• امروز : شنبه - ۱۱ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 2 December - 2023

یک مرده خوش نام … به از صد زنده بد نام

  • کد خبر : 4530
  • 04 دسامبر 2015 - 21:16

یک مرده خوش نام … به از صد زنده بد نام

قبل از پرداختن به موضوع شخصآ هیچ وقت به مسائل فردی افراد نپرداخته ام و مسئله ام هم نبوده و نیست .

این مطلب هم در جواب نوشته حسین فرشید سیم کش دیروز رجوی و … امروز رجوی نیست !mohammad_razaghi-262x350

یک عده قلم بدست ؛ شیشه ودکا به دست ؛ زر ورق به دست ؛ آمپول تزریقی به دست و یا شلوار به دست می خواهند گند و کثافتکاریها ـ بی شرافتی ؛ بی ناموسی ؛ بی اخلاقی و … خود را با لجن پراکنی به دیگران لا پوشانی کنند و به قول معروف از دیگران برای خود نردبان ترقی درست کنند .

به این بی شرافتها ؛ بی ناموسها ؛ بی اخلاقها و …. می گویم صبر هم حدی دارد ! کارد به استخوان رسیده هر کسی بودید و هستید جوابتان را به هر طریق ممکن خواهم داد من چیزی برای از دست دادن ندارم شما بی شرفها باید از رو شدن واقعیتها بترسید و اگر فکر می کنید با ادعاهای رجوی گونه می توانید مرا به سکوت بکشانید این یکی را کاملا اشتباه می کنید بلکه هرانچه را در گذشته به خاطر یکسری مسائل سانسور کردم مصصم شده ام پته همه بی شرفها ؛ بی ناموسها و هر حرامزاده را رو کنم !

مثل رجوی بی شرف و بی ناموس از سوراخ موش عربده نکشید به قول معروف اگر در خودتان مردانگی نداشته را احساس می کنید بفرمائید این میدان .

برای اینکه حسین فرشید سیم کش دیروز و پزونک امروز رجوی را بشناسید چند نمونه از بی شرافتی ؛ بی اخلاقی ؛ بی ناموسی این جیره خوار رجوی می نویسم تا همگان ببینند دور رجوی پزونک چه حیواناتی با ماسک انسان جمع شده اند .

حسین فرشید سیم کش سال ۷۰ از نزدیک شناختم انهم در قسمت سر رشته داری ؛ یک شب بعد از شام گفتند می خواهند پیام رجوی را بخوانند و همه در زمین صبحگاه جمع شوند .

من و یکی از دوستانم ( ص ) در زمین صبحگاه کنار هم ایستاده بودیم که رجوی در پیامی انتخاب فهیمه اروانی بعنوان هم ردیف مسئول اول سازمان (مریم قجر) قجر اعلام کرد و بعد پیام از بلند گو ترانه قوقولوـ قو سحر شد پخش کردند و قرار شد به هر نفر یک عدد میوه نادر ؛ کمیاب در دنیا ( موز ) را در بین اعضاء که سالی یا ۲ سال یکبار دستشان می رسید پخش کنند !

من و دوستم ( ص ) در کوشه زمین صبحگاه ایستاده بودیم که حسین فرشی موز به دست و خندان به ما نزدیک شد ویواشکی که کسی نشنود گفت :

رجوی خودش هلوهای فهیمه را می خورد به ما موز پوست کلفت فرستاده ! خدا رحم کرده رجوی موز خودش را برایمان نفرستاده !!! بعد خودش زد زیر خنده و قهقهه و بصورت تکراری می گفت موز برادر ؛ موز برادر ( مال رجوی )

حسین فرشید تا سال ۷۱ در اردوگاه بد نام اشرف در قسمت تاسیسات مشغول بود و البته تا اینجای کار هیچ مشکلی نیست چون در اردوگاه اشرف هر کس مجبوربود در قسمتی کار کند

در سال ۷۱ حسین فرشید با نام پر طمطراق مهندس حسین فرشید به عضویت شورای دست ساز رجوی درامد .

دقیقا یادم هست چند ماه بعد از عضویت این مردک در شورای دست ساز رجوی یک شب بعد شام امدند گفتند باید به نشست خواهر زهره اخیانی در سالن به اصطلاح دانشگاه فروغ جاویدان بروید ؛ من و همان دوستم ( ص ) با هم به سمت سالن نشست رفتیم وقتی وارد شدیم در حدود ۳۰ نفر از سر رشته داری در سالن نشسته بودند.

