• امروز : شنبه - ۳۰ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 20 July - 2024

نگاهی دیگر به مصاحبه مریم رجوی با نشریه اشتوتکارتر آخیشن آلمان

  • کد خبر : 1929
  • 08 آوریل 2015 - 8:06

مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، هفتم آوریل ۲۰۱۵:…  گزارشگر : مسعود رجوی شوهر شما کجاست و چرا مخفی شده است مگر رهبر شما نیست ؟ مریم: باز این دولت نوروزی گند زد _ قرار نبود اینجور سئوال های وزارت اطلاعاتی بکنید _ مگر به شما “مرز سرخ ” ها را نگفتند ؟ ولی من جواب شمار را می دهم _ اول اینکه _ مسعود تنها شوهر من نیست و شوهر همه زن های بیوه و بی کس …

Maryam Rajavi

نوشتار ۳۹۷_ نگاهی دیگر به مصاحبه مریم رجوی با نشریه اشتوتکارتر آخیشن آلمان

مقدمه _ مریم رجوی زنی است بی نهایت بی سواد _ احمق _ شیاد ودروغگو _ این زن تروریست شرور در پی فرارومخفی شدن شوهر جنایتکار خود همانند یک عنتری که لوطی اش مرده باشد سعی می کند تا شاید بتواند با بزک کردن چهره فرسوده و فرتوت خود وتکرار یاوه گویی ها واطوارهای آن شیاد مخفی شده ودرحال مرگ با برپایی نمایش های بی تماشاچی برجسد این فرقه متروک آب پاشیده وآنرا تازه نگاه دارد _ غافل از اینکه جسد ” فرقه رجوی ” پوسیده وبوی گند می دهد _ بوی تهوع اوری که مشام همه را از فرسنگ ها دور آزار می دهد _ مریم یک زن عقده ای نیز هست و سخت ناراحت وعصبی از اینکه بغیر از حدود سه هزار عضو زندانی و شحقوق بگیر برون مرزی هیج کس به او توجهی نمی کند _ او همانند رهبرفراری اش بسیار بزدل وترسوست و طی بیش از دودهه اخیر هیچگاه راضی به یک گفتگو با روزنامه نگاران و مجریان مستقل رسانه ها نشده ونمی شود _ درواقع فرقه آش ولاش رجوی سالهاست تلاش می کند دردامن افرادی چون جان بولتن وجولیانی ونتان یاهوتخم گذاری کند _ چند گفتگوی سفارشی ویکطرفه با سئوال های از پیش تعین شده با چند نشریه محلی وغیر مستقل تمامی فعالیت های اورا تشکیل می دهند _ اگر این گفتگوها را درکنار هم قرار دهیم موضوعات مطرح شده جملگی تکراری وپاسخ هاهم همشکل وهمجنس هستند _ درواقع مریم رجوی همانند یک ربات حرکت می کند و همان سخنان چرند و ابلهانه ای رابرزبان می آورد که طی نزدیک به سه دهه گذشته بارها وبارها درهمه جا تکرار کرده است _ تاکنون چند روزنامه نگار مستقل تلاش کرده اند اورا به یک گفتگوی آزاد فرابخوانند ولی این زن شیاد هرگز زیربار نرفته چون خوب می داند که در پاسخ به اولین سئوال درمی ماند _ نه سواد دارد ونه قدرت تمرکز وبیان _ وبعنوان یک خدمتکارومعاون کوله بار سنگینی از بیش از سه دهه جرم وجنایت را هم بردوش خود احساس می کند _ بنابراین طبیعی است که عقده های ناگشوده خودرا در تریبون های سفارشی ویکطرفه خالی نماید .

