• امروز : شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 25 May - 2024

نگاهی به گفته ها وناگفته های مریم رجوی درجمع میان دوره ای حقوق بگیران مقاومت

  • کد خبر : 1871
  • 04 آوریل 2015 - 8:33

 

نگاهی به گفته ها وناگفته های مریم رجوی درجمع میان دوره ای حقوق بگیران مقاومت

Maryam-Rajavi-statements

مقدمه _ شورای مقاومت بنا برده ها سند ومدرک موجود نام ” مستعار ” فرقه رجوی ” است _ این شورا ی قلابی پس از مسعود رجوی وبنی صدر درسال ۱۹۸۱ تاسیس گردید _درتشکیل اولیه این شورا دوگروه با عقاید متفاومت نقش واهدافی را دنیال می کردند _ گروه نخست جمعی از تلاشگران سیاسی بودند که تلاش می کردند با نزدیکی به یکدیگر ” اپوزسیون برون مرزی ” تشکیل دهند _ گروه دوم اما رهبر شیاد فراری گروه تروریستی ” موسوم به مجاهدین ” بود که با فریب کاری می کوشید تا شخصیت های مستقل را ” تحت انقیاد ونفوذ ” گروه تبهکار خود در آورده وخودرا رهبر ” مقاومت ” جابزند _ ولی دست مسعود رجوی دراین فریبکاری خیلی زود رو شد ودرهمان سال اول کلیه افراد مستقل این شورای قلابی را ترک نمودند و آنچه بجاماند تعداد اندکی افراد بیکار وبیعار وسربار بودند که ” در لیست مواجب بگیران فرقه ” در آمدند _ طی بیش از دودهه گذشته این شورای قلابی کاملا از هم پاشید _ آخرین افراد جدا شده وگریخته از این شورا ایرج مصداقی ( تاریخ نویس فرقه ) و کریم قصیم وروحانی وباستان سیر وشمس و مرتضی برجسته بودند _ اکنون اندک کسانی که همچنان ” طوق بردگی ” فرقه رجوی رابه گردن دارند تنها جهت دریافت حقوق ماهیانه دراین شورای قلابی حضور دارند _ افرادی چون اسکندر فیل آبی _ امیر ارام _ هزارخانی _ مهدی سامع وزینت میرهاشمی و گنجه ای _ آخرین ریزش ها درسال گذشته صورت گرفت وتعداد ۵ نفر دیگر نیز از دام فریبکاری این فرقه گریختند و بقول معروف ” علی ماند وحوضش ” مریم رجوی که همانند یک ” بز ” درجلوی این” گله گوسپند ” حرکت می کند هرازگاهی این اندک ” مواجب بگیران ” رابه حضور خود پذیرفته وبه خط می کند ! نامبرده در این برنامه های تبلیغی دو جلسه عمومی وخصوصی برگزار می نماید _ درجلسه عمومی دریک گفتگوی تک نفره با وراجی ودروغگویی ادعاهای مسخره ای رابرزبان می راند ودرجلسه خصوصی به وضعیت حقوقی ودرخواست های مالی این مزدبگیران ومیزان سرسپردگی آنها درمقابل مواجب دریافتی می پردازد _ درواقع دراین گردهم آمدنها ” ماموریت سالیانه ومیزان حقوق ومستمری “این افراد مشخص می گردد ……..

کریم قصیم از حقوق بگیران قدیمی وجداشده فرقه رجوی دریکی از آگاهی رسانی های خود افشاکرد که کلیه بیانیه های این شورای قلابی در ” دبیر خانه ” این فرقه زیر نظر مریم قجر نوشته و منتشر می گردند _ برخی ازاین بیانیه هاراهم ربابه مشهدی آقا ( م.پارسایی ) در کمپ لیبرتی می نویسد وبرای دبیرخانه جهت انتشار می فرستد ( ! )

سازماندهی این شورای قلابی درامریکا واروپا توسط سه تن از زنان عضو شورای رهبری ( زنان حرمسرا ) به نام های سهیلا صادق _ دولت نوروزی _ سونا صمصامی انجام می گردد .

