تاریخ : یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ Sunday, 5 December , 2021

افشاگری: مراسم چهارشنبه سوری در فرقه رجوی فقط به خاطر فیلم و عکس بود

  • کد خبر : 13699
  • 12 مارس 2018 - 12:36

«یک روز بعد از عید که در سالن نشسته بودیم اخبار تلویزیون فرقه خبر درگیری در ایران توسط جوانان پور شور را نشان داد . عکس و فیلمهای تجمع جوانان زنجانی در اعتراض به ایران و دادن شعار را پخش کرد که خیلی جالب بود آن جوانان که در زنجان شعارعلیه ایران می دادند و از آتش می پریدند خیلی شبیه به من و دوستانم در اشرف بودند»
در قرارگاه اشرف چند روز قبل از چهارشنبه سوری فرماندهان قرارگاه، اعضاء را برای برای جمع کردن چوب و هیزم و لاستیک خراب و راه اندازی مراسم چهارشنبه سوری در گوشه ای که زمین فوتبال بود مجبور می کردند و مدت دو الی سه روز این کار از نفرات وقت می گرفت.
سپس در کل زمین فوتبال بساط آتش زدن بوته ها را فراهم می کردند . زمانی که تازه به مجاهدین پیوسته بودم و از آنجایی که سال اول بود که در سازمان می بودم و مراسم چهارشنبه سوری را این گونه ندیده بودم خیلی از این حرکت سازمان خوشحال شدم که به نفرات خود اهمیت می دهد و برای سرگرمی و ایجاد روحیه نشاط دست به این کار زده است . صبح روز چهارشنبه سوری در اقدامی که خیلی عجیب به نظرم می رسید من و تعداد چندین نفر که مثل خودم جدیدالورود بودند را جمع کردند و به ما لباسهای شخصی یا همان لباسهای عادی دادند و به ما گفتند بعد از ظهر و غروب شما این لباسها رو به تن کنید برای من و دوستانم عجیب بود که از روز ورودمان فقط لباس نظامی دیده بودیم و لباس شخصی مرز سرخ بود وقتی سوال کردیم گفتند شما همین لباسها رو بپوشید تا شب بیشتر خوش بگذرونیم.
در منتهای تعجب به محل استراحت رفتم و بعد از ظهر همه در محل آتش بازی جمع شدیم و آتش روشن کردیم و فقط ما که لباس شهری پوشیده بودیم از آتش می پریدیم و به ما می گفتن فقط شعارهای ضد نظام بدهیم و می گفتند باز هم تکرار کنید و چند نفر به صورت مستمر از ما فیلم و عکس می گرفتند و باز مثل فیلمها کات می دادند و تکرار می کردیم. بعد خانمهای مسئول آمدند و گفتند با این دستمالها صورت خود را بپوشونید و شعار ضد ایران بدهید .
واقعا برایمان تعجب برانگیز بود ولی از آنجایی که ما هم جوان و پور شور بودیم کارهای گفته شده را انجام می دادیم.
یک روز بعد از عید که در سالن نشسته بودیم اخبار تلویزیون فرقه خبر درگیری در ایران توسط جوانان پور شور را نشان داد عکس و فیلمهای تجمع جوانان زنجانی در اعتراض به ایران و دادن شعار را پخش کرد که خیلی جالب بود آن جوانان که در زنجان شعارعلیه ایران می دادند و از آتش می پریدند خیلی شبیه به من و دوستانم در اشرف بودند . من حتی چند بار عکس فردی که به من خیلی شبیه بود را در تلوزیون دیدم حتی دستمال بسته شده بر روی صورتش هم با دستمال روبند من یکی بود.
بعد از مدتها هر صحنه ای که در رابطه با اعتراضات ایران در درون کشور می دیدم فیلم برخی از دوستان و هم قرارگاهی خودم در آن دیده می شد. حتی با برخی از دوستان به شوخی می گفتم کی از داخل اومدی. عملیات کردی یا نه . فیلمت رو دیدم خوب شعار می دادی . خوب شد دستگیر نشدی…
متاسفانه فرقه رجوی با هر ترفندی که شده می خواهد خودش را تاثیر گذار در حوادث ایران نشان بدهد و این طور به نیروها و مزدوران خودش قبول نماید که مردم ایران حامی وی بوده تا بتواند با دجالیت تمام هر روز بیانیه ای برای اعمال خرابکاری در داخل ایران بدهد .
متاسفانه امروزدر سایت فرقه دیدم برای چهارشنبه سوری فراخوان داده که واقعا ادبیات و نگارش این فراخوان لایق و برازنده خود همین فرقه بدبخت و مفلوک رجوی است.
رجوی و دیگر سردمداران این فرقه ضد انسانی و ضد میهنی باید بدانند که مردم ایران صرف نظر از عقاید و دیدگاه های مختلف در مقابله با مزدوران و کاسه لیسان اجنبی چون صفی مستحکم ایستاده اند و این فرقه پا به گور هیچ آینده ای در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران ندارند.

یادداشت از حسینی
انتهای پیام / انجمن نجات مرکز خوزستان

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=13699

نوشته های مشابه