تاریخ : سه شنبه, ۲۵ مرداد , ۱۴۰۱ Tuesday, 16 August , 2022

بوسه رجوی بر دستان امپریالیسم! خیانت رجوی هیچ گاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نخواهد شد

  • کد خبر : 21083
  • 30 ژوئن 2019 - 11:15

به دنبال شکست های مستمر فرقه رجوی در آزمون کسب مشروعیت مردمی درتمامی صحنه های انتخاباتی سال ۵۸ (همه پرسی قانون اساسی، مجلس خبرگان قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس)، رجوی که علیرغم همه دعاوی وتبلیغات درخصوص پایگاه اجتماعی ومشروعیت مردمی درمیان توده های مردم از پروژه قبضه کردن قدرت از طریق فزایند های دمکراتیک تقریبا ناامید شده بود برنامه قیام مسلحانه را دستور کار قرار داد.
تجاوز نظامی عراق به ایران و تمرکز عمده نیروهای نظامی ایران در نواحی مرزی برای دفع تجاوز این توهم را در رجوی بوجود اورد که باخالی شدن شهرها از نیروی نظامی می توان جمهوری اسلامی را با چند رشته انفجار و ترور سرنگون نمود. البته رجوی از همان ابتدای پیروزی انقلاب تلاش نمود بصورت تاکتیکی خود را همسو با انقلاب و حامی رهبری انقلاب جا بزند. زاویه گیری های اولین رئیس جمهور ایران از نظام و رهبری آن باعث گردید که سازمان به مصداق دشمن دشمن من دوست من است امید تازه ای پیدا کند واز این رو سعی نمود بانزدیک شدن به نفر دوم کشور و در اختیار گرفتن او، سنگر مهم و قابل اتکایی در درون حاکمیت برای خود تضمین کند تا با اتکا به همین جایگاه قانونی والبته استفاده از اهرم فشار از پایین نیروهای شبه نظامی خودرا به کف خیابانها ببرد.آموزش نظامی نیروهای موسوم به میلیشیا، نفوذ دادن اعضا در ارگان های نظامی و امنیتی و دفاتر سیاسی بخشی از برنامه های مسعود رجوی برای تقابل زودهنگام نظامی با دولت نوپای انقلاب بود. رجوی سال های بعد درنشست های عمومی با اعضا در قرارگاه اشرف گفت درهمان سال اول انقلاب درحالیکه همه احزاب وگروه ها به دنبال کارسیاسی بودند ما با راه اندازی میلیشیا و رژه نظامی درخیابانهای تهران عملا مسئله سرنگونی و تاکید برمبارزه قهر امیز را به گوش همگان رساندیم . افشای برنامه جاسوسی سعادتی درسفارت شوروی سابق و درخواست تجهیزات پیشرفته مخابراتی و نظامی ما به ازای تبادل اطلاعات نیروهای نظامی ومسئولین سیاسی وامنیتی رژیم شاه به شوروی بخشی از تلاش وبرنامه ریزی رجوی برای شروع درگیرهای خشونت امیز مسلحانه بود .
وی درتحلیل شرایط جامعه ایران و میزان پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی دچار اشتباه مهلک ومرگباری شد. با صادر کردن اطلاعیه نظامی در۲۵خرداد سال ۶۰ ومتعاقب ان انجام انفجارات مهیب دردفاترحزب و ریاست جمهوری ودرادامه ترورهای کور هواداران انقلاب تاکید کرد جمهوری اسلامی شش ماه دیگر سرنگون خواهد شد . موج گسترده ترورها وانفجارات باعث قربانی شدن تعداد زیادی از مسئولین واز جمله رئیس جمهور ونخست وزیر و رئیس دیوانعالی کشور و در پی آن، دستگیری و اعدام عده ای از سازمان شد.

فضای نظامی برکشور حاکم شد. رجوی که تحلیل کرده بود باشروع مبارزه مسلحانه و ترور نیروهای وفادار به انقلاب طلسم اختناق شکسته ومردم درحمایت از این اقدام سازمان به خیابانها خواهند ریخت و با ورود عنصراجتماعی جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. تعادل قوا علنا به زیان سازمان چرخید وتعداد زیادی از پایگاههای نظامی و خانه های امن تیمی باهمکاری اطلاعاتی مردم لورفت ودرکوتاه ترین زمان ممکن شیرازه نظامی وسازماندهی تشکیلاتی سازمان از هم پاشید.
رجوی به همراه بنی صدر به فرانسه گریخت ومابقی نیروها در ماههای بعد به کردستان عراق گریختند و یا دستگیرشدند. ماحصل این اقدام جنون آمیز رجوی، صدها قربانی از هردو طرف بود. درگام بعد رجوی از فرانسه به عراق رفت و ائتلاف نظامی با صدام متجاوز را شکل داد. نیروهای باقیمانده از منطقه کردستان جمع آوری و در قالب ارتش کوچک در قلب ارتش صدام سازماندهی گردید و بدین ترتیب بزرگ ترین خیانت رجوی شکل گرفت. حضور وی درعراق وهمکاری وشرکت مستقیم درجنگ تجاوز کارانه صدام برعلیه ایران و آغشته شدن دست هایش به خون سربازان ایرانی اورا دراذهان مردم ایران منفور و نامشروع و بی آینده ساخت.  درتاریخ معاصر به ندرت می توان حزب و یا سازمان سیاسی و الترناتیو را سراغ گرفت که متحد دشمن متجاوز به خاک میهنش و دوش به دوش دشمن برعلیه ملت خود بجنگد. به همین دلیل خیانت رجوی هیچگاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نخواهد شد.

اکنون به عینه می بینیم جریانی که درسال۶۰ تحلیل می کرد طی شش ماه جمهوری اسلامی را سرنگون می کند ۳۶سال بعد با دست شستن از تمامی اصول خود به تمامی شعارها و آرمان های خود پشت پا زده و در زندان مانز درگوشه پرت افتاده از خاک آلبانی به همراه نیروهایی که بهارعمر وجوانی آنها را طی سالیان به خزان تبدیل کرده وهمگی درگذارعمر پیر و فرتوت و از کارافتاده شده اند درحضیض زندگی خفیف خائنانه تاریخ خود به نظاره نشسته اند. سازمانی که روزی ادعای مبارزه ضدامریکایی داشت و در سرکوچه و بزنگای تاریخ به کمین آمریکایی نشسته بود تا خون او را به زمین بریزد اکنون بر دست درنده ترین جناح امپریالیست ها بوسه می زند و با ملق زدن برای تحریم های هرچه بیشتر مردم ایران و تحریک تجاور نظامی و کشتار مردم سرزمینش جای دوست و دشمن نشان می دهد و به راستی این مجازات اتودینامیک جریانی است که برای رسیدن به هدف از هر وسیله و ابزار نامشروعی استفاده می کند. زباله دان تاریخ شایسته ترین مکان برای آنهاست مکانی که رجوی با شتاب به سوی آن روان است.

اکرامی

انتهای پیام / انجمن نجات مرکز خوزستان

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=21083