• امروز : پنج شنبه - ۳۰ شهریور - ۱۴۰۲
  • برابر با : Thursday - 21 September - 2023

بازهم باطلاع خانواده های متحصن رسانده و از آنها کمک بخواهید!

  • کد خبر : 3804
  • 14 سپتامبر 2015 - 10:01

بازهم باطلاع خانواده های متحصن رسانده و از آنها کمک بخواهید!

با توجه به شناخت عمیق از باند رجوی، بنظر می رسد، این باند برای درسایه نگهداشتن سفر سخت وقهرمانانه ی عده ای ازهموطنان مرتبط با اسرای لیبرتی به عراق، بازهم محاصره ی پزشکی ودارویی را مطرح کرده است!
ابتدا فرقه ی رجوی کوشید که اینها را مزدور این وآن معرفی کند وبجای حل مسئله، با پاک کردن صورت آن و اینکه اینها افرادی نیستند که طی دهها سال منتظر دیدار عزیزان نگون بخت خود در اشرف ولیبرتی هستند ، مسئله ی مهم تحصن خانواده ها دردروازه ی لیبرتی را ازاهمییت بیاندازد.
این ادعا ها بارها از سوی گماشتگان رجوی تکرار شده وما همواره با نظر شک وتردید زیاد باین ادعاها نگریسته ایم!
اما ازآنجا که کار ازمحکم کاری عیبی نمیکند، جواب همیشگی ما دربرابر این ادعاها این بوده که اولا قرار نبود که این فرزندان مظلوم ما که عالم دوزخ را در زمین خاکی تجربه کرده اند ، جز برای مدت دو سه ماهی دراین کمپ لیبرتی مانده وقراربود برای حفظ جانشان به خارج ازمرزهای ایران منتقل گردند که اعزام قطره چکانی این عزیزان باوضع موجود وحرکات مشکوک رجوی، سه سال طول خواهد کشید که دراین مدت عده ی زیادی ازفرط دوری ازمردم وزندگی درقفس رجوی، دست اززندگی نکبت بار خود خواهند شست!
بنابراین ما ابتدا بر اعزام سریع وانبوه این فرزندان  تیره بخت خود اصرارداشته و داریم ودردرجه ی دوم، خواهان برطرف شدن محدودیت های ممکن برعلیه آنها در عراق هستیم که طبعا رفع  این محدودیت ها نباید وسیله ی ماندن آنها درلیبرتی گردد!
ثانیا برای مدت کوتاهی که این اسیران رجوی درلیبرتی هستند، اعمال هرنوع محدودیت های غیر قانونی برعلیه آنها را محکوم کرده واین محکومیت دردرجه ی اول شامل حال گماشتگان رجوی است که مانع تفکر صحیح آنها ودسترسی به اطلاعات آزاد ودیدار با خانواده هایشان میگردد.
بارها متذکر شده واین بار هم میشویم که این اعضا باید اختیار دیدار با خانواده های خود داشته و با شرح محاصره ی ادعایی ، از این خانواده های فداکار کمک بخواهند و بدانند که هیچ حامی جدی وعمده ای مانند اعضای خانواده ی خود ، درهیچ کجای جهان نداشته ونخواهند داشت!
کسی که خود محاصره کننده است، نمیتواند دیگری را به محاصره متهم کند!
ضمنا توقع زیاد از صاحبخانه که مهمانانی نخوانده با سرپرستان شرور وجلاد رادارد ، توقعی احمقانه وبی مورد است!

گروهی ازاعضای خانواده ی اسرای مسعود رجوی در لیبرتی عراق
استان آذربایجان شرقی
 

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=3804