• امروز : شنبه - ۲۳ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 13 July - 2024

ازتشکیل حرمسرا در قرارگاه بدیع تا مراسم رقص رهایی وماجرای فرار۵ نفر از زنان مسعود رجوی

  • کد خبر : 2895
  • 11 ژوئن 2015 - 11:26

ازتشکیل حرمسرا در قرارگاه بدیع

تا مراسم رقص رهایی و

ماجرای فرار۵ نفر از زنان مسعود رجوی

نخست یک یاد آوری _ علاقمندان به شناخت فرقه تروریستی _ مافیایی رجوی می توانند نوشتار های قبلی این نویسنده را آذرماه ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۴ ( شامل ۳۹۹ مقاله پژوهشی ) دراین آدرس مطالعه نمایند .

http://banafsheh707.blogfa.com /

مقدمه _ دراین نوشتار به چگونگی شکل گیری ” حرمسرا ” توسط مسعود رجوی با همکاری مریم عضدانلو قاجار در قرارگاه بدیع ( X) درعراق خواهم پرداخت _ حرمسرایی که قراربود شامل همه زنان عضو فرقه تحت عنوان ” هزار زن آزاده ” گردد _گرچه با حمله امریکا به عراق و انتقال مسعود رجوی توسط امریکایی ها به ” کشور اردن ” این پروژه متوقف شد ولیکن از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۱ بنا به امارهای موجود بیش از ۳۰۰ زن جداشده ومجرد با انتخاب وتشویق مریم قجر به عقد مسعود رجوی در آمده وبه ” کابین خالی ” اورفتند _ طی این مدت ۳۹ مراسم عقد تحت نام ” رقص رهایی ” درقرارگاه های بدیع _ اشرف وپارسیان ( کاخ رهبر فرقه انجام گردید _ فرار دست کم ۵ تن از زنان مسعود رجوی طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ وافشاگری آنها باعث برملاشدن این جنایت مسعود رجوی شد_ خانم هایی چون ” بتول سلطانی _ مریم سنجابی و زهراسادات میرباقری و ( نام دوتن دیگر محفوظ است ) _ مسعود رجوی پس از فرار این ۵ ذتن حکم قتل آنها را صادر کرد _ این افراد هم اکنون درکشورهای مقیم تحت نظر پلیس امنیتی قرار دارند .

 

چهره واقعی وبدون آرایش و گریم مریم قجر تروریست _ سال ۲۰۰۷ هنگام بازدید از موزه جنایات هیتلر در آلمان ( رسمیت یافتن وعلنی شدن پیوندونزدیکی فرقه رجوی با صهیونیست های اسرائیلی )

………………………………………………

نخست _ چگونگی ارتباط مریم قجر با مسعود رجوی ومعامله مهدی ابریشمچی با مسعود برسر مریم ولعیا خیابانی

مریم قجر عضدانلو ( همسر مهدی ابریشمچی ) درسال ۱۳۶۱ درپی فرار مسعود رجوی وبنی صدر و فیروزه به فرانسه بگونه ای قانونی از طریق مرز هوایی به کشور فرانسه منتقل گردید ه وبعنوان منشی دفتر مسعود رجوی در خانه تیمی اوور سورواز مشغول بکار گردید _ مسعود رجوی وقتی دریافت مریم قجر زنی است بی سواد _ ناآگاه _ فرمانبر و تابع ونادان تصمیم گرفت اورا هرطورکه هست به چنگ اورد وبهمین دلیل روابط خودرا باوی از روابط کاری به روابط ” بوس وکنار ” ازتقا داد _ گوسپند صفتی و تسلیم پذیری محض این زن باعث شد مسعود رجوی نقشه تصاحب اورا با مهدی ابریشمچی درمیان گذاشت _ مسعود درمقابل این بخشش مهدی ابریشمچی به او قول داد که درعوض دختر ۱۹ ساله موسی خیابانی ( لعیا ) رابه او ببخشد وچنین شد که مریم قجر از مهدی ابریشمچی جداگردیده وفورا به عقد مسعود در آمد _ این تعویض جنسی بعدها ” انقلاب ایدئولوژیک ” نام گرفت که سنگ بنا ونخستین گام مسعود رجوی درراه ساخت ” حرمسرا ” ورقص رهایی بود .

