• امروز : پنج شنبه - ۲۸ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 18 July - 2024

شما پیروزی برفاشیزم را بحساب نئوفاشیست های اکراینی گذاشتید!

  • کد خبر : 2593
  • 23 می 2015 - 10:55

شما پیروزی برفاشیزم را بحساب نئوفاشیست های اکراینی گذاشتید!

fashism

حمید تبریزی ـ ۲۱٫۰۵٫۲۰۱۵  آقای سینا دشتی ازجمله کسانی است که علاقه ی زیادی به ظاهر شدن در وبسایت های رجوی دارد ویا صاحب ماموریت نسبتا ویژه ای دراین مورد است!
او به بهانه ی سالگرد نهم ماه مه ( روز غلبه برفاشیزم هیتلری ) خواسته است مطلبی بنویسد ویا به عبارت ساده تر از اهمیت بی همتای این روز استفاده کرده و به نفع مریم رجوی قلم فرسائی کرده واعلام سمپاتی بیشتری به نفع این نواده مهد علیا – زنی که ازبس بوالهوسی هایش، داماد خود امیر کبیر را که بنای گذاشتن سنگ اولیه ی انقلاب صنعتی درایران را داشت وبدین ترتیب میخواست که استقلال پایمال شده ی ایران را بدست آورد وبادسیسه های این خانم کشته شد- بنماید!
آقای دشتی اینقدر دردنیای تحجر ومحدودیت بسر میبرد که قلم اش قادر نشد که به چرائی پدید آمدن فاشیزم و ۲۷ میلیون قربانی مردم شوروی سابق بپردازد وچرا؟
بی اطلاعی این نوع افراد یکی از عوامل این ازقلم انداختن ها میتواند باشد وبی اختیاریش نیز!
زمانی که مراسم کم نظیر این روزتاریخی درمسکو برگزار شد ، دنیای غرب جهت انحراف افکار عمومی و وارونه نشان دادن حقایق تاریخی، از دولت نئوفاشیست اکراین – منطقه ای ازاتحاد شوروی سابق که بیشترین کمک ها را به فاشیزم کرده بود و با گذشت ده سال از سقوط هیتلر هنوز هم بر ضد مردم روسیه ومتحدانش جنگ میکرد – خواست که با برگزاری این مراسم در کیف، مراسم با شکوه مسکو را که کهنه سربازان اغلب جمهوری های شوروی سابق درآن شرکت داشتند- در سایه قرار دهد.
بلی خواننده ی گرامی!
رسانه های رجوی این مراسم نئو فاشیست های اکراینی را پوشش دادند و نه مراسم باشکوه و برگزار شده در روسیه را که به عنوان صاحبان دوسوم ازقربانیان جنگ دوم جهانی طبعا درآنجا برگزار گردید و می بایست پوشش داده میشد!
من براحتی از نحوه ی برخورد باین دو مراسم متضاد دریافتم که براستی هم میتوان یک جریان را با آگاهی ازدوستان ودشمنان خارجی اش ، بهتر شناخت و باند رجوی نمایش درستی ازاین منظر ارائه داد.
با این حساب باند رجوی دوستانی جز درصفوف نئوفاشیست ها برای خود نیافت!
عنوان نوشته ی آقا سینا ” از آن ماست پیروزى ” نام دارد ومعلوم نمی کند که آیا قراراست فاشیزم درجهان آینده پیروز شود و رجوی ها بعنوان متحدان آنها سهمی دراین پیروزی داشته باشند؟؟

