۞ حضرت علی (ع) :
منافقین به رنگ های گوناگون در می آیند و فتنه های گوناگون به پا می کنند. (نهج البلاغه خطبه 194)

موقعیت شما : صفحه اصلی » روایت
  • شناسه : 23495
  • 09 دسامبر 2019 - 12:39
  • ارسال توسط :

سال ۱۳۷۲ اتفاقی در فرقه رجوی افتاد که رجوی و سرانش خودشان می بریدند و می دوختند . این هم یک حقه بازی جدید بود که رجوی روی میز نفرات انداخت. بند «ش»! برکناری مردان از امور فرقه.

مریم رجوی روی سن، ۲۴ زن در دو طرف خودش قرار داد و با ژست در مقابل رجوی ملعون گفت اینها بال های من برای پرواز به سوی تهران هستند و این صف تا تهران ادامه خواهد داشت.

عجب روزگاری ما با فرقه رجوی داشتیم. هر روز رجوی یک فیلی را هوا می کرد و ما را تا مدتی سر گرم و به دنبال نخود سیاه می گشتیم. بال های شکسته مریم رجوی نزدیک به ۲۷ سال است که نتوانسته پرواز کند و هیچ زمانی پرواز نخواهد کرد. در واقع هدف از انتخاب شورای زنان پرواز به سوی تهران نبود هدف سرکوب و سر به نیست کردن افراد مخالف خط و خطوط فرقه بود. به عینه می دیدیم که بال های شکسته مریم رجوی چگونه در نشست ها ما را سرکوب می کردند و نفرات منتقد را سر به نیست می کردند و یا در زندانهای فرقه افراد را شکنجه می کردند. از بند الف تا آخرین بند من در آوردی رجوی ملعون فریب کاری و شیادی شخص خود رجوی بود . بعد از چند دوره انتخابات شورای زنان در فرقه رجوی در یک نشستی که در مقر باقرزاده برگزار شده بود،گفت:«ای خواهران، شورای رهبری تشکیلات برادران اگر به هم بریزد مقصر اصلی شما هستید تا می توانید به برادران سخت بگیرید و اجازه ندهید تشکیلات زیر علامت سئوال برود.» رجوی خیلی شیک گفت تا می توانید در نشست های مقر آنها را بکوبید و تحقیر کنید .

مریم رجوی !از سال ۷۲ تا به حال آن قدر از این زنان به بال های تو اضافه شده که به علت کمبود جا روی سن نمی توانی آنها را در دو طرف خود قرار دهی و جای آن شوهر گور به گورت خالیست که جلوی او ژست بگیری. آیا بعد از این همه سال بال های شما چند سانتی تکان خورده اند؟ و یا صفی که قرار بود به تهران برسد؟ آن صف مسیر خودش را تغییر داد و به آلبانی رسید به جای این که به تهران نزدیک شود؛ پنج هزارکیلومتر با تهران فاصله گرفت. خدا لعنت کند تو و آن شوهرت را . چندین سال با فریب و حقه بازی و شعبده بازی ما را در یک حصار بسته نگه داشتی. بعد از نشست ضد بشری طعمه، شورای زنان فرقه تبدیل شدند به شورای سرکوب در فرقه. کینه و نفرت نسبت به آنها مرز نداشت. به دستور رجوی هیچ زنی برای استراحت در مقر و یا در اتاق استراحت نکند. آنها شبها از ترس برای استراحت به محل دیگری می رفتند و صبحها به مقر باز می گشتند. این هم از بال هایی که قرار بود مریم رجوی را به تهران ببرند. خوشبختانه بال های مریