• امروز : جمعه - ۲۵ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 14 June - 2024

سخنی چند با ملکه ترور رئیس جمهورمادام العمر مریم رجوی (قسمت اول)

  • کد خبر : 2797
  • 04 ژوئن 2015 - 19:02

سخنی چند با ملکه ترور

رئیس جمهورمادام العمر مریم رجوی

(قسمت اول)seminar zanan08032014b

من زهرا معینی هستم که زمانی برای اهداف و ارزشها و آرمانهای والا و در رأس آن ایجاد یک جامعه بی طبقه توحیدی در کنار تو واون شوهر فراریت قرار گرفتم و فکر میکردم و فکر میکردیم واقعاً به این حرفها که می‌زنید اعتقاد و ایمان دارید اما وقتی در اون شرایط به باقرزاده آمدم

اگر یادتان باشه در آن زمان باقرزاده مقر خودتون و رهبر فراری بود فهمیدم که نه تنها خبری از جامعه‌ بی طبقه توحیدی نیست بلکه طبقات مثل برجهای سر بر فلک کشیده شده در کاخها و زندگیهای راحت و مجلل شما و شوهرتان و اعضای شورای رهبریتان از یک سو و کار شبانه روزی افراد عادی در زیر گرمای ۵۰ درچۀ عراق از سوی دیگر برقرار است.

من همان کسی هستم که پرده از چهره تو و اون شوهرات برداشتم تا جاییکه همسر سابق منو دادگاهی کردید که زمانی همسر من بوده و شما تمام القابی را که شایستۀ خودتون است به ما دادید اما شما کجا هستید و ما کجا از این همه دروغ که در این سالها گفتید خسته نشدید؟ و آیا بهتر نیست که افرادتان را کمی به روز بکنید؟

خانوم رجوی روی سخنم با شخص شما می باشد. من با هواداران شما کاری ندارم چون آنها بیشک ازماهیت اصلی تو و شوهر فراریت خبری ندارن… شما که هزارچهره می باشید وچندین نقاب برچهره دارید همانطورکه مستحضرهستید من و ما منتقدین بارها چه دررسانه های جمعی و گروهی و تلویزیونی ازشخص شما دعوت کردیم که یک مناظره تلویزیونی برگزارشود با ما جداشده ها ومنتقدین شما…. حتی من ازشخص شما درخواست کردم که درسیمای به اصطلاح آزادی خودتان این مناظره انجام بگیرد. اما دریغ ازیک پاسخ … وبهترین شیوه ای که دیدم این است که بازدرخواست خودم را به این شیوه به گوش بسته شما که صد البته پاسخی برای جوابهای ما بمانند شوهر فراریتان ندادید به اطلاع شما برسانم…

که یک مناظره تلویزیونی برگزارشود با ما جداشده ها ومنتقدین شما…. حتی من ازشخص شما درخواست کردم که درسیمای به اصزربتلاح آزادی خودتان این مناظره انجام بگیرد. اما دریغ ازیک پاسخ … وبهترین شیوه ای که دیدم این است که بازدرخواست خودم را به این شیوه به گوش بسته شما که صد البته پاسخی برای جوابهای ما بمانند شوهر فراریتان ندادید به اطلاع شما برسانم…

شما که بارها گفته اید تنها آلترناتیو یا جایگزین برای رژیم و تنها مقاومت مردم ایران هستید و تنها جایگزین میباشید چطور میشود که پاسخگوی سوالات ما نمیتوانید باشید وبرای آن پاسخی ندارید … براستی خانم رجوی سوال اینجا میباشد که هراس و بیم شما از پاسخ ندادن به سوالات ما چیست؟. براستی از خودت هیچ سوال کرده ای که درگذر زمان چرا اینقدر منفورشده اید؟ راستی چی شد که تا زمانی افرادی بمانند من و ما درکنار شما هستیم مجاهد مریمی و گوهران بی بدیل ودست نیافتنی هستیم .. اما زمانی که به هزار و یک دلیل درست ازشما جدا میشویم دررسانه های خودتان میایید

