• امروز : شنبه - ۳۰ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 20 July - 2024

بازخوانی پرونده تخلیه خونین دهم شهریور ۹۲ اردوگاه مخوف اشرف ( بخش نخست )

  • کد خبر : 3687
  • 02 سپتامبر 2015 - 13:49

بازخوانی پرونده

تخلیه خونین دهم شهریور ۹۲ اردوگاه مخوف اشرف

( بخش نخست )

womnمقدمه _ درتاریخ دهم سپتامبر ۲۰۱۳ بقایای فرقه رجوی شامل ۴۲ نفر با ترس ووحشت ودرسیاهی شب قلعه مخوف اشرف را باشتاب ترک نموده وبا حمایت ارتش عراق وتحت نظر مسئولین سازمان ملل به کمپ لیبرتی منتقل گردیدند .

وچنین شد که این پایگاه صدامی برای همیشه از لوث وجود بقایای فرقه رجوی پاک گردید _

ابعاد چگونگی تخلیه خونین اشرف اما همچنان باچندین سئوال همچنان بی پاسخ هنوز روشن نشده ودرپرده ابهام قراردارد _ طی دوسال گذشته یک هیات عراقی زیر نظر سازمان ملل مشغول تحقیق در باره چگونگی رخداد خونین دهم شهریور دراین اردوگاه می باشد _ گزارش چگونگی این ماجرا به دوعلت کند پیش می رود _ یکم _ عدم همکاری فرقه رجوی با هیات تحقیق _ دوم _ دخالت بیجای امریکا در به انحراف کشیدن نتنیجه تحقیقات _ براستی چرا امریکا و فرقه رجوی در امر تحقیق درمورد حادثه یکم سپتامبر ۲۰۱۳ دراردوگاه اشرف سنگ اندازی می نمایند ؟ _ دراین نوشتار سعی براین است که برای این سئوال پاسخی یافت گردد ………

نخست _ بررسی زمینه های رخداد دهم شهریور در اردوگاه مخوف اشرف

ازابتدای سال ۲۰۰۹ وپس از مشخص شدن خروج نیروهای امریکایی از عراق مسئولیت کلیه پایگاه های تحت حفاظت نیروهای امریکایی ازجمله اردوگاه مخوف اشرف دراختیار دولت وارتش عراق قرارگرفت _ از ابتدای سال ۲۰۰۹ تا سپتامبر ۲۰۱۳ مسائلی درمورد تخلیه اردوگاه اشرف رخداد که فهرست وار بدان اشاره خواهم کرد

۱ _ هشدار دولت وقت عراق به سران فرقه رجوی درمورد تخلیه اشرف وخروج از عراق در سال ۲۰۰۹

درهمان ابتدای این انتقال اقای موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق وارد اردوگاه اشرف گردید وپس از گفتگو با مسئولین این قلعه به آنها گوشزد کرد که باید خاک عراق راترک وبه خارج از عراق منتقل شوند _ ایشان هشدار داد دولت عراق وجود این گروه را درآنکشور به رسمیت نمی شناسند وچون وضعیت آنها ” بدون تعریف ” است لذا نمی توانند از آن کشور تقاضای پناهندگی نمایند ویا دقیق تر ” گزینه انتخاب اقامت درعراق ” جزو گزیینه ها نیست _ این موضع صحیح دولت عراق درواقع هشداری بود همزمان به سران فرقه رجوی وامریکا که از سال ۲۰۰۳ اعضای این فرقه را تحت حمایت خود قرارداده و از آنها بعنوان ” جاسوس وخبرچین ” استفاده می نمود _ انتقال گروهی از اعضای این فرقه به امریکا وتعلیم تکمیلی آنها درصحرای نوادا دقیقا درهمین دوره صورت گرفته است ( نگاه کنید به سخنان سیمور هرش ” روزنامه نگار معروف امریکایی دراین مورد .

http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=3818

۲ _ هشدار دیپلمات امریکایی در گفتگو باسران فرقه رجوی درمورد تخلیه اشرف درسال ۲۰۱۰

درسال ۲۰۱۰ توماس جی باتلر دیپلومات امریکایی از طرف دولت آنکشور به عراق رفت و ۷ بار با سران فرقه رجوی درمورد تخلیه اشرف گفتگو نمود _ درخواست دولت امریکا ازسران فرقه رجوی چنین بودند

