• امروز : شنبه - ۲۳ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 13 July - 2024

مسعود رجوی! تو خودت را به چند فروختی؟

  • کد خبر : 2983
  • 18 ژوئن 2015 - 9:34

مسعود رجوی! تو خودت را به چند فروختی؟

چند وقتی می باشد که من اعلام جدایی خودم را به استحضار مردم و و خانواده های قربانیان اسیر در سازمان مجاهدین خلق رسانده ام و در سایت نجات یافتگان در آلبانی که سایت مربوطه به جداشدها در البانی هست، منتشر کرده ام. این خبر به گوش مسعود رجوی رسیده است و طبق معمول مسعود رجوی نیز هنر بخرج داده و اراجیفی را گفته که صد البته مربوط به خودش می باشد و در زیر تیتر های لجن نامه های وی را می بینید.

Albania-siyavash-Rastar2

به راستی سوال واقعی از مسعود رجوی این است که تو خودت را به چه قیمتی به زندانبانهای دوره شاه فروختی و دست خط تو نیز برای همه عریان شده که با دست خود رهبر خودت را یعنی محمد حنیف نژاد را فروختی… آیا یادت رفته ؟

به صدام حسین خودت را چقدر فروختی؟

الان به موساد و اسرائیل و عربستان چقدر خودت را فروخته ای؟

لابد یادت رفته که چطور دیگر همرزمان خودت را فروختی و درخانه های امن آنها را با دست خودت خفه کردی .

آیا یادت رفته که چطور پا روی خون اشرف و موسی و دیگران گذاشتی ؟

آیا یادت رفته که چطور خیانت به هم قطار خودت کردی و زن او را در پوشش یک ایده فکری دزدیدی؟

آیا مسعود رجوی فراری یادت رفته که با قاتلین مردم ایران نشستی و با خون مردم ایران معامله کردی و آنها را به کام مرگ بردی برای چندین بشکه پول نفت؟

آیا یادت رفته که برای بقای نکبت بار خودت ارتش را به عراق و صدام حسین فروختی و شده بودی رکن پنجم ارتش عراق؟

آیا مسعود رجوی فراری، یادت رفته که ریشه به تیشه تمامی آرمان های محمد حنیف زدی و با عربستان و آمریکا و اسراییل نشست و برخاست کردی؟

آیا مسعود رجوی فراری یادت رفته که ازمرزسرخهای این سازمان کوتاه آمدی و با بزرگترین دشمن این خلق نشست و برخواست کردی؟

مسعود رجوی کی خودش را به چه قیمتی فروخته؟ من و ما یا توکه برای بقای زندگی نکبت بارت دستهای خودت را به خون مردم ایران آلوده کردی؟

براستی خودت را به چند تومنی فروختی که پارو پا انداختی با قاتلین مردم ایران و اطلاعات آنها را به دشمن مردم ایران فروختی و خوشبختانه مدارک آنها هست؟!

کی خودش را به چه قیمتی فروخته؟ من که سالیان سال در مناسبات خودت بودم که فرمان آن را دادی که در یک دوره درمانی من را به کام مرگ ببرند و برای تبلیغات خودت استفاده کنی و با تمامی سختیها عقب نشستم و دراخرین لحظات ماندم برای اشرف و مردم ایران استقامت کردم ولی توی مزدور وطن فروش دراولین فرصت چراغ خاموش نکرده میدان را خالی کردی و معلوم نیست کجا بسر میبری.

مسعود رجوی برای همه دست تو رو شده که یک عروسکی بیش نبودی و دست پرورده آمریکا و عربستان بودی و هیچ حرفی برای گفتن نداشتی و تنها کاری که خوب بلد بودی یاوه سرایی و سواستفاده جنسی و استثمار مضاعف زن مجاهد خلق بود.

مسعود رجوی یادت میاد که کشتار ۱۹ فروردین و شهریور را طراحی کردی و دست آخر دمت را رو کولت گذاشتی و زوزه کنان میدان را خالی کردی .

دراینجا میخواهم بگویم که مسعود رجوی در تو چیزی بعنوان شرافت نیست و آیا تو چیزی به عنوان شرافت حالیت است؟؟

آیا تو به کوچیک ترین مرام انسانیت پایبند هستی؟

شما با تمامیت من نیز بازی کردی و حتی با خانواده من تماس می گیرید و حرفهایی می زنید که زندگی من را بپاشانید که دراین زمینه باز کور خواندی ؟؟

مسعود رجوی خودت خوب میدانی که من ازاین حرفهای تو ترسی به دل ندارم و عقب نمی شینم …

چون متوجه شدم نه تنها تو شرف نداری بلکه با شیطان سازی کانون خانوادها را ازبین می برید..

به من می گوییدخود فروخته و خائن؟

مسعود رجوی من به مسولین خودتان گفتم که چرا دارید این بازی کثیف را با من می کنید و با لحن همیشگی خودت به من خندیدند که اینطورنیست؟

مسعود رجوی من مثل توضعیفه نیستم که چک نخورده خودم را بفروشم.

من بالای چهارده سال دست از هر چیزی شستم و تا پایان بودم تا اینکه متوجه شدم دروغ و خیانت مسعود رجوی تا کجا می باشد ؟

شما ها که پاسخی برای سوالهای ما ندارید ما را مزدور می خوانید درصورتیکه برای همه عریان شده که بیشرف واقعی و وطن فروش واقعی کی می باشد؟

خطابم به تو مسعود رجوی تو این است که من از شرافت خودم دفاع میکنم و کوتاه نمی آیم و اگر دفاع از شرافت خود فروشی میباشد، کاش تو هم خودفروش بودی.

سیاوش رستار

البانیا __ تیرانا

Albania-siyavash-Rastar

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=2983