نگاهی به جلسه عمومی وخصوصی مقاومت مریم رجوی

یکم _ جلسه عمومی

درعکسی که فرقه رجوی از این جلسه منتشر نموده گروهی ۳۰ تا۴۰ نفر دراتاقی دردوسوی مریم قجر نشسته اند درمیان این افراد تنها می توان چهره افرادی چون صالح رجوی _ علیرضا جعفرزاده وسونا صمصامی ودولت نوروزی_ مهدی سامع وهمسرش زینت وچند پیرمرد وزن کهنسال را از نمایی دور مشاهده کرد _

سخنان مریم رجوی ویدئو نیست ونوشتاری به نقل از اوست درمیان این جمع مواجب بگیرو آنقدر چرند ودروغ وهمراه باشعار ویاوه گویی است که ارزش نقد وبررسی ندارد _ نکته قابل تامل درسخنان مریم این است که اودر چرندبافی هایش از ” اعضای شورا درلیبرتی ” ! هم نام می برد ( ؟ )………….

دوم _ در جلسه خصوصی مریم ومواجب بگیران چه گذشت ؟

صحنه _ دریک سالن در پایگاه تروریستی ” اوور ” حدود چهل نفر روی صندلی ها نشسته اند _ درجلوی سالن یک سن قراردارد و یک تخته سیاه بزرگ ویک میز ودو صندلی _ دراین وضعیت مریم رجوی از درب پشت سن به همراه دونفر واردمی شود یکی ” مریم اکبرزادگان ( کلفت و فدایی مریم ) ودیگری مهوش سپهری ( جلاد _ شکنجه گر وبازجوی فرقه )

با برپادادن مهوش ” همه از جا بلند می شوند ومریم دستی تکان می دهد ومهوش ” برجا ” می دهد وهمه می نشینند

مریم درحالیکه یک چوب تعلیمی در دست دارد وروی سن راه میرود چنین شروع می کند

مریم : گوسپنددان کولونی شده مقاومت به طویله مریم خوش آمدید _ امروز صبح وعصر جلسه داریم من می گویم وشما گوش می کنید _ قراراست ببینیم شما طی شش ماه گذشته با دریافت صدها هزار دلار حقوق از من چه غلطی کرده اید

ولی قبل از آن می خواهم شمارا امتحان کنم

مریم به تخته سیاه نزدیک شده وروی آن می نویسد : ۲ +++++ ۳++++ =====

مریم: هرکس می تواند پاسخ این جمع را بدهد دستش را بلند کند

اسکندر فیل آبی وچند نفر دیگر دستشان رابلند می کنند

مریم : توبگو ” فیل آبی “

فیل آبی : سرور مقاومتم با اجازه شما وبرادر فکر می کنم می شود ۵

مریم : بتمرگ غلط گفتی _ جواب این جمع قبل از انقلاب ایدئولوژیک ۵ بود ولی برادر در یک نشست انقلاب با کشف رمز این معادله سخت ودشوار گفت : سه به اضافه ۲ می شود ۶ >>> 3 + 2 = 6

حالا چرا ؟ چون وقتی برادر در آن جمع چند صد نفره دراشرف روی تخته نوشت ۳ + ۲ می شود ۶ واز همه سئوال کرد آیا این درست است ؟ همه اشرفی ها گفتند ” بعله “_ ووقتی پرسید کسی به این جواب اعتراضی دارد؟ _ همه باهم گفتند : ” نخیر “

وبعد تصویب شد .

حالا تو فیل آبی مفت خوربی خاصیت می گویی می شود ۵ ؟ یعنی تو از برادر بیشتر بلدی ؟

پس همه شما گوسپندان باید ” برای اثبات “صدق ووفا “ی خود به رهبری هرچه او گفت بگویید: حق باشماست _ هرکه به نبوغ مسعود شک کند مامور اطلاعات ونفوذی رژیم است .

تو زینت که ته سالن نشسته و چرت می زنی بگو ببینم ۳ + ۲ چند می شود ؟زینت : ۳ + ۲ البته که می شود ۶ وفکر می کنم مهدی هم با من هم عقیده باشه

مریم : افرین بر این ذوج کمونیست امریکایی ما _ به تو وشوهرت می گویند حقوق بگیران انقلاب کرده

مریم : تو سونا وجعفرزاده بلند شین بیاین پای تخته _ ( سونا وعلیرضا به تکان دادن سر به روی سن می روند )

مریم : تو علیرضا جعفر زاده گزارش کا ر بده

جعفر زاده : من وسونا با چند تای دیگر درشش ماه گذشته طبق دستور شما از روی google_map یک سایت اتمی پیدا کردیم _ همچنین ما دوبار با سناتور رابرت مندز ” ملاقات کر دیم _ باراول قرارداد بستیم وبار دوم هم برای تقدیم دلار خدمتشان رسیدیم ………..