به دروغ برای ما پرونده سازی میکنید و وقایع را وارونه جلوه میدهید…. و ادعا می کنید که این شخص اصلا با مجاهدین نبوده و یا به ما پناهنده شده و یا اینکه نفوذی بوده ویا اینکه آمده پیش ما مهمانی؟؟؟؟

خانم مریم رجوی سوال اینجا میباشد که درشما هیج وجدان بیداری نیست؟ ما شکی نداریم که پاسخ منفی است. ولی سوال اینجاست که تا به کی میخواهید خودرا مورد تمسخر خاص و عام بکنید و دررسانه های خودتان دست به دروغ بزنید درصورتیکه امروز همه مردم بخوبی می دانند شما همچنان در غارخود بسرمیبرید…..

به راستی این همه خرجی که در برنامه هشت مارس سال جاری کرده اید تا بتوانید به همگان بقبولانید که هنوز درصحنه سیاست ایران جایی و جایگاهی دارید چه دستاوردی به جز رسواشدن روزافزون شما دررسانه های خارجی داشته.؟ با خرج میلیونی که شما کرده اید نتوانستید درصدی ازآن بهره لازم را ببرید..

البته ناگفته نماند آن همه پولی که پرداخت شده است …پولهای بادارودره ای میباشد که از مزدوری شوهر فراریت وهمسرسابق شما مهدی ابریشمچی برای صدام به دست اورده اید…. چون برای این پولها هیچ زحمتی نکشیده اید و حاصل دسترنج شما نبوده است بنابراین بدون هیچ برنامه ای هم ازدست میرود و بقول معروف باد آورده را باد میبرد….

واما سوال اصلی من ازشما این است که شما برای این برنامه برلین نزدیک به ۴۰ میلیون دلار خرج کردید و تعدادی لهستانی دانشجو هم به این برنامه آوردید آیا با ۱۰ میلیون دلار نمیشد شما هزینه میکردید تا دیگر اسرای لیبرتی به به سلامت نقل مکان کرده وبه اروپا امده و با نصف این هزینه برای انها بهترین امکانات را فراهم میکردید؟ براستی درسازمانیکه شما خودتان را الترناتیو میبیند چه دستاوردی داشته اید؟ برای همان تعداد اندک افرادی که سالهای جوانی و عمرشان را برای تو و شوهر فراریت گذاشته اند انهم بخاطر هدف والاکه انهم را از انها دزدیده اید چه دستاوردی داشته اید؟ تنها دستاوردی که داشته اید برای یاداوری خوب است به شما گوش زد کنم که شاید گذشته شما به یادتان بیاید….

ازمهدی ابریشمچی جداشده اید و با مسعود رجوی فراری ازدواج کرده اید و گفتید که این طلاق و ازدواج قابل الگو برداری نیست ولی در گذر زمان عکس این حرف شما انجام شده یعنی طلاق را برای همۀ افرادتان اجباری کردید. بعداز ان بدون انکه واقعیت را برای اعضای خودتان بگویید که دولت سابق فرانسه دستور اخراج مسعودرا صادر کرده و درهیچ جای دینا جای ندارد و با لابی که با دولت عراق و با هزار وعده ای که به صدام داده اید ان کشور را اتنخاب کرده اید.. . آخر کشور عراق با کشور من و مرد م من در حال جنگ بود…

مریم رجوی! ایران کشور تووسران فرقه ات نیست که اگر بود هیچ موقع تن به حقارت و خواری نمیدادید و به دروغ نمی گفتید که به جوار خاک میهن میرویم که تا آتش برفروزیم بر کوهستانهایش!! شما خودتان هم خوب می دانستید که چقدر مردم از شما از جمله به علت عراق رفتنتان متنفرند… و به همین علت اسم عراق را نمی بردید و به جای آن می گفتید: «منطقه» یعنی «منطقۀ مرزی»!! البته در ۸۰ تا ۱۵۰ کیلومتری مرز و حتی در غرب بغداد و مسیر راه اردن که کاخ رجویها در آنجا قرار داشت!! و با این دروغ و دروغهایی مانند آن تمام