نامبرده به نقل ازدخترش که معلوم نیست در کشوری که نقش چندانی درغلیه برعلیه فاشیزم نداشته ، چگونه دچار بادیدن این کهنه سربازان موهوم دچار بلبل زبانی شده، چنین مینویسد:
” … ما آخرین نسلى هستیم که قهرمانان مبارزات ضد فاشیسم هیتلرى را که زنده مانده اند میبینیم، اما خوشحالى مردم پیروز را مطمئن هستم دوباره خواهیم دید، وقتى مقاومت مردم ایران پیروز بشود و آخوندها شکست بخورند، ان روز هم حتما مردم ایران جشن خواهند گرفت “.
این پیروزی موعود بدست چه نیرو ونیروهایی انجام خواهد گرفت؟ بدست مجاهدین رجوی که درتمامی عرصه های زندگی همراه امپریالیسم، نئوفاشیزم وبنیاد گرایی وهابی است؟
اگر جواب مثبت است ، اینکه نکبت است وچرا باید بخاطر آن جشن گرفته شود؟
آقای دشتی حرف اصلی خود را که همان چاپلوسی به مریم رجوی (دلاله ی محبت ) است ، اینگونه مطرح میکند:
” اکنون از سخنرانى ویدئویى خانم مریم رجوى در استماع کنگره ى آمریکا، قریب به دو هفته میگذرد. از هر منظرى که به این سخنرانى و شرایط ویژه اى که چه در قبل و چه بعد از این استماع صورت گرفت، بنگریم، این یک رویداد تاریخى است “.
مریم خانم دراین حضور ویدئویی تلاشی جز کسب برائت برای داعش و وهابیت نکرد و حتی با سرزنش تعدادی ازگردانندگان این خیمه شب بازی مواجه شد و اطلاق صفت تاریخی باین حضور ، تنها از این جهت درست میتواند باشد که تاریخ مصرف اش گذشته است وموضوع بی خاصیتی بوده مربوط به گذشته!
دوباره میخوانیم:
” با این توضیح شنونده دیگر نسبت به تقسیم بندى سطحى و سهل انگارانه حضرات شرق شناس! و اسلام شناس! و و …واکسینه میشود. شناخت از سطح به عمق میرود “.
البته منظور او ازشرق شناسان و اسلام شناسان چه بوده، ابدا مفهوم نیست اما با توجه به نحوه ی نگرش ضدعلمی باند رجوی به تاریخ و فلسفه، میتوان دریافت که آقای دشتی ازترس برخوردهای مشخص با مسائل روز ازطرف تحلیگران، ترسیده وپیش دستی نموده تا ایرادات آنها باین طرز نگرش را پیشاپیش خنثی سازد!
مریم رجوی با کدام سواد ، شناخت وبا استفاده ازکدام اسلوب توانسته ازسطح به عمق برود؟
فرد فرقوی ذهنی تنگ وتاریک دارد وقادر به تحلیل درست ازاوضاع نیست و عمقی درنظریه پردازی هایش وجود ندارد!
باز ستایش بی دلیلی است از خانم رجوی :
” تاکید مهم خانم رجوى بر خصلت تهاجمى و رفرم ناپذیر بنیاد گرائى که در حقیقت براى بقاء این نظام حیاتى است، تمامى بحث هاى پیدا کردن جناح هاى مدره و نرم تن در میان اقشار و لایه هاى این دستگاه ضد بشرى را به کنارى نهاد و فضاى پر دود و دم دستگاه مماشات را در مقابل طوفان پاک سازنده ى واقعیت، قرار داد “.
اتفاقا ازنظر اکثریت مردم ایران که درانتخابات اخیر چهره نمود، سیاست های اعتدال گرایانه است که چاره ی علاج درد های این کشور است وبنیادگرایی دراینجا ونه درهیچ کجای جهان نتیجه ی مثبتی نداده وبرعکس کارنامه ی ننگینی برای خود باقی گذاشته است وشما هموطن عزیز به چه دلیل فکر میکنید که این شعاردادن های رهبرتان همه را که درخواب غفلت بوده اند، بیدار کرد؟!
بازهم دعوت ازآمریکا برای حمله ی نظامی به ایران با زبان بی زبانی است وتهدید او به افشای مماشات گری هایش:
” سیاست مخرب مماشات با رژیم توسط اوباما به درجه اى رسیده که نه از تاک نشان گذاشته و نه از تاک نشان، تبلیغات سرسام آور براى پوشاندن جیب سوراخ و خالى نتیجه ى ماراتن مغازلات با رژیم اخوندى، همزمان با مسکوت گذاشتن جنایات اسد در سوریه و خونریزیهاى عساکر ولایت فقیه در عراق، فقط به خاطر به دست اوردن دل ولى فقیه و رسیدن به یک توافق اتمى، کل منطقه را در آستانه ى انهدام قرار داده است “.
ازاین بابت زیاد نگران نباشید!
اوباما به هیچ صراطی مستقیم نیست و قادراست که وعده های دیروزش را امروز با قباحت تمام زیر پا بگذارد که این عمل را بارها وازجمله درمغازله ی اخیرش با شیوخ مرتجع منطقه در کمپ دیوید ملاحظه کردید!
فقط نگران این باشید که این آدم با اینهمه چرخش ها ومواضع ضد ونقیض ، ممکن است درمورد قول وقرارهایش با شماهم دچار عهد شکنی هایی باشد که به هیچ وجه برایتان خوب نیست !
آیا فکر میکنید اختصاص بودجه ی ۵۰۰ میلیارد دلاری برای سرنگونی بشار اسد کم است ؟! دراینصورت اعلام کنید که چقدر باید میدادند که شما راازدلواپسی رها میساختند تا شما هم درعملی متقابل، این صفت ” مماشات ” را ازروی آنها بردارید!
دوباره میخوانیم:
” اما در صحنه ى کل خاورمیانه سردرگمى و تعلل آمریکا راه رژیم را بسیار باز کرده و زمینه ى رشد داعش در سوریه و عراق را فراهم کرده است. … الان طبیب حاذق نسخه ى حیات بخش را نشان داده است و جاى انکار نیست. حقیقت روشن و آفتاب دلیل آفتاب دیگر از دیدگاه جامعه ى جهانى ما پیروز میشویم. تاریخ را باید درست خواند و درست نوشت ” .
رشد داعش و وضعی که سوریه و… پیدا کرده ، نتیجه ی تجاوزگری های آمریکا ومتحدانش است وازاین جهات است که باید گفت این عین افراط کاری وطمع ورزی بی حد واندازه ی هیئت رهبری کننده ی آمریکا بوده و حاصل ” عدم مماشات ” بوده است!
نسخه های این طبیه ی حاذقه را برای خودتان نگه دارید وبا آن آب چله و… درست کرده وبر روی جراحات ذهنی تان بگذارید که گفته اند ” چراغی که برای خانه لازم است، برای مسجد حرام است “!
به پیشنهاد تان درمورد درست خوانی ودرست نوشتنی تاریخ که برسیم ، مژده میدهیمتان که این یکی را قبول کردیم و این سطور محصول تجربه اندوزی درست ازتاریخ بوده که تقدیم حضور شد!

حمید تبریزی- لینک به منبع ایران قلم

 

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=2593