مریم : تاحالا جقدر خرج این ” مندز ” کردیم

جعفرزاده : درجمع طی ۵ سال گذشته ۴ ملیون وپانصد هزار دلار

مریم : خاک برسر تو وسونا _اون از کشف رسوای صندوق نسوز بانک واینهم از سرازیر کردن دلارهای سید الرئیس درجیب این سناتور بی خاصیت _ بولتن نصف این مردک می گیره ببیینید چگونه مریم مریم _ حمله حمله می کنه ؟

حالا شما دوتا برین اون گوشه دست ها روی سر یک پا ی خودرا بالا نگاهدارید تا وقتی من بگم بسه _ خواهر نسرین مراقبشون باش هرکدوم پاشونو گذاشتن زمین فورا ببرشون تو اتاق بغلی براشون غسل هفتگی وعملیات جاری اجرا کن تا الاغ فهم بشن

مریم : همه گوسپندان کولونی شده مقاوم توجه کنند _ امروز می خواهم درمورد چند موضوع مهم با شماها که خرفت تراز خودم هستید صحبت کنم _

اول _ گزارش کاری همه شماها ابله ها درشش ماه گذشته افتضاح بود _ نزدیک به صفر _ ما اگر با پول ۱/۲۰۰/۰۰۰ دلار ماهیانه حقوق شما ها الاغ ها ” خیار وسیب زمینی وپیاز ” خریده بودیم الان کلی برایمان استفاده داشت _ بیخودی نیست که مقاومت همین جوری چندساله که ثابت مونده وتکون نمی خوره _ لااقل یک خورده از این استیونسون واخویدال وبولتن وجولیانی یاد بگیرین _اگر ماهیانه کلی از ما دلار ویورو می گیرند وساکن اور شدند ولی درعوض دائم دارند تکرار می کنند : مریم برگوزیده _ مقاومت _ سرنگونی _ آلترناتیو _ حمله _ اتمی ووو …. شماها چی ؟ ماهی ۴ هزار دلار می گیرید چه غلطی می کنین ؟

پس من درهمین جا اعلام می کنم تا بعد از ” سرنگونی ” هرگونه افزایش حقوق ومزایا واضافه کار ومساعده نداریم وفقط حقوق زنان حرمسرا کمی اضافه می شود _همین

هرکس هم بگه این مواجب کمه هم می اندازیمش بیرون وهم کل لیست های دریافتی ودیگر مدارکش را مثل اون دوتا مامور اطلاعات ( قصیم وروحانی ) منتشر می کنیم _ الاغ فهم شدید ؟ گوسپندان مقاومت : بعله

دوم _ روشن کردن تکلیف ۶ نفری که درخواست جدایی کرده اند _

بعد از مصداقی وقصیم وروحانی وباستان سیر و مرتضی برجسته وگیسو و شمس شنیدم چند نفر دیگر هم تقاضای افزایش دستمزد ویا استعفا کرده اند _ شماها خجالت نمی کشید اینجوری با ابروی نداشته مقاومت بازی می کنید ؟ یکدفعه بگین کرکره را بکشیم پائین تعطیل کنیم بریم دنبال کارمون _ یاد مسعود افتادم که همیشه می گفت : این گوسپندان مقاومت به هیچ دردی نمی خورند و” بخار از مدفوع گاو بلند می شود ” ولی از اینها نه ” حالا می فهمم چی می گفت_ حیف _ حیف که جرات نداریم اسم سازمان را جایی ببریم وگرنه همه شما سربار وعلاف هارا می ریختیم تو سطل زباله ودر مقاومت را برای همیشه تخته می کردیم .

پس من به این ۶ نفر هشدار می دهم که کلی اطلاعات ازشما داریم _ مثل بچه ادم استعفای خودتونو پس بگیرین وگرنه ما صدها سند ومدرک وفیلم وعکس از شماها داریم که می توانیم به راحتی ثابت کنیم همه شماها مامور اطلاعات هستید

سوم _ خبر عقب افتادن تاریخ سرنگونی برای مدت نامشخص وعلت های آن!

