افراد در درون تشکیلات مطرح کرده اند که بخوبی می دانند که این کار صرفا بدلیل اوضاع نابسامان درونی و تنشهای بوجود آمده طی این مدت صورت گرفته و از این طریق میخواهند با سرگرم نمودن خصوصا افراد ناراضی و مسئله دار با بحث های سیاسی فرعی ذهن آنان را از سؤالات و خواسته های اصلی منحرف کنند.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق به نقل از بنیاد خانواده سحر، آخرین خبرهای رسیده از درون تشکیلات فرقه تروریستی رجوی در آلبانی حاکی از آنست که اوضاع داخلی به شدت بهم ریخته و در نشست ها سؤالات متعددی در خصوص آینده فرقه و استراتژی پیش رو مطرح می شود و نبود بحث های توجیهی و سیاسی و صرفا پرداختن به جلسات انتقادی مورد اعتراض بسیاری قرار گرفته است.

در همین رابطه مریم رجوی از مسئول اول فرقه خواسته است تا یک سری نشست های سیاسی مطول جهت سرگرم کردن افراد و منحرف کردن آنان از بحث های اصلی برگزار نماید و البته برخورد با افراد به اصطلاح مسئله دار در نشست های معمول همچنان ادامه یابد.

افراد در درون تشکیلات مطرح کرده اند که بخوبی می دانند که این کار صرفا به دلیل اوضاع نابسامان درونی و تنشهای بوجود آمده طی این مدت صورت گرفته و از این طریق می خواهند با سرگرم نمودن خصوصا افراد ناراضی و مسئله دار با بحث های سیاسی فرعی ذهن آنان را از سؤالات و خواسته های اصلی منحرف کنند.

خبرهای رسیده همچنین بیانگر این واقعیت است که به هم ریختگی و تنش های درونی طی مدت اخیر به اوج خود رسیده و کاملا از کنترل خارج گردیده است و ظاهرا هیچکس برای این سرگرمی جدید مریم رجوی و مسئول اولش پشیزی اهمیت قائل نیست و افراد همچنان برای گرفتن پاسخ به سؤالات بسیار مهم خود مصر و جدی هستند.

عمده ترین سؤال افراد به ترتیب اول این است که «مسعود رجوی کجاست؟» و چرا فرقه در این رابطه کاملا سکوت اختیار کرده و خبری از او به هیچ عنوان نیست و حتی پرسیدن حال او را مرز سرخ اعلام کرده است؟ دوم اینکه استراتژی فرقه رجوی بعد از اینکه در سال ۲۰۰۳ سلاح را از دست داد و حال که مرز را هم از دست داده چیست و چگونه می خواهد رژیم ایران را با ارتش آزادیبخش ملی سرنگون کند؟ و سوم اینکه چرا بعد از عمری شعارها و مواضع ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری حالا به این شکل خفت بار به دامان آمریکا آویخته است؟

ظاهرا تحلیل های مریم رجوی در خصوص حمله احتمالی آمریکا به ایران پس از موضعگیری های اخیر دونالد ترامپ و پیش بینی شکستن تغار و ریختن ماست و کامیابی کاسه لیسان نتوانسته کسی را فریب دهد و حتی مطرح کرده اند که همان قدر که خواب های مریم رجوی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در ایران درست تعبیر شد این یکی هم درست از آب در خواهد آمد.

با توجه به شناختی که اغلب افراد در مدت اخیر در آلبانی از ترفندهای این فرقه و دروغها و فریبهای آن بدست آورده اند، خیلی از افراد پیشاپیش اعلام کرده اند که در این نشستهای سرگرمی شرکت نمی کنند. بسیاری می گویند سوالاتی دارند که بارها مطرح کرده اند و کسی توان پاسخگویی نداشته است و بهتر است مستقیما و بدون حاشیه پردازی به سراغ همان سؤالات بروند. افراد در درون تشکیلات علنا مطرح می کنند که از این همه دروغ و نیرنگ و تحلیل های فریبکارانه که هرگز به هیچ نتیجه ای نرسیده است خسته شده اند.

واقعیت این است که دیگر کسی وعده های پوچ مریم رجوی برای سرنگونی را باور نمی کند و همه می دانند که این نوع نشست ها صرفا برای سرگرم کردن افراد است و البته روند فروپاشی فرقه پوشالی رجوی را حتی برای یک لحظه هم کند نمی کند.

انتهای پیام