دراین نوشتار تلاش براین است که گفته های نامبرده درگفتگو بایک نشریه محلی آلمان مورد بازخوانی قرار گیرد _ برای اطلاع از اصل این نوشته مراجعه کنید به سایت مریم رجوی به این آدرس ..

http://www.maryam-rajavi.com

گزارشگر : شما درگردهمایی به مناسبت روز جهانی زن با حرارت ظاهر شدید وکلی جیغ وداد کردید _ این ها از کجا می آید؟

مریم : از مقاومت می دانید من ۲۲ سال است به دستور تشکیلاتی مسعود به رئیس جمهور او منصوب شده ومشغول مقاومت هستم_ ما درمقاومت الگوی تازه ای برای همه زنان جهان کشف کرده ایم وخوب باید جایی باشد که من این الگوها را مطرح کنم _ درفرانسه که اجازه ندارم _ به امریکا وانگلیس وخیلی جا ها هم که راهم نمی دهند بازهم باید از این خانم ریتا عضو قدیمی المانی مقاومت تشکر کنم که با کلی دوندگی و التماس ودرخواست برای ورود من به المان اجازه گرفت _ گرمای من هم باز از مقاومت است _ می دانید که اکنون نزدیک به دوهزار نفر از بچه ها ی ما درلیبرتی مشغول مقاومت هستند ودارند بزرگراه لیبرتی _ تهران را درست می کنند_ شعارراهبردی _ مقطعی راهم مسعود تعین کرده _ اونها درحالی که در اسایشگاه سالمندان لیبرتی دوران بیماری وبازنشستگی را می گذرانند شعار می دهند : کیسه _ سنگر _ گونیه _ نوبت سرنگونیه “

گزارشگر: ممکن است الگوهای یک زن از نگاه خودرا تعریف کنید ؟

مریم : مسعود بااینکه زن نیست ولی زنان را خوب تعریف می کند _ اودرباره مشخصات یک زن کامل گفته است : اول _ اینکه زن باید قبل از زن بودن مجاهد باشد _ دوم _ اینکه مسعود شناس باشد _سوم _ اینکه فرمانبردار باشد _ چهارم _ اینکه سئوال وکنجکاوی نکند _ پنجم_ اینکه بی کس وکار باشد _ ششم_ اینکه هیچوقت به فکر بند جیم نباشد _ هفتم اینکه _ مادر وپدر وخانواده اش را به کل فراموش کند وهمیشه فکر کند” اززیر بته بعمل آمده” بند ف قوی داشته باشد _ هشتم_ اینکه _ آرایش نکند و درفیلم ونمایش بازی نکند _ نهم _ اینکه _ شاخک حسی _ اطلاعاتی رهبری باشد _ ودهم _ اینکه فکر فرار از مقاومت به سرش نزدن که ” مرز سرخ ” است و بنابراین وقتی “مجاهد زن “شد باید تا لحظه مرگ برای من ومسعود مقاومت کند_یازدهم اینکه _ همه مردها را ( به جز مسعود ) نرینه های وحشی درفکر تجاوزدیده واز آنها فاصله بگیرد

نمونه اش راهم ما داریم نسرین وربابه و زهرا و صغرا و مهوش و بتول وزهره و ….. که درلیبرتی دررویای” کابین مسعود در حال مقاومت هستند _ ودرآخر اینکه به اصل مترقی” جهاد نکاح ” درمواقع ضروری مورد اشاره مسعود التزام عملی داشته باشد .

گزارشگر : دقیقا تشریح کنید شما چرا درماندن درکشو.ر عراق اصرار می کنید ؟

مریم : مسعود وقتی درسال ۱۳۶۵ توسط مماشات از فرانسه بیرون انداخته شد گفت : چاره ای جز رفتن در جوار ایران نداریم ومن می روم تا ” درکوه ها آتش برافروزم ” _ مسعود هیچوقت اشتباه نمی کنه _ حالا هم حرفش همان است که بود _ سید الرئیس در اخرین پیامش به مسعود گفت : من رفتنی هستم و عراق رابه تو می سپارم تو بعد از من رئیس هستی وباید از عراق مواقبت کنی _ مسعود هم وقتی درسال ۲۰۰۳ مجبور به فرار از عراق شد به بچه ها سفارش کرد : همچنان درجوار ایران بمانید _ مقاومت کنید _ بمیرید تا سید الرئیس از ما راضی باشد ___________ متاسفانه مماشات خانه ۲۵ ساله مارا اشغال کرد وبچه هارا آواره نمود ومن درهمین جا برای چندمین بار از امریکا واسرائیل وسازمان ملل عاجزانه درخواست می کنم که به کنوانسیون ژنو احترام بگذارند وپرچم های خودرا دربالای لیبرتی نصب کرده وفضای انرا پروار ممنوع اعلام کنند _ این ها که اونجا هستند همه عتیقه وزیر خاکی هستند وبهمین دلیل ۳۰۰۰ کلاه آبی باید بروند از آنجا حفاظت کنند تا وقتی انها به مرور مثل دایناسورها منقرض شوند ..

