• امروز : پنج شنبه - ۲۸ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 18 July - 2024

آلبانی باتلاق رجوی درگذر از پلکان سقوط و اضمحلال

  • کد خبر : 2955
  • 15 ژوئن 2015 - 11:17

آلبانی باتلاق رجوی درگذر از پلکان سقوط و اضمحلالPur_Ahmad_1

با سقوط و فروپاشی حکومت دیکتاتوری صدام متحد استراتژیک رجوی ؛ اضمحلال تشکیلات سیاه ومافیایی وارتش تروریستی آزادی بخش ! استارت خورد.
– م

با سقوط و فروپاشی حکومت دیکتاتوری صدام متحد استراتژیک رجوی ؛ اضمحلال تشکیلات سیاه ومافیایی وارتش تروریستی آزادی بخش ! استارت خورد.

– خانواده های اعضای گرفتاردرقلعه الموت اشرف سابق دریک کارزارستودنی چهارسال تمام درگرداگرد اشرف به تحصن ومقاومت پراختند ومطالبات مشروع ازجمله دیداربلاواسطه با عزیزان دربندشان داشتند.
– مجاهدین هرچند علیه خانواده های دردمند وچشم انتظارکارشکنی کردند وتهمت وافترا بستند وبا چوب وچماق وسنگ وقلوه سنگ پذیرایی کردند ومانع ملاقات شدند وحتی با انواع بلندگووپخش فحاشی زننده به زعم خود خواستند مانع ازرساندن پیام خانواده ها به اسرای اشرف بشوند ولیکن هیهات … نتوانستند حقیقت را پشت ابرها تا به ابد محبوس کنند ودیدیم که فوج فوج ازاسرا به پیام رهایی بخش خانواده ها ارج نهاده ورسم جدایی ازرجوی پیشه کرده وبه دنیای آزاد گام نهادند.
– ماحصل بلافصل تلاش و کارزار خانواده ها به تعطیلی واضمحلال کامل اسارتگاه اشرف ظرف ایدئولوژِکی واستراتژِیکی ( بخوانید تروریستی ) فرقه تبهکاررجوی منجرشد وبهایش به قربانگاه رفتن شماری ازنگون بختها بود که جان باختند برای هیچ وپوچ .
– لیبرتی ترانزیت انتقال اسرا به دنیای آزاد بعدازضربه مهلک اضمحلال اشرف شوک جانانه ای بود که رجوی دریافت کرد ودرپلکان سقوط حتمی قرارگرفت . لذا تا توان داشت با ایجاد بلوا وهیاهو توام با مظلوم نمایی وخرید رای ازجانب مشتی لابی و ورشکسته گان دنیای سیاست پیشگی درانتقال ولو قطره چکان اسرا به دنیای آزاد خصوصا کشورآلبانی که پذیرای اسرای مقیم لیبرتی شده بود ؛ بسا کارشکنی کرد و نابخردانه تلاش نمود مانع ازانجام کامل پروژه شود.
– حال آلبانی را دریابید. انگاری بلای خانمانسوز رجوی شده است . تاکنون شمارزیادی ازانتقال یافتگان به آلبانی با قاطعیت تمام وبا پشت پا زدن به تهدیدات ویا تطمیع رجوی راه و رسم جوانمردی پیشه کرده وکامل ازرجوی بریدند وپی زندگی شرافتمندانه خود رفتند وشماری دیگربه روشنگری علیه مناسبات فرقه ای ورنجی که سالیان متحمل شده بودند ؛ پرداختند ومی پردازند وشماری هرچند اندک نیزبه وطن وزادگاه خویش درایران وبه کانون گرم وپرمهرخانواده بازگشتند.
ازنظربنده با روند ی که رجوی ازبدوسقوط صدام طی کرد که به اختصاربدان پرداخته شد حال درآلبانی درباتلاقی عمیق و فروبرنده گرفتارشده است که راه پس وپیش ندارد ورای محتوم همانا خروج وپیوستن تمام ساکنین کمپ تیرانای آلبانی به دنیای آزاد وجبهه همبستگی علیه رجوی است.
با این تفاصیل پرواضح است که چرا رجوی برای ویلپنت امسال اینهمه تبلیغات وهزینه هنگفت میکند وچرا مصراست که آقای بوجار نیشانی رئیس جمهورآلبانی به اتفاق شماری دیگراز بلندپایگان زیرمجموعه ایشان درآن نمایش گرامیداشت تروریسم مشارکت داشته باشد !؟
اگر بوجار نیشانی وسایرمسولینش بخواهند به دعوت مدافعان حقوق بشر؛ جداشدگان ازتشکیلات سیاه وتروریستی رجوی وخصوصا خانواده های داغدار و دردمند وچشم انتظارکه هریک عضوی ازخانواده خود دراسارت رجوی درلیبرتی وآلبانی دارند گوش فرا داده وبه خود آمده وبا اندک تامل ازشرکت درنمایش ویلپنت امتناع بورزند البته که خیرخواهانه بوده واسم ورسم شان درسینه تاریخ به نیکی ثبت خواهد شد وبرایمان یک پیروزی است ولیکن درغیراینصورت هم رجوی ازنمایش ویلپنت وحضورآقای بوجارنیشانی درآن طرفی نخواهد بست وباید بداند که درگذرازپلکان سقوط و اضمحلال ؛ کشورآلبانی برایش باتلاق سقوط واضمحلال نهایی است .

انجمن نجات گیلان – پوراحمد

 

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=2955