افراد واعضای نگون بخت را به انجا کشاندید از جمله به شخص خود من به دروغ گفتید که برای سه ماه به عراق میروید برای زیارت ولی وقتی پای به عراق گذاشتم در تور شما گیرکردم و به من گفتید که راه برگشتی نداری… باز خوبه یاداوری کنم چگونه شوهر فراریت پا روی پا می انداخت و از نشستهایش با صدام و دیگر سران حزب بعث صحبت می کرد؟

یادتان می آید که چقدر اطلاعات مرزی را برای خوش رقصی خودتان به انها میفروختید و پول مزدوری را میگرفتید تا به این نقطه کنونی رسیده اید؟

در زندان اشرف ازانجاییکه با بیرون از خودمان هیچ ارتباطی نداشتیم و از دنیای بیرون قطع بودیم برای همه ما اینطور وانمود میکردید که یک ارتش مستقل هستیم…. و بعدها عملیات فروغ را برپا کردید که حتی ژنرال های عراقی با گریه از مسعود خواستند نیروهایی را که به قتلگاه رفتند به عراق بازگرداند اما دریغ از حس انسان بودن ،،، دلیل آن ژنرالها و فرماندهان این بود که نمیتوانند آتش پشتیبانی را تأمین کنند ولی مسعود رجوی با این کار همه آنها را به کام مرگ ریخت تا از شرآنها خلاص شود که به ناچار مسعود رجوی جام زهر را نوشید و دستور عقب نشینی داد

یادت هست که در آن نشست که بغل دست مسعود رجوی نشسته بودی مسعود با دروغگویی بزرگ گفت که در عرض ۲۴ ساعت همگی درتهران هستیم ..براستی چی شد که ان زمان تعیین شده محقق نشد ومسعود رجوی جام زهر را نوشید و دستور عقب نشینی را صادر کرد؟ و باز بخاطر اینکه مسعود رجوی حاضر نبود اشتباه خودش را بپذیرد و پاسخگوی سوالات باشد همه نفرات را مقصر جلوه داد و گفت چون شما در صحنۀ عملیات فروغ فکر همسرانتان و مسائل جنسی بودید ما شکست خوردیم!!

در حالیکه از کل سازمان تنها زن و شوهری که هنگام آن عملیات خونین بغل دست یکدیگر و در اتاق فرمان جلوی کولر در داخل خاک امن و امان عراق آن موقع نشسته بودند شما دو نفر بودید!!… و بعد هم شوهرتان همه را به طلاق اجباری وادار نمود به جز خودش و جنابعالی!!… و همانطور که زنها را از شوهرانشان جدا کردید بچه ها را نیز از آنان جدا کرده و به خانه هایی در اروپا فرستادید که در آنها بسیاری شان توسط هوادارانتان مورد تجاوز قرار گرفتند… باز شما یادتان میاید که شخص شما زنها را بعد از جدایی از همسرانشان جلوی شوهرتان مسعود مجبور به «رقص رهایی»! کردید؟

خانم مریم رجوی باز سوالی دیگر ایا قراربر این بود که به عراق بیاییم تا زنها صفی باشند تا اتاق خواب مسعود رجوی؟ یا به تعبیر ظاهری و دوربین پسند شما که گفتید «صفی تا تهران»!! و سؤال دیگر این است که به چه علتی رحم زنها را خارج کرده اید و انها را به زور به عقد مسعود رجوی دراورده اید؟