گزارشگر : مسعود رجوی شوهر شما کجاست و چرا مخفی شده است مگر رهبر شما نیست ؟

مریم: باز این دولت نوروزی گند زد _ قرار نبود اینجور سئوال های وزارت اطلاعاتی بکنید _ مگر به شما “مرز سرخ ” ها را نگفتند ؟ ولی من جواب شمار را می دهم _ اول اینکه _ مسعود تنها شوهر من نیست و شوهر همه زن های بیوه و بی کس وکار مقاومت است _ من بخاطر اثبات جامعه بی طبقه توحیدی شوهرم را بخواست مسعود با ۴۰۰ زن قسمت کردم _ دوم اینکه _ مسعود رهبر من تنها نیست _ قربونش برم رهبر وچوبدار همه گوسپندان مقاومت در جهان است _ سوم اینکه _ مخفی هم نشده بلکه درجایی که مماشات برایش تعین کرده زندگی می کند _ چون خیلی ها بد دنبال زنده ومرده اش می گردند _ حالا اگر فکر می کنی من نشانی اش را می دهم نج نچ نچ اصلا محاله _ بقول خواهر ربابه : اون هرکجاباشه مثل هوا دردرون ما جریان داره …………

گزارشگر : شما مرتب از وزارت ومامور اطلاعات وویاد می کنید _ ممکنه درابنمورد کمی توضیح بدهید /

مریم : مسعود بعد اینکه برنامه ” ظرف سه روز تهران ” عملی نشد چند روز رفت ته چاه روش نشست فکر کرد _ وقتی اومد بیرون گفت :” کشف کردم ” _ یکی از علت های مهم شکست ما “نفوذ اطلاعات” درمناسبات بود وبعد شروع کرد دنبال اطلاعاتی ها گشتن با طرح انقلابی “چک امنیتی ” همان سال بیش از ۳۰۰ نفر که مامور اطلاعات شده بودند کشف شدند که پس از محاکمه وگذران دوره محکومیت در میهمان سرا از گروه اخراج شدند _ این اطلاعاتی های متاهل حاضر نمی شدند از هم جدا شده وحلقه هایشان را تحویل مسعود بدهند ومی گفتند ما ” انقلاب ایدئولوژیکی ” را قبول نداریم _ از آن به بعد مسعود دریک فرمان انقلابی به بچه ها گفت : از امروز همه شما اطلاعاتی هستید ومی خواهید مرا ترور کنید مگر بتوانید عکس آنرا ثابت کنید”

طی نزدک به ۳۰ سال گذشته تقریبا ۲۳۵۸ نفر مامور اطلاعاتی از داخل تشکیلات کشف وخنثی شده اخراج شدند _ گروهی خود کشی شدند وچند صد نفر هم فرار کردند_ کشف این تعداد مامور اطلاعات در دنیا بی نظیره وفقط این کار از دست ” مقاومت ” برمیاد _ یک روز مسعود بمن گفت : ما بجای ارتش آزادی سازمان اطلاعات درست کرده بودیم ونمی دونستیم وبعد به شوخی _ جدی درگوش منزمزمه کرد : بلا نکنه توهم اطلاعاتی باشی ودنبال فرصت می گردی تا مرا ترور کنی ؟

ولی کاش وزارت اطلاعات همین ها بودند_ از میان ۴ ملیون ایرانی مقیم خارج حدود دوملیون مامور اطلاعات هستند وبقیه هم زمینه مامور اطلاعات شدن دارند چون یا علیه ما می گویند ومی نویسند ویا اصلا به ما محل نمی گذارند واسم ماکه میاد استفراغ می کنند _ خوب حالا شما بگو اینها مامور اطلاعات نیستند _ پس چی هستند ؟ مسعود گفته ما ملیونها نسخه سند ومدرک داریم که ۹۹ درصد این ایرانی ها همکار اطلاعات هستند چون به ” مقاومت تف می کنند ” _ ولی این همه ماجرا نیست _ اکثر نمایندگان مجلس عراق _ مارتین کوبلر هم مامور اطلاعات هستند _ ما داریم روی پرونده اوباما هم کار می کنیم چون مشکوک به عضویت دروزارت اطلاعات است _ تازگیها کشف کردیم تمامی اعضای ۵+۱ هم اطلاعاتی هستند و مقاومت به زودی لیست جقوقی همه اینها را منتشر خواهد کرد .

