صفحه اصلی یادداشت ادعای دروغین استقلال و آزادی در فرقه رجوی

ادعای دروغین استقلال و آزادی در فرقه رجوی

۰
0

در فرقه تروریستی رجوی علی رغم همه شعر و شعارهای دروغین نه تنها  هیچ اثری از این مقولات نیست بلکه صد و هشتاد درجه عکس می باشد. حال برای روشنتر شدن این موضوع کمی به نگرش و عملکرد این سازمان فرقه گرا و تروریستی در رابطه با این مقولات می پردازیم.

ا ستقلال: استقلال سیاسی یک شرط اساسی در انقلابی و انسانی بودن و مردمی بودن یک سازمان یا گروه سیاسی می باشد ولی این سازمان فرقه گرا و تروریستی از زمان صدارت رجوی تا کنون بدلیل خیانت ها و جنایات خود علیه مردم ایران همواره سعی کرده به بهانه شکاف و حرکت موازی و غیره به قدرتهای خارجی و سرویس های اطلاعاتی غرب آویزان بشود و هیچگونه استقلال سیاسی نداشته باشد و به قول معروف مثل حزب باد باشد که هر طرف باد بوزد به همان سمت تمایل پیدا کند و سعی کند از آب گل آلود وضعیت سیاسی منطقه خاورمیانه ماهی بگیرد و علی رغم اینکه بخاطر همین عدم استقلال سیاسی و آویزان شدن به دشمنان قسم خورده همین بقول خودشان  خلق قهرمان ایران و همسویی کامل با آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر عربستان سعودی و اسرائیل به شدت مورد تنفر آحاد جامعه قرار دارد ولی هنوز حاضر نیست دست از این مزدوری و وابستگی دست بردارد و برای بقای تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش حاضر هست هر بهایی را بپردازد.

آزادی  : یکی دیگر از ادعاها و شعارهای دروغین فرقه تروریستی رجوی دم زدن از آزادی و آزادیخواهی می باشد و مستمر در شعارهای دروغین خود خواستار آزادی های مدنی مثل آزادی بیان و آزادی پوشش زنان و غیره می باشد ولی این سازمان فرقه گرا و تروریستی در تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش نه تنها  ذره ای پایبندی به این آزادی های مدنی ندارد  بلکه در تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده صد و هشتاد درجه عکس می باشد. آخر مگر می شود یک گروهی که تحت عنوان مبارزه مسلحانه  و مقاومت؛ معتقد به راه حل نظامی و جنگ و خونریزی و ویرانی می باشد و دارای استراتژی خشونت و ترور هست می تواند آزادی خواه باشد و آزادی را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد؟ این از محالات است که یک سازمان فرقه گرا و تروریستی که در مناسبات استالینی اش نه تنها آزادی وجود ندارد و سانسور و سرکوب  خفقان شدید در مناسبات بیداد می کند بتواند آزادی خواه و آزادیبخش باشد .

حقوق بشر و عدالت اجتماعی: ادعای پوشالی و دروغین دیگر این سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی دم زدن از حقوق بشر و عدالت اجتماعی و جامعه بی طبقه توحیدی می باشد ولی خود در تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده نه تنها هیچ اعتقادی به این مقولات ندارد بلکه به تایید سازمان های حقوق بشری نظیر دیدبان حقوق بشر؛  نقض فاحش حقوق بشر و عدالت بیداد میکند . آخر مگر میشود یک گروهی که خودش در تشکیلاتش نقض حقوق بشر بیداد می کند و خودش معترضین و منتقدین را شکنجه و زندانی و اعدام می کند و اجازه کوچکترین انتقادی را نمی دهد و تحمل نمی کند و رهبری سازمان  منتقدین را تهدید به قتل می کند.  می تواند تحت عنوان انواع و اقسام فراخوان های تکراری دم از حقوق بشر و عدالت اجتماعی بزند و خودش را مدافع سینه چاک حقوق بشر و عدالت اجتماعی بداند ؟ مسلما جواب منفی است چرا که سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی هیج اعتقادی به این مقولات ندارند.

یادداشت از جهانی فرد

انتهای پیام

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
Load More By feraghnews.ir
Load More In یادداشت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.