و زنانی را که به این عمل تن ندادند مخفیانه به قتل رساندید؟ وبازهم دروغ پشت دروغ… چرا قرارگاه اشرف را می خواستید نگه دارید با آنکه بهای آن با خون افراد از اول معلوم بود ولی شما افرادی را در آن نگهداشتید تا که آنگونه آنها را به کشتن دادید و نهایتا هم با ان وضع فجیع بسته شد… شما به یاد دارید که تعدادی از ما از دولت سابق عراق خواستار حفاظت اسیران در لیبرتی شده بودیم که شما دررسانه خود نوشتۀ مارا وارانه جلوه دادید؟ به راستی ایا وجدانی در شما هست؟ بله کافر همه را به کیش خود پنداراد!!

…چون شما ذاتتان خراب میباشد گمان میکنید که دیگران هم بمانند شما هستند. چگونه به خودتان اجازه دادید که به دروغ به افراد اسیرتان بگویید که ما به دولت عراق نامه تشکر از کشتن دوستان سالیانمان نوشته ایم ؟!! اگر راست می گفتید چرا متن فارسی و کامل نامه را در تلویزیونتان نشان ندادید و نخواندید؟! مریم رجوی! حتما یادت هست که شخص تو با سرکرده داعش نشست و برخاست داشتی و سنگ آنها را به سینه میزدی وآنها را عشایر به ستوه آمده از دولت نوری المالکی و عشایر انقلابی و مردم انقلابی عراق!! می نامیدی؟

حالا چه شده و با چه رویی و وقاحتی و با خرج چه پولهای نفتی صدامی به یک نشست کنگرۀ آمریکا علیه داعش برای گدایی حمایت پیام می فرستی و خودت را هماهنگ با باد جهانی می چرخانی و ضد داعش جلوه می دهی؟ ….. آیا داعشیها مردم عراق بودند؟ کدام مردم عراق هموطنان خودش را اینطوری سلاخی میکند؟

ولی برخلاف یاوه گوییهای شما امروز دیگر ثابت شده است که ان نامه ما بعنوان یک بیمه نامه برای دیگر اسرای لیبرتی بوده است و دیگر حنای تو رنگی ندارد. و چقدر زیباست که امروز می بینیم خودتان حقیقت مندرج در نامه ما را دررسانه هایتان اثبات می کنید.

و باز تو بودی که ۲۶۰۰۰۰ دلار به اخوان المسلمین کمک کردی ولی در رسانه‌های خودتون گفتید به مردم مصر کمک کردیم؟؟ خانم مریم رجوی! یاداوری میکنم که مسعود رجوی دررسانه به اصطلاح سیمای ازادی و باز به اصطلاح دمکراتیک این الترناتیو!! فرمان قتل ما جداشده ها و منتقدینش را صادر کرد که البته نیت وحشی بودن و غیر انسانی بودن مسعود رجوی را به همگان مشخص کرد وتعدادی از ما جداشده ها و منتقدین به رئیس جمهور فرانسه نامه ای نوشتیم که در آن خطری را که ازطرف شما و باند شما برای جامعۀ فرانسه میتواند اتفاق بیافتد بازگو کردیم که مورد استقبال دولت وقت فرانسه قرار گرفته است و درپی آن اتفاقاتی افتاد که چهره مریم رجوی و سازمان را بهتر به مردم فرانسه نشان داده است….

وباز یاداور میشوم که شما چقدر هزینه سیاسی و مالی کردید که توافق اتمی انجام نگیرد و همسو با اسراییل شده اید که گذر زمان یک تو دهنی سیاسی دیگر به شما زد و دست شمارا برای همان ایرانییهایی که سنگ انهارا بر سینه میزنید رو کرد..