همینطور که شما ها می دانید آخرین بار درسال ۹۱ مسعود پیش بینی کرده بود تا مهر۹۲ رژیم حتما حتما سرنگون خواهد شد

ولی نشد می دانید چرا ؟ من از مسعود سئوال کردم گفت چندین علت اصلی وفرعی داشته که عبارت بودند از >>>

گم شدن هواپیمای مالزیایی

_ کشته شدن دوسیاهپوست توسط پلیس امریکا

_ تظاهرات در ایتالیا _ اسپانیا ویونان _

دیدار پاپ از لبنان _

دامه گفتگوی فارک با دولت کلمبیا _

تولد نوه ملکه انگلیس _

دعوا وکتک کاری درمجلس اکراین _

موضوع بدهی های ایتالیا ویونان به اتحادیه اروپا _

ریزش باران وجاری شدن سیل درچین _

دوباره رئیس جمهور برزیل شدن دیلما روسوف _

و چندین وچند علت دیگر _ حالا ممکن است مماشات اطلاعاتی سئوال کنه اینها چه ربطی به سرنگونی دارند ؟

ومقاومت جواب می دهد که _ اول اینکه ربطشو غیر ازمرحوم مسعود کسی نمی داند وهیچکس هم نباید دراین مورد کنجکاوی کند که ” خط سرخ ” است .

دوما _ من ومسعود گفتیم وتاکید کردیم که سال ۹۲ سال سرنگونیه و لی بجای رژیم ” اشرف لنگ درهوا شد ” پس تاریخ را مسعود مثل همیشه درست گفته وفقط موضوع یک کمی فرق کرد واونهم چندان مهم نیست .

پس از همین جا من باصدای بلند جیغ می زنم که بنا براخرین تصمیم مسعود سرنگونی تا مدتی نامعلوم بعقب افتاد

چهارم_ سه روز عزای عمومی در اوور جهت تخریب قبر سید الرئیس صدام توسط برادران داعش

متاسفانه خبردارشیدیم قبر سید الرئیس صدام ” پدر معنوی وهمخون مسعود ” بوسیله داعش برادران انقلابی _ بی طبقه توحیدی ما درشهر تکریت تخریب گردیده است _ من درهمین جا ضمن اعلام سه روز عزای عمومی در ” اوور ” از سازمان ملل _ امریکا _ اروپا _ اسرائیل وعربستان عاجزانه دو درخواست کوچک از سازمان ملل در چهارچوب قوانین بین المللی دارم

اول اینکه _ ضمن پذیرش خود مختاری کمپ آوارگان لیبرتی پرچم امریکا _ اسرائیل وعربستان وسازمان بر بام آن نصب شده و سند آن بنام بچه های من ساکن این کمپ زده شود _ خرج محضر ودلالی راهم خودمان پرداخت می کنیم

دوم اینکه _ من عاجزانه برای صدمین بار التماس ودرخواست می کنم سازمان ملل وامریکا ضمن پرواز ممنوع اعلام کردن فضای کمپ لیبرتی وممنوعیت تردد تا شعاع سه کیلومتری آن به اندازه کافی آجر _ سیمان _ کچ_ ماسه _ بیل وکلنگ وفرقون و لباس ضد گلوله و جاروی دسته بلند و الک و اهن ولیفتراک وبولدوزر دراختیارساکنین کمپ قرار دهند تا آنها بتوانند بزرگ راه لیبرتی _ تهران را ساخته وبرای افتتاح من اماده کنند .

هشدار به جامعه جهانی ودر آخر هم به جامعه جهانی یک هشدار می دهم _ شنیده ایم که قراراست اعضای خانواده اشرفی های سابق جهت دیدار فرزندانشان به عراق وآلبانی عزیمت نمایند _ من ومقاومت ضمن مخالفت کامل بااین تلاش های اطلاعات جهت برهم زدن نظم فکری بچه ها _ این اقدام را تحریک آمیز و خانواده پسند دانسته وقویا محکوم ومردود می دانیم

نزدیک به سی سال است ما روی مغز کوچک این بچه ها از صبح تا شب کار کردیم حالا این خانواده های اطلاعاتی می خواهند آنها را از سازمان جدا کرده وبه نزد خود ببرند _ مقاومت و من ضمن کشیدن شدید ترین جیغ ها از دبیر کل خواستاریم که این توطئه را درنطفه خفه کند _ باهمین کلک ها تاکنون بیش از ۲۰۰ رزمنده از دست ما فرار کرده اند وما نمی گذاریم بقیه هم دربروند _یعنی چه ؟ مسعود گفت : یک مجاهد خانواده _ پدر _ مادر _خواهر _زن وشوهر نداشته _ بی کس وکار است وزیر بته بعمل آمئده وشورای امنیت و مجمع عمومی باید این عقیده مسعود را تصویب ودرتمامی جهان اجرا کند تا زمینه “بی طبقه توحیدی ” فراهم گردد ..!

حالا دیگر خسته شدم “پاشین برین گم شین گوسپندان کولونی شده خرفت مقاومت ” نمی خوام شمارا ببینم آشغال ها

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۳/۳۱

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=1871