تقریبا بعد ربع ساعت زهره اخیانی وارد سالن شد و پشت میزی که کمی با تخته و بلوک بصورت جایگاه در اورده بودند نشست و شروع کرد به صحبت و اینکه در سر رشته داری اتفاقاتی افتاده که باید چند نفر خودشان را تعین تکلیف کنند !

بقول معروف سوژه اول فردی بنام ( محمود ـ ا ) بود که زهره اخیانی گفت رفته در اشپزخانه بغداد دست زن سابق اش را گرفته و … !

چون با انقلاب مشعشعی که مریم قجر راه انداخته بود همه مجبور به طلاق دادن زنها شده بودند وگرفتن دست همسر می ماند مثل مرتد و کافر شدن و از نظر رجوی زنباره باعث سر نگون نشدن رژیم می شد !

در همان نشست یک مشت رجوی صفت شروع کردند به داد و بیداد که گویا با اینکار محمود ـ ا عرش خدا به لرزه در امده !

بحث در مورد (محمود ــ ا ) داغ بود که زهره اخیانی رو به سعید ـ ص کرد و گفت مگر تو در تاسیسات مسئول نیستی مگر تو مرده ای که حسین فرشید انجا را به گند کشیده بود !

خیلی ها نمی دانستند که موضوع جسین فرشید چیست که زهره اخیانی اینقدر جوش اورده !

زهره اخیانی با داد و بیداد از سعید ــ ص می خواست که جواب بدهد چرا مراقب اطرافش نبوده که حسین فرشید ۲ بچه مدرسه را در انبار تاسیسات خفت گیری کرده !

وقتی زهره اخیانی موضوع خفت گیری بچه مدرسه ای ها توسط حسین فرشید مطرح کرد یکدفعه همه از روی صندلیهایشان بلند شدند و با داد و فریاد به سر سعید ـ ص که یا الله بگو یا با حسین فرشید همدست بودی با هم بچه ها را خفت گیری می کردی یا انقدر در بحث زن گیری که متوجه نیستی درقسمتی که کار میکنی چه اتفاقی می افتد !

داد و بیداد سر سعید ــ ص ادامه داشت که مهناز شهنازی با حالت بر افروخته گفت :

کثافتکاریهای حسین فرشید فقط با این بچه ها نبوده !

این کثافت ( حسین فرشید ) به بهانه پرو لباس نمایش یکی از خواهران را چند بار دستمالی کرده !

وقتی مهناز شهنازی اسم ان خانم گفت زهره اخیانی از همه خواست اسم ان خواهر بیرون نشست پیش دیگران به زبان نیاورند .

تقریبا ۳ شب بعد از شام نشست تعین تکلیف چند نفر ادامه داشت وهر بار هم از کثافتکاریهای حسین فرشید توسط مسئولین فرقه گفته می شد .

اما برای اینکه حسین فرشید سیم کش باز بهتر بشناسید بشنوید از زبان دختر خودش .

پائیز سال ۷۵ یک گله از مفت خورهای خارجه نشین برای برگزاری نشست شورای دست ساز رجوی به عراق امده بودند که بین انها حسین فرشید سیم کش هم تشریف داشتند .

بعد از برگزاری نشستهای شورای دست ساز رجوی یک نشست عمومی هم در اردوگاه بد نام اشرف بین اعضاء نگون بخت برگزار کردکه در ان نشست وقتی بحث امدن جیره خواران شورا به عراق توسط شخص رجوی پزونک مطرح شد و رجوی کلی از مفت خوری اعضاء شورای دست سازش اه و ناله کرد ! دختر حسین فرشید در همان نشست عمومی پشت میکروفون رفت و گفت :

من برای دیدن پدرم ( حسین فرشید ) به هتل محل استقرار شورائی ها رفتم وقتی از حسین فرشید پرسیدم چرا برای دیدن من دراشرف نماندی می توانستی من همانجا ببینی حیسن فرشید در جواب به دخترش گفته بود من عضو شورا هستم رجوی هم به من و امثال من نیاز دارد ! اوردن تو برای ملاقات به هتل سهل اگر خواسته های دیگری هم داشته باشم رجوی مجبور فراهم کند چون ما نباشیم رجوی هیچ کاره هست !