عکس یادگاری معامله جنسی مسعود رجوی با مهدی ابریشمچی ( پائین سمت چپ مریم قجر ولعیا خیابانی )

انقلاب ایدئولوژیک از دفتر پاریس تا اردوگاه بدیع زادگان

مسعود رجوی درپی دستور انقلاب ایدئولوژیک ( طلاق های اجباری ) و به دست آوردن مریم قجر به اعضای فرقه گفت : ازاین پس همه شما زن و پدر ومادر وبرادروخواهر وخانواده نداریدچون خانواده ها مرکزفساد و سم تشکیلاتی هستند و فکر کردن به خانواده وزن ( جنس مخالف ) ممنوع است ودراین راستا نشست غسل هفتگی و عملیات جاری را طراحی کرد که طبق بندهای آن اعضای فرقه مجبور به شرکت دراین دوطرح بودند _ اعضا در نشست غسل هفتگی موظف شدند که هرهفته فکرهای جنسی خورا بعنوان فکت بنویسند ودرجمع های ۱۵ نفره برای دیگران بخوانند _ مسعود رجوی بااین نقشه ضد انسانی تصمیم داشت همه اعضا برای همیشه فکر کردن به جنس مخالف را فراموش کنند _ این طرح همراه با تشکیل ” شورای زنان رهبری ( حرمسرا ) بود که درآن نوعی رقابت دروغین بین زنان ایجاد کرد تا بهترین وسرسپرده واطاعت پذیر ترین زنان را از میان صدها زن انتخاب و طی مراسمی این زنان قربانی رابعنوان ” شورای رهبری ” به دیگران معرفی کند _ هسته اولیه زنان حرمسرا را افرادی چون ربابه مشهدی آقا ( مژگان ) _ صدیقه حسینی _ بتول رجایی _ زهره قائمی _ عذرا علوی طالقانی _ زهرا مریخی _ فائزه محبت کار _ فهیمه اروانی _ مهوش سپهری _ نفیسه بادامچی ووو تشکیل می دادند که درزمره مهم ترین زنان اطاعت پذیر و قابل اعتماد ترین و بی اراده ترین و سرکوبگر ترین زنان شناخته شده درمناسبات فرقه رچوی بودند

این زنان قربانی پس از جلسات توجیهی که مریم قجر برای آنها گذاشت طی مراسمی که در آن مسعود رجوی هم عاقد بود وهم داماد بطور جمعی به عقد مسعود رجوی درمی آمدند _ مسعود رجوی دراین مراسم به گردن همه این زنان قربانی وفریب خورده گردن بند طلا با طرح عکس خودرا می انداخت و مالک آنها می گردید …..

521929_581349478596179_1536951726_n

جمعی اززنان رهبری ( حرمسرا ) _ دراین عکس عذرا علوی _ فهیمه اروانی _ زهرا مریخی و ربابه مشهدی آقا و فائزه محبت کار حضور دارند

نقش مریم قجر بعنوان دلال محبت _ واسطه گر و مشوق تن به ذلت وخواری دادن زنان در پروژه حرمسرا سازی

…………………………………………………………….

مریم قجر درمراسم توجهی قبل از عقد دربین زنان انتخاب شده حاضر شده وچنین می گفت : تبریک به همه شما که به درجه والای یک زن مجاهد رسیدید و رخت کثیف فردیت را از تن بیرون آورده وبه کابین رهبری راه پیدا کردید _ هیچ مردی بهتراز مسعود نمی تواند همسر شما باشد _ شما پس از نزدیکی با مسعود به مقامی خواهید رسید که هیچ زنی حتی به خواب خود هم نخواهد دید _ شما باید درمسعود ذوب وباواو یکی شوید چراکه او تنها حامی وپشتیبان همیشگی شماست _ بازهم تبریک

پس از این جلسه توجیهی وآمادگی زنان به سالنی هدایت می شدند که دوصندلی برروی سن آن قرارداشت ومسعود رجوی ومریم قجر در روی آن قرار داشتند _ دراین هنگام مهوش سپهری نام یکی یکی زنان را ازروی نوشته می خواند _ زنان فراخوانده شده به روی سن می رفتند ومسعود خطبه عقد را می خواند وبه گردن هریک گردن بند طلا می انداخت _ بقیه دست می زدند _ پس از پایان این ازدواج جمعی زنان همگی لخت می شدند _ موزیک بیژن موتضوی ( چرخش ) پخش می گردید وزنان شروع به رقصیدن می کردند واین مراسم ” رقص رهایی ” تا نزدیکی های صبح درحضور مریم ومسعود ادامه می یافت *

حبیبه طاولی اززنان حرمسرا و از اعضای قدیمی فرقه

عکس جمعی اولین گروه زنان رهبری ( حرمسرا )

مهوش سپهری اززنان اولیه حرمسرا _ بازجو وشکنجه گر

توضیح _* این قسمت بخشی از خاطرات خانم ” بتول سلطانی ” عضو سابق وفراری حرمسرای فرقه رجوی است _ اصل گفتگو وخاطرات ایشان در ” اینترنت ” موجود می باشد .