گزارشگر : گفتی ۵+۱ مامور اطلاعات هستند _ راستی نظر شما ر اجع به توافق با ایران چیست ؟

مریم : گفتگوها با ۵ + ۱ وتوافق بداست برادر نتانیاهو هم درست همین نظر ما را دارد واز رودست ما نگاه می کند _ من از همین جا به ماموران اطلاعات ۵+۱ هشدار می دهم : توافق نکردن خوب است و توافق ” بد است _ اخ است _هرگونه توافق ومماشات باعث عقب افتادن برنامه ساخت بزرگراه ” لیبرتی _ تهران می شود _ ـآخه بابا من دردم رابه کی بگم ؟ ای مسعود ذلیل مرده تو ۲۰ سال پیش بمن گفتی رئیس جمهورموقتی _ پس کی من خانم رئیس اصلی جمهوری می شوم ؟ _ چرا اشرف لنگ درهوا شد ؟

حوصله ام سررفته من رئیس جمهوری موقتی وپلاستیکی نمی خواهم _ پیر شدم _ چند تا مرض سخت دارم _ همه جاهایم را دکترا کشیدن _ دندونهایم مصنوعی هستند همه موهایم سفید شده اند” پس این رئیس جمهوری چی شد ؟ چرا هیچکس منو به رسمیت نمی شناسه ؟

اگر همین جوری پیش بره من باید برم بغل مرضیه بخوابم وانوقت مسعود بدقول می شه ها …….. گفته باشم

گزارشگر : راستی ماجرای اشرف نمی جنبد چی شد ؟ حالا لیبرتی و آلبانی وو _ اوور سور آواز و آخرش چه می شود؟

مریم : اول اینکه اشرف ملک پدری ماست_ همین قصیم که حالا مامور رسمی اطلاعات شده مگر به همه نگفت : مادراشرف حق ریشه داریم _ پس حالا هم مال ماست چون ما اونجا بیش از دوهزار قبر و چند صد ماشین قراضه داریم _ من از همین جا عاجزانه ازشورای امنیت وامریکا واسرائیل واروپا درخواست می کنم این نبروهای متجاوز عراقی راکه به اشرف تجاوز کرده اند از آنجا بیرون کرده وودباره این ملک اهدایی سید الرئیس رابه ما پس بدهند

بعدش هم اشرف برخلاف شایعات مماشات لنگش هوا نشد بلکه تکثیر شد _ بقول مسعود هراشرفی درهرکجا زندگی کند آنجا اشرف است _ آلبانی هم اشرف است _ مسعود گفته : هزاراشرف می سازیم

لیبرتی خودش یک اشرف است و ماداریم در آنجا یک خانه مقاومت برای بازنشسته ها می سازیم

اوور سورواز هم که محل اقامت من ونوکر وکلفت های مقاومت است _ بازهم یک اشرف دیگر

آخرش چی می شود هم به شما مربوط نیست و” خط سرخ ” است

گزارشگر : ودرپایان بزرگترین ارزوی دست یافتنی شما چیست ؟

مریم : بگذار راستشو بگویم _ مرگ _ چون یکی از بدنام ترین و خشن ترین ودروغگو ترین ومصنوعی ترین زنان جهان هستم _ هرروز ارزوی ” مرگ ” می کنم _ چون از خانم رئیس پلاستیکی بودن وپیزوری وناتوان شدن می ترسم _ روزی یک کیسه قرص می خورم ودائم باید با این گوسپندان خنگ ترتزخودم سروگله بزنم _همه از اسم من مانند بیماری جذام فرار می کنند _ من بیچاره هستم و …… ولش کن بروگمشوازجلوی چشمم دیگه حوصله ندارم ……

الف .مینو سپهر _نویسنده وپژوهشگر فرقه ها ۲۰۱۵/۰۴/۰۷

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=1929