• امروز : شنبه - ۱۱ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 2 December - 2023

خطاب به مسئولین حقوق بشر مخصوصاجناب احمد شهید

  • کد خبر : 5324
  • 07 آوریل 2016 - 19:18

خطاب به مسئولین حقوق بشر مخصوصاً جناب احمد شهیدBeheshti - in liberty campign

سلام اینجانب نرگس بهشتی خواهر مصطفی و مرتضی بهشتی می باشم درسال ۱۳۸۰ دجالان وادم ربایان رجوی دوبرادر عزیزم راازترکیه به قصدکارفریب دادندو درسال ۱۳۹۰پاره جگرم برادر نازنینم مرتضی رابخاطر لجبازی دراشرف به کشتن دادند.beheshti

تنها پسرایشان یکساله بودکه پدرش مرتضی به دست این دجالان ربوده شد وسالها ازدیدن پدرمحروم شد چندروزی به ۱۹فروردین مانده است دلم خیلی گرفته چطوریک خواهرنمی تواند برادرش راپس ازسالها ببیند نه تنها ازدیدنش بلکه ازسرمزاررفتنش هم من رامحروم کردند سالها پشت درب اشرف برای دیدن برادرانم زجه زدم ولی افسوس روز۱۹فروردین روزازدست دادن برادرنازنینم است خدایا صدای زجهایم رابشنو ببین بابنده ات چه کردند امیدوارم خداجزای این خونهای به ناحق ریخته را ازرجوی خائن بگیرد رجوی بدان که هرسال ۱۹فروردین داغ من بیشتروبیشترمی شود وقسم میخورم به خون برادرم دست ازآزادی مصطفی ودیگراسرای لیبرتی برنخواهم داشت

 

الان مصطفی عزیزم درلیبرتی به شدت ازشرایط روحی رنج می برد، کجایند مسئولین حقوق بشر آقای احمدشهید که به دوقدمیت نشستم دردم رابهت گفتم وقول همکاری دادی کجایند کمیساریا کجایند مسئولین سازمان ملل من برادرم مصطفی رامیخواهم وتاجان دربدن دارم پیش میرومAhmad

خطاب به رجوی میگویم رجوی خائن مرتضی من رابه کشتن دادی ولی مصطفی راازچنگالت نجات میدهم تاان سردنیا خواهم رفت وفریاد میزنم توی خائن جگرم راسوزاندی داغ بردلم گذاشتی تمام هستی ام رامیدهم ولی مصطفی عزیزم راازتومیگیرم ای کسانی که دم از دفاع ازحقوق خلق میزنید حق من خواهرجگرسوخته چه میشود چه کسی به من میگوید برادرمن درلحظه جان دادن حرف اخرش چه بود خدای بالای سرم انتقام عزیزانمان راازتوبگیردرجوی چه دراشرف بودی امدم چه درلیبرتی بودی امدم پس رجوی بدان من نرگس بهشتی تااخرین نفسم برای ازادی برادرم باتومبارزه میکنم وبرادرم راآزاد میکنم


With greeting, I am Nargess Beheshti, Mostafa and Morteza Beheshti, s sister.
In 2001, Rajavi band and the kidnappers deceived my two dear brothers who went to Iraq in order to find a job. In 2011, Morteza was killed for sake of Rajavi, s intractability. His just son was deprived of meeting his father. The 19th day of Farvardin (April 08) is coming and my heart is beating. How is possible that a sister cannot see her brothers. I was deprived of meeting Morteza, s grave.
Oh, My God! Please hear my voice and see what they do with your creatures! I hope God take our revenge from Rajavi who is traitor. You Rajavi know this that every year my grief becomes more and more. I affirm to the blood of my brother that I will not give up my efforts to make Mustafa and other prisoners in Liberty get rid of you.

Now, my dear Mustafa is suffering spiritually. Where are the human rights contenders like Mr.Ahmad Shahid? I said my pain to you Mr.Ahmad Shahid and you said I will do something. Where are UNHCR? Where are the responsible of UN?
You Rajavi know this that I will save my brother Mustafa and I will go to all over the world to say my words and I will take revenge from you and who can say me that my brother what did say in the last time before he died sadly? I Nargess Beheshti will fight with my all power and I will make my brother (Mustafa) freedom.

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=5324