خانم رجوی خوب است که یاداور شوم که ما بمانند دیگر مزدوران خودت که با پول میخری یا همان هموطنان لهستانی!! که با پول آمده اند ویا بمانند ان سناتورهای پولکی که الان مورد تنفر جامعۀ خودشان قرار گرفته اند با پول خریداری نشدیم و نمیشویم وحقایق نا گفته زندان اشرف ولیبرتی را با صدای بلند برای دیگر دوستانمان ومردم ایران بازگو میکنیم. به راستی خانم رجوی شما از کدام حقوق بشر حرف میزنید، از کدام برابری از کدام آلترناتیو حرف میزنی اگر برحق بودی وبودید

چرا روزانه این افرادت دائماً در حال فرار از هر طریق هستند آنهم از سازمانی که تو خودت را رئیس جمهورش میدانی و به چه دلیلی به خودت این اجازه را میدهی که خانواده ها را مزدور بنامی مگر آنها جز حقشون را میخواهند؟ چرا دو تا خواهری که هرگز در عمرشان همدیگر را ندیده اند و یا پدر و مادری که سالها ازدیدار عزیزانشان محروم بوده اند نباید به دیدار همدیگر بیایند و نباید با آنها دیدار و صحبت کنند؟! چرا افراد را از اینجا دوزدید مثل سمیه محمدی بردید عراق و اون را کردید برعلیه پدرش

مگر پدر سمیه همون نفری نبود که میخواست خودشو را بخاطر شما بسوزاند و پلیس کانادا به‌موقع رسید و اون فندک کشیده نشد و شما از این موضوع بسیار ناراحت بودید …مگر آن‌ها به جز حق پدری و مادری چیز دیگی هم از شما میخواهند در جمهوری اسلامی زندان وزندانی وجود داره اما همان زندانیان حق ملاقات و حق یک تماس دارند اما در شما چی وشما دست هر دیکتاتوری را از پشت بستید یادت میاد که مسعود همیشه می‌گفت که شیطون باید بیاد جلوی ما خم بشه

یادت هست که همیشه مسعود می‌گفت که ما آب را گل آلود میکنیم که برای ما نغع داشته باشه چرا نمیخواهید که باور کنید که تاریخ مصرف شما تمام شده و باز در این زمان خانم رجوی یک ملافاتی با سفیر عربستان سعودی داشت ودر آن اعلام آمادگی کرده که نیروهاش را برای کمک به عربستان در جنگ با یمن آخه تو مریم کی هستی که داری این کار را میکنی به چه عنوان قبلاً که ارتش آزادیبخش بود ستون پنجم عراق ،،بعد ازآن داعش وحالا هم کمک به عربستان آخه تو کی هستی واز چی داری مایه میگداری

از چی میترسی که حاضر نیستی که اون تعداد افرادت را به خارج بیاری و آن‌ها را کردی قربانی خودت هم خوب میدانی که اون افراد توانای این را ندارند سلاح دست بگیرند بدن آن‌ها فرسوده شده واز انواع بیماریها رنج میبرند ودرد و رنجی که تو و اون همسر فراریت بر آن‌ها تحمیل کردید خانم رجوی بازازهمینجا رسما اعلام میکنم که شما درهرزمان و درهر رسانه ای که حاضر باشید میاییم تا شما به سوالات ما جواب بدهید با انکه میدانم بمانند شوهر فراری خودتان مسعود رجوی دزد نوامیس و مزدور بزرگ هیچ وقت حاضر به پاسخگویی به سوالات ما نیستید.

ادامه دارد

***

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=2797

نوشته های مشابه

18می
آیا قطع ارتباط پدرم با خانواده در راستای شعارهای آزادی شماست؟ / علت ترس از خانواده پس از ۳۶ سال اسارت را بیان کنید
13می
میثاق می‌بندیم که در صحنه نبرد با رجوی تا آخر ایستاده‌ایم / اهداف و آرزوهایمان دست یافتنی است
پیام قدردانی سرپرست «جنبش دادخواهی مادران گیلک» از مسئول «تشکل مادران انجمن نجات»

میثاق می‌بندیم که در صحنه نبرد با رجوی تا آخر ایستاده‌ایم / اهداف و آرزوهایمان دست یافتنی است