اعلام رسمی انحلال فرقه رجوی

انتقال اعضا ی مستقر به مکانی دیگر دور از مرزهای ایران

گفتگوی انفرادی افراد با کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان جهت تعین تکلیف برای خروج از عراق

سران فرقه رجوی که همه دار وندار خودرا در دراختیار داشتن این پایگاه درعراق و ماندن در آنکشور گذاشته بودند اما این دوهشدار مهم را جدی نگرفته وبا آن به مخالفت پرداختند _ درکنار اصرار این فرقه درنگاهداری اشرف باید از حمایت نماینده وقت امور انسانی سازمان ملل ( یونامی ) یعنی ” ادملکرت ” یادی کرد که بطور کامل نمک گیر این فرقه شده بود ونه تنها هیچ اقدامی درراه حل این مشکل نمی نمود بلکه از وجود این گروه تروریستی درعراق با تمام وجود حمایت می کرد !

درسال ۲۰۱۱ روابط پیدا وپنهان ادملکرت با فرقه رجوی ازپرده بیرون زد ولذا نامبرده ازاین سمت برکنار و مارتین کوبلر جایگزین وی گردید

مارتین کوبلر پس از بدست گرفتن مسئولیت بخاطر مسائل انسانی وارد گفتگو بین دولت عراق وفرقه رجوی گردید _ دولت عراق نیز که خواهان حل این معضل بود بطور داوطلبانه با کوپلر به گفتگو نشست و سرانجام در اواخر سال ۲۰۱۱ یک توافق نامه بین دولت عراق ویونامی به امضا رسید که بنابرآن اعضای ساکن این اردوگاه بطور موقت به کمپ سابق نیروههای امریکایی ( لیبرتی ) منتقل گردند تا کمیساریای سازمان ملل بتواند با آنها مصاحبه انفرادی نماید _ هدف ازاین توافق درنهایت خروج همه اعضای این فرقه ازکشور عراق بود ….

سران فرقه رجوی که این اردوگاه را ملک اجداد و اهدایی رئیس معدوم خود می پنداشتند حاضر به قبول این توافق نبوده وسعی می کردند درراه اجرای آن اخلال ایجاد نمایند وبهمین دلیل در دو حرکت خودزنی با نیروهای عراقی درگیر شدند

درگیری سال ۲۰۰۹ _ تلاش ارتش عراق برای ایجاد پایگاه پلیس درقلعه اشرف

درسال ۲۰۰۹ دولت عراق از طریق نماینده یونامی ( ادملکرت ) به اطلاع سران فرقه رجوی رساند که تصمیم دارد درراستای حاکمیت سرزمین خود درکمپ اشرف پاسگاه پلیس ایجاد نماید _ سران فرقه رجوی بااین تصمیم به مخالفت برخواسته وهشدار ارتش عراق را جدی نگرفتند _ چندبار گفتگوی مسئولین عراقی و نماینده یونامی هم بی نتیجه ماند و سرانجام دولت عراق تصمیم گرفت اقدام خودرا به مرحله اجرا بگذارد _ سران فرقه بجای پذیرش درخواست دولت عراق تصمیم گرفتند با” ایجاد دیوارهای گوشتی” وخوابیدن جلوی خودروهای عراقی مانع این اقدام گردند _ سرانجام پس از چندساعت درگیری نیروهای عراقی وارد اردوگاه گردیده ومستقر شدند حاصل این خودزنی فرقه ای ” تعدادی کشته ومجروح دستگیری تعداد دیگری از فدائیان فرقه بود _ از نیروهای عراقی هم تعدادی مجروح گردیدند

درگیری سال ۲۰۱۱ _ تلاش ارتش عراق برای اجرای حکم دادگاه جهت تخلیه زمین های کشاورزی عراقی ها

درسال ۲۰۱۱ دولت عراق از طریق نماینده یونامی به سران فرقه رجوی اطلاع داد که دراجرای احکام دادگاه های عراق باید زمین های مزروعی شمال قرارگاه را ترک وتحویل نمایند _ گفتگوها دراین مورد باز به دلیل عدم پذیرش سران فرقه بی نتیجه ماند و دولت عراق مجبور به وردو کمپ جهت اجرای حکم گردید _ فدائیان رجوی مجددا درمقابل این تصمیم ایستادگی نمودند که درنتیجه بین طرفین درگیری ایجاد گردید که درنتیجه تعدادی کشته ومجروح گردیدند و ارتش عراق موفق شد سرزمین های اشغالی کشاورزان عراقی را ازچنگال فرقه رجوی آزاد سازد _ دراین تحول ارتش عراق همچنین موفق گردید “گورستان تروریست ها” رانیز به اشغال خود در آورد وچنین شد که بخشی از نمایش پرده خوانی از چنگ فرقه رجوی آزاد شد .