چرا مریم رجوی در برنامه حرمسرا سازی اینگونه کوشش وتلاش می کرد ؟

درروند طبیعی زندگی انسان های سالم زنان معمولا حساسیت زیادی نسبت به همسر خود داشته و هرگز بصورت انتخابی حاضر به قبول زن دیگر برای مرد خود نیستند _ مریم قجر ولی خود در پروژه حرمسراسازی نقش مهمی داشت وزنان را تشویق به این می کرد که به عقد همسر او درآیند _ علت چیست ؟ آیا مریم قجر یک بیمار روانی است ؟

طبیعی است که این سئوال سه پاسخ دارد

نخست اینکه _مریم قجر به شدت ( همچون میمون ) سرسپرده لوطی ( ارباب خود ) می باشد _ دوم _ این است که مریم قجر خوب می داند که مسعود رجوی فاقد هرذگونه توانایی جنسی ” است ولذ نمی تواند بااین زنان همبستر شود و تنها با معاشرت سطحی با آنها بسنده می کند چون خود دراین مورد تجربه نزدیک داشته است _ و سوم _ اینکه به این زنان باید بعنوان زنانی اسیر نگاه کرد که از سر یاس ونا امیدی می توانستند در آن قلعه های مخوف وبی کنترل همانند گوسپندی به سادگی قربانی شوند زیرا این زنان اسیر درزمره بی حقوق ترین وبی خبر ترین ونا آگاه ترین زنان زندانی در جهان به شمار می رفته اند _ آنها از خانواده های خود ترد شده وکوچکترین روزنه امیدی درپیش روی خود نمی دیدند وبهمین خاطر به سادگی چون گوسپند توسط مریم قجر به قربانگاه بدنامی فرستاده می شدند ……

یاآوری اینکه _ نوشتم برداشت کوتاه و آزاد از خاطرات ۵ تن از اعضای سابق ” شورای زنان رهبری ” ( حرمسرا ) می باشند.

پایان بخش دوم _ درقسمت سوم درمورد مراسم ازدواج جمعی زنان حرمسرا و ” جشن رقص رهایی ” بیشتر خواهم نوشت وبه چگونگی سقوط کامل اشرف درسال ۱۳۹۲ خواهم پرداخت …….

الف .مینو سپهر _ نویسنده وپژوهشگر فرقه ها و تلاشگر مستقل حقوق بشر وزنان

۲۰۱۵/۰۶/۰۹

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=2895

ثبت دیدگاه

  1. بنام الله ، رجوی شخصیتی هوس باز روحی و جسمی بود ، مریم برای کنترل رجوی و بخاطر اینکه به عقیمی برسد این کار رو انجام داد چون در هر حال رجوی کارهای غیر اخلاقی خود را داشت ضمنا با راه اندازی حرمسرا عملا شخصیت و افسار رجوی کاملا در دست مریم قرار می گرفت و مریم می توانست به شخص اول تبدیل شود و در ادامه هم اتفاق صورت گرفت مریم ذاتا” دنبال ثروت و شهرت بوده و این سیری ناپذیر است بهمین خاطر با ترکی الفیصل با کارهای زنانه ایشان را فریب و به عقد ایشان در می آید و دسترسی به ثروت مسیر جدید باز می شود، خلاصه اینکه شورا منافقین وقتی به پوچی و بی هدفی و سرخورده شدند و اعمال و رفتارشان همه در راستای هوای نفسانی بود و این فساد درونی سران این فرقه بر همگی بسیار روشن هستش ولی بعلت نداشتن شجاعت و ترس از آینده به همان زندگی سگی ادامه می دهند تا حداقل آب و نانی داشته باشند و در حال حاضر این فرقه بی هدف و فاسدترین فرقه ها در جهان هستش برای آگاهی بیشتر اهداف اولیه فرقه با عملکرد حال فرقه در کنار هم قرار بدهید به حرف بنده خواهید رسید.