸/۲۶

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=6508