گفتم اینجا قصد جواب دادن به یاوه های حسین فرشید ندارم و شخصآ پرداختن به ادمهای کثیف و فاسد خوش ندارم بلکه خواستم به این بوزینه ها بگویم پیش قاضی معلق بازی ؟؟؟

حسین فرشید در یک بی شرافت نامه مدعی شده در صورتیکه اعضاء نگونبخت می خواستند از عراق خارج شوند باید از اسم مجاهد می گذشتند !

خوب باید گفت اگر اسم مجاهد اینقدر با ارزش و اهمیت دارد پس چرا در سال ۲۰۰۳ وقتی مریم قجر در فرانسه دستگیر شد و از اطاق خوابش نزدیک به ۱۰ ملیون دلار نقد کشف و ضبط شد بلافاصله مدعی شد که اصلا مجاهد نیست و هیچ مسئولیتی در سازمان مجاهدین ندارد !

اگر نام مجاهد اینقدر اهمیت دارد چرا سران فرقه در پشت دربهای بسته چهار دست و پا به شکر خوری می افتند و اصلا منکر مجاهد بودن می شوند .

اگر سران فرقه اینقدر مجاهد بودن حلوا ؛ حلوا ؛ می کنند وقتی در فرانسه حمید امامقلی به همراه معزی بعد از دستگیری به یک دهکده فرستاده شد حمید امامقلی که از مسئولین فرقه رجوی در اردوگاه اهدائی صدام به رجوی پزونک مسئول امداد اردوگاه جلولا به نام انزلی با رده تشکیلاتی معاون ستاد در عراق تشریف داشتند مجاهد بودن خودش را تکذیب کرد و مدعی شد نه تنها مجاهد نیست فقط هوادار شورای دست ساز رجوی می باشد .

اگر مجاهد بودن و مجاهد مردن اینقدر اهمیت دارد پس چرا تو امثال تو مجاهد بودن ول کردید در اروپا به یاوه سرائی مشغول هستید .

نکته دیگر اینکه حسین فرشید سیم کش دیروز و …. امروز رجوی پزونک مدعی شده رجوی نمی توانست همه اعضاء نگون بخت یکجا از عراق خارج کند !

اولا به حسین فرشید و دیگر جیره خواران رجوی پزونک باید گفت :

مریم قجر چطور می تواند به همراه ۲۰۰ نفر از عراق خارج شود ولی اعضاء نگون بخت نمی توانند !

چرا خانواده سران فرقه می توانند از عراق خارج شوند ولی اعضاء مریض نگون بخت نمی توانند .

البته نا گفته نماند رجوی می تواند رضا ـ آ کثافتی مثل تو ؛همجنس ترا که بر اثر فشار بخار انقلاب مریم قجر پسر یکی از وزراء مریم قجر موقع نگهبانی در بالای مرده شور خانه اردوگاه جلولا خفت گیری کند یا افرادی مثل جابر ـ س تضاد انقلاب گوهران بی بدیل حل کند ؛ یا یک مشت قاچاقچی ؛ معتاد ؛ متجاور ؛ کلاهبردارو … برای استعمال در اروپا از عراق خارج کند اما نمی تواند اعضاء مریض ؛ سرطانی نگون بخت ازعراق خارج کند ؟

حسین فرشید سیم کش یا هر حرامزاده سیم کشی که ادعا می کند در بالای دکل اتمی یا زیر دریا سیم کشی می کند باید بدانند نمی توانید کثافت کاریهای خودتان را با لجن پراکنی ؛ قمپوز در کردن لا پوشانی کنید و مطئمن روزی خواهد رسید که باید تاوان کثافتکاریهاتان را بدهید و نمی توانید مثل رجوی از سوراخ موش عربده بکشید و بگوئید من انم که رستم بود ! من با شناختی که از بی شرافتها و بی ناموسهائی مثل تو پیدا کرده ام یقین دارم و قسم می خورم تو امثال تو به خانواده های خودتان هم نامحرم هستید .

به رجوی پزونک هم می گویم مردک کوتله برای تو و مریم قجر همین ادمها به درد می خورد یک مشت بی شرف ؛ بی ناموس ؛ مفت خورحیوان صفت که حاضر هستند برای دریافت جیره ماهانه و زندگی حیوانی خودشان بوزینه وار ادا اطوار در بیاورند و دست به هر دریوزگی بزنند همین ها مبارکتان باد .

به جیره خواران و مفنگهای رجوی صفت هم می گویم شما دیگر از شرافت و زنده بودن دم نزنید .

یک مرده خوش نام … به از صد زنده بد نام .

پاریس : محمد رزاقی

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=4530