۳ _ هشدارو ضرب العجل مجدد دولت عراق به فرقه رجوی وحامیان امریکایی این گروه جهت تخلیه اردوگاه اشرف

پس از درگیری سال ۲۰۱۱ دولت عراق مجددا و رسما به فرقه رجوی وحامیانش هشدار داد که تاپایان سال ۲۰۱۱ باید خاک عراق را ترک نمایند

نکته جالب اینجاست که ” ادملکرت ” که بطورکامل بعنوان حقوق بگیر فرقه طی سال ۲۰۰۹/۲۰۱۱ در آمده بود بی طرفی را کاملا کنارگذاشت و حمایت خود از این فرقه را چنین اعلام نمود >>> سازمان ملل بردفاع و حفاظت ازساکنین اشرف درقبال اخراج اجباری ( ! ) تبعید وویا بازگرداندن اجباری ادامه خواهد داد <<<<

چند نکته در سخنان ادملکرت حقوق بگیر فرقه رجوی حائز اهمیت می باشد

نخست اینکه یونامی یک تشکیلات دفاع از حقوق انسانی است ولذا هیچ گونه حق ووظیفه ای جهت ” حفاظت ” آنهم از یک گروه تروریستی دریک کشور بعهده ندارد _ دوم اینکه _ جمله طنز آلود ” اخراج اجباری ” دقیقا همان اصرار بر ماندن این گروه دراین کمپ معنا دارد وآنروی سکه ” کوه بجنبد اشرف نمی جنبد ” می باشد _ وسوم اینکه اصولا بحث درباره بازگرداندن اعضای این گروه تروریستی به ایران درمیان نبوده است _ لذا بکارگیری ” جمله بازگرداندن اجباری ” درحقیقت برای لوث کردن ماجرای جابجایی وانتقال به محلی دیگر عنوان شده است تا سرپوشی برای تخلیه این اردوگاه باشد _ همین کارشکنی ها وعدم همکاری این حقوق بگیر فرقه رجوی باعث رخداد سال ۲۰۰۹ گردید ولذا دست ملکرت نیز دراین حادثه ” خودزنی ” و قانون گریزی ” کاملا مشهود می باشد وچنین حمایت هایی باعث برکناری نامبرده وجایگزینی مارتین کوپلر ” گردید

تحصن خانواده های اسیران و قرارداد یونامی _ دولت عراق وآغاز تخلیه اجباری اشرف

بست نشینی خانواده های اسیران درجلوی اشرف ضربه ای کاری برپیکر متلاشی تشکیلات فرقه رجوی

ازسال ۱۳۸۹ گروهی از افراد خانواده های اسیران فرقه رجوی با زحمت فراوان و تحمل مشقات وناامنی ها درکشور عراق خود رابه درب این قلغه رسانده وبا درخواست ” ملاقات ” با اعضای اسیربستگان خود دراردوگاه اشرف بست نشینی را آغاز نمودند _ این تحصن درسال ۹۰ و۹۱ و۹۲ ابعاد گسترده ای بخود گرفت _ آنها با کم ترین امکانات ممکن چادری برپاکردند و ازپشت سیم های دولایه خاردار فرزندان واعضای خانواده های خودرا صدا کردند _ سران فرقه رجوی که از سرانجام این بست نشینی آگاه بودند چماقداران خودرابه مصاف بااین مادران وپدران عموما مسن فرستادند _ توهین وناسزا وساختن . وخواندن شهارهای توهین آمیزی چون ” ننگ ما ننگ ما فامیل الدنگ ما ” و مزدور خواندن متحصنین و درادامه پرتاب سنگ با استفاده از فلاخن و تکه های مخرب ساخته شده فلزی به سوی این متحصنین دستور رهبری فرقه درمقابل خواست انسانی این خانواده ها بود

