• امروز : یکشنبه - ۶ اسفند - ۱۴۰۲
  • برابر با : Sunday - 25 February - 2024

نامه خانواده وادیان به آقای بان کی مون

  • کد خبر : 4325
  • 16 نوامبر 2015 - 0:11

نامه خانواده وادیان به آقای بان کی مون

دبیرکل ملل متحد جناب آقای بان کی مون
باسلام
همانطورکه مطلعید در۲۹ اکتبر۲۰۱۵باردیگرکمپ لیبرتی محل استقراراعضای سازمان مجاهدین خلق هدف حملات  موشکی قرارگرفت که متاسفانه تعدادی ازساکنان کمپ ازجمله برادرمان بنام رضا وادیان براثراین حادثه تلخ جان خود را ازدست دادند .

آقای رئیس
رهبران سازمان مجاهدین سالها پیش برادرمارا با ترفند وفریب به عراق برده  ودرکمپ های خود محبوس کرده بودند ومتاسفانه طی سالیان وتا قبل ازکشته شدن وی حتی یکبارهم به ما اجازه ملاقات با اورا ندادند چه بسا که اگراین فرصت به ما می دادند شاید می توانستیم برادرمان را برای خروج ازعراق قانع کرده وبا هزینه های شخصی خودمان اورا ازکشورعراق خارج کنیم .
جناب آقای بان کی مون
 براساس توافقی که  بین دولت عراق ،کمیساریای ملل متحد ورهبران مجاهدین قبل ازانتقال اعضای سازمان به کمپ لیبرتی صورت گرفت قراربود که درفاصله کوتاهی بعد ازانتقال دراسرع وقت تمامی اعضای سازمان ازعراق خارج وبه کشورهای ثالث منتقل شوند ولی رهبران سازمان مجاهدین با اشراف به این مسئله که اعضا درعراق امنیت جانی ندارند باز با اتخاذ سیاست های غلط وبدون هیچگونه ترسی ازپیگیریهای بین المللی همواره برنگه داشتن آنها درعراق تاکید واصرارداشتند. بنابراین برهمین اساس تقاضا داریم تا نهادهای بین المللی وقضایی عراق علاوه برعاملان حمله تروریستی به کمپ ترانزیت لیبرتی مسولان سازمان مجاهدین را نیزبدلیل کارشکنی سالیان خود درامرانتقال ساکنان کمپ به کشور ثالث تحت پیگرد قضایی وبین المللی قراردهند .
بااحترام خانواده وادیان
رونوشت :
سفارت عراق درتهران
دفتر یونامی درتهران
دفترکمیساریای عالی ملل متحد درتهران


 

نامه خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه رجوی به آقای بان کی مون

احتراما ما جمعی ازخانواده های سازمان مجاهدین خلق که طی سالیان طولانی ازدیدن فرزندان وعزیزانمان بدلیل ممانعت ومخالفت های رهبران این سازمان محروم بوده ایم درتاریخ ۲۹اکتبر۲۰۱۵ خبرتهاجم موشکی به کمپ ترانزیت لیبرتی  را دریافت نمودیم که طی آن تعدادی کشته ومجروح گردیدند .این اقدام تروریستی که انزجاروتنفرافکارعمومی جهانی را برانگیخت باعث گردید تا یکباردیگروجدان های آگاه وآزاد درسرتاسرجهان متوجه پدیده شوم تروریست گردند واین اعتقاد و باور دراذهان شکل بگیرد که تروریست خوب و بد ندارد.
آقای رئیس
طی این سالیان رهبران سازمان مجاهدین با استفاده ازپیچیده ترین ابزارومکانیزم های روانی مغزشویی فرزندان ما را درتشکیلات سکت خود به اسارت گرفته وبرخلاف تمامی قوانین مندرج درکنواسیون حقوق بشرآنها را ازداشتن هرگونه حق انتخاب آزاد برای تصمیم گیری درمسیرآینده زندگی خود محروم ساخته است .برهمین اساس وبدلیل بسته بودن تمامی روزنه های خروج به دنیای آزاد ازطرف رهبران این سازمان مسعودومریم رجوی بیش از۳۰ سال است که ازملاقات با عزیزانمان محروم مانده ایم .
درسال ۲۰۱۱ یادداشت تفاهمی بین رهبران سازمان،کمیساریای ملل متحد ودولت عراق به امضارسید که قرارشد پادگان اشرف تخلیه واعضای سازمان بصورت موقت درکمپ لیبرتی مستقرشوند تا دراولین فرصت به یک کشورثالثی اعزام گردند خروج  اعضا ازپادگان مخوف اشرف وانتقال آنها به کمپ لیبرتی که گفته می شد زیرنظرنمایندگان یونامی وبدورازمانیتورهای تفتیش عقاید وغل وزنجیرهای تشکیلاتی سازمان مجاهدین اداره می گردد موجی ازخوشحالی وامید دردل ما خانواده ها برای آزادی عزیزانمان را زنده کرد .اما متاسفانه رهبران مجاهدین با استفاده ازضعف مدیریتی یونامی وهمچنین معامله بی شرمانه با برخی دولت های منطقه وجلب حمایت جناح جنگ طلب وحامیان تزبه اصطلاح تروریست های خوب درآمریکا واروپا یکباردیگر عزیزان مارا درلیبرتی دراسارت خود نگه داشتند .وبا ایجاد اختلال وسنگ اندازی درروند اعزام نیروها به کشورثالث تلاش نمودند تا پروسه حضورآنها را درعراق طولانی نمایند تابدین وسیله مانع ازحضورآنها دردنیای آزاد که موجودیت تشکیلاتی سازمان را درمعرض فروپاشی قرارمیدهد گردند.
عالیجناب
براستی اصراررهبران این سازمان مبنی برحضوراعضا درعراق که بدلیل شرایط ناامن سیاسی وامنیتی جولانگاه تروریست های داعش والقاعده گردیده چیست ؟!آیا جزبه کشتن دادن اعضاومظلوم نمایی جهت کسب حمایت مالی وسیاسی وبازسازی مجدد سازمان به منظوردست یابی به اهداف تروریستی ؟ واقعیت این است که رهبران سازمان مجاهدین ازاینگونه حملات تروریستی بغایت استقبال می کنند وبا به تاخیرانداختن پروسه انتقال اعضا مسئول ومقصر اصلی پیامدهای تلخ وناگوارآن می باشند .
ما خانواده های قربانیان واسیران دربند حمله تروریستی  به کمپ لیبرتی که هنوزدرشوک وداغدارمی باشیم ضمن محکوم کردن سوء استفاده های رهبران سازمان تروریستی مجاهدین خلق ازخون عزیزانمان که نوعی تجارت کثیف می باشد ازشخص جنابعالی بعنوان بالاترین مرجع خانواده ملل می خواهیم دراولین فرصت ترتیبی اتخاذ نمائید تا ما بتوانیم ضمن اطمینان ازسلامتی دیگرعزیزانمان با آنها ملاقات نمائیم درضمن فرصت را غنیمت شمرده وازابرازهمدردی آن جانب با خانواده های قربانیان تشکرمی نمائیم .
با احترام جمعی ازخانواده های قربانیان واسیران دربند سازمان مجاهدین.   

رونوشت :
سفارت عراق درتهران
دفتریونامی درتهران       

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=4325