به مرور تعداد بست نشین ها به صدها نفررسید _ فریاد این خانواده ها پایه های موریانه خورده تشکیلات فرقه را سست وسست ترکرد _ تحصن ودرخواست وپایداری خانواده ها نتیجه داد وحدود ۱۰۰ نفر ازاسیران با تحمل سختی ها وریسک بالا موفق به فرار ازقلعه مخوف اشرف گردیدند _ این تحصن سازنده تا سال ۹۲ وتخلیه گام به گام قلعه اشرف ادامه داشت _ شیرزن دلاور خانم ” ثریا عبد اللهی ” مادر امیر اصلان ” (عضو ربوده شده توسط فرقه رجوی ) تا سال ۹۲ همچنان با تحصن بر خواست خود وافشای ماهیت فرقه رجوی اصرار نمود _ سخنان خانم عبد اللهی درگردهمایی درعراق ( بغداد )

http://www.saharngo.com/fa/story/1659

نکته قابل توجه اینکه رسانه ها ی برون مررزی ومدافعان قلابی حقوق بشر طی این مدت سه سال این تحصن سازنده را پوشش ندادند ( ! ) ودیگر اینکه نویسنده گان ” ویکی پیدیا ” نیز هیچ اشاره ای به این تحصن ننموده و درمورد فرقه رجوی دروغ های بسیار سرهم کرده اند ….

توافق یونامی _ دولت عراق جهت انتقال موقت ساکنین کمپ اشرف به لیبرتی جهت تعین تکلیف واخراج از عراق

دراواخر سال ۲۰۱۱ _ وپس از برکناری ادملکرد وجانشینی مارتین کوپلر بعنوان نماینده یونامی درعراق نامبرده درگفتگو با مسئولین عراقی بعنوان یک اقدام انساندوستانه موافقت آنها را کسب نمود که مهلت اخراج فرقه رجوی تاپایان سال ۲۰۱۲ تمدید گردد _ مارتین کوپلر برخلاف ادملکرت نقشی بیطرفانه درحل این معضل بعهده گرفت _ درتوافق یونامی _ دولت عراق مشخص شد که افراد مستقر دراشرف به کمپ موقت لیبرتی ( TTL) منتقل می گردند تا در آن کمپ توسط کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان مصاحبه انفرادی شوند تازمینه خروج کامل آنها از عراق فراهم گردد.

http://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120216_l10_mko_ashraf_rajavi_clinton.shtml

سران قانونگریز فرقه رجوی بااین توافق نیز مخالفت نمودند _ دراینجا بود که مسئولین امریکایی در نهان وپیدا و دبیرکل سازمان ملل به سران فرقه هشدار دادند که برای حل مسالمت آمیز این مشکل با دولت عراق ویونامی همکاری کردن و این قرارداد را محترم شمارند _ دبیرکل سازمان ملل دراین مورد گفت : زمان برای آغاز بلادرنگ انتقال فرایند انتقال ساکنان اشرف فرارسیده است .

سخنگوی دولت امریکا نیزگفت : ازتلاش های سازمان ملل برای جابجایی صلح آمیز و امن ساکنان این اردوگاه واسکان مجدد آنها درخارج از کشور عراق حمایت می کند ……

وچنین شد که سران فرقه رجوی مجبور شدند ظاهرا دراثر فشار دولت عراق _ امریکا وسازمان ملل وهشدار آنها اولین گروه شامل ۴۰۰ نفر را عازم کمپ حریه ( لیبرتی نمایند ) >>> فوریه ۲۰۱۲

دسیسه ها ونقشه های سران فرقه رجوی جهت برهم زدن توافق یونامی _ دولت عراق

گرچه مریم قجر اعلام کرد با انتقال ۴۰۰ نفر به کمپ لیبرتی موافقت کرده است و اولین گروه رانیز آماده انتقال می نمود اما درپشت صحنه با طرح ” نقشه ای زذیلانه ” کوشش می کرد تا این توافق را برهم زند _ بدین ترتیب پس از ورود اولین گروه به کمپ لیبرتی آنها دستور یافتند کمپ را بهم ریخته و آنجا را ” کوچک وزندان ” بنامند _ واین درحالی بود که مارتین کوپلر اعلام نموده بود ظرفیت این کمپ وامکانات تهیه شده در آن برای اسکان ۵۰۰۰ نفر کافی است _ ودرهمین راستا مسئولانی ازسازمان ملل ماموریت یافتند که ضمن بازدید درمورد شرایط کمپ گزارش تهیه نمایند وچنین نیز شد و سازمان ملل این کمپ را ازهمه نظر مورد تائید قرارداد …..

خرابکاری درتاسیسات کمپ جهت ارائه درخواست بازگشت به اشرف !

اولین گروه پس ازورود به کمپ ضمن برهم زدن تسهیلات کمپ در سیستم آبرسانی وفاضلاب کمپ خرابکاری کردند و سپس با ارسال عکس ها اعلام نمودند که ” زیرساخت ها کامل نیست ” _ کمپ کوچک وزندان است و بهمین بهانه سران فرقه تقاضای بازگشت به اشرف را نمودند !

ولی این همه ماجرا نبود _ دراجرای این دسیسه عوامل خود درعراق را به کار انداختند تا چند خمپاره به لیبرتی شلیک نمایند _ تا بدین ترتیب کمپ را ناامن اعلام نموده وخواهان بازگشت به اشرف شوند

طبیعی بود که امریکا وسازمان ملل ودولت عراق شناخت کاملی از دسیسه های ساختگی داشتند و لذا درخواست تداوم پروسه انتقال باقی افراد را تکرار کردند …..

خرید یکی از کارکنان اخراجی یونامی توسط فرقه رجوی

طاهربامادرا که به علت سو استفاده مالی درعراق از یونامی اخراج شده بود به مزدوری فرقه رجوی در آمد ودرحالیکه هیچ سمتی نداشت ادعا کرد که ” کمپ لیبرتی مناسب سکونت نیست ” وکمبودهای فراوانی دارد وزندان است ( ! )

بهانه گیری های فرقه رجوی اما کسی را فریب نداد گرچه درکار انتقال بقیه مانع ایجاد نمودند

هشدار رئیس جمهور امریکا به سران فرقه رجوی

درحالیکه سران فرقه رجوی با درخواست بازگشت به اشرف مشغول ایجاد مانع درراه توافق بودند اوباما دریک موضع گیری صریح وروشن درکنار درخواست تداوم انتقال اعضا به کمپ لیبرتی اعلام نمود >>> مسئولیت هر مانعی درراه این توافق و رخدادهای احتمالی بعهده سران این گروه می باشد _ نظری که توسط دبیرکل سازمان ملل نیز عینا تکرار گردید

تلاش پرهزینه فرقه رجوی جهت خروج ازلیست تروریستی امریکا

درحالیکه سران فرقه رجوی با تاخیر وبهانه تراشی به اجبار به انتقال قطره چکانی افراد تن دادند درهمان حال مشغول خریدن نمایندگان کنگره امریکا جهت حذف ازلیست تروریستی بودند _ وچنین شد که هیلاری کلینتون رسما اعلام کرد درصورت انجام توافق کامل یونامی _ دولت عراق موضوع خط زدن فرقه ازلیست تروریستی را دنبال خواهد کرد

بااین قول وقرار فرقه رجوی علیرغم همه مانع تراشی ها وبهانه ها مجبور شد پروسه انتقال را بگونه ای آرام دنبال کند وچنین شد که سرانجام دولت امریکا نام این گروه تبهکار وتروریستی را با اما واگرهایی درتاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲ درحالیکه آخرین گروه شامل ۶۵۰ نفر درتاریخ ۱۶ سپتامبر۲۰۱۲کمپ لیبرتی منتقل شده بودند از لیست گروه های تروریستی خود حذف نمود

http://www.bbc.com/persian/iran/2012/09/120928_u07_mek_off_list_terrorist_usa

انتقال آخرین گروه اعضای فرقه رجوی به کمپ لیبرتی ودسیسه تازه سران این فرقه

گرچه ظاهرا با انتقال آخرین گروه ۶۵۰ نفره ازاشرف به لیبرتی پروسه انتقال با آرامی درتاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ صورت گرفت ولیکن این پایان کار نبود ورهبر فراری فرقه تعداد ۱۰۱ نفر را همچنان به بهانه”فروش اموال ! “دراشرف بجا گذاشت

این افراد چه کسانی بودند؟ هدف ازنگاهداری آنها دراشرف به مدت یکسال چه بود ؟ وسرا نجام سرنوشت آنها چگونه رقم خورد سئوال هایی هستند که دربخش دوم این نوشتار بدانها خواهم پرداخت .

پایان بخش نخست

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۹/۰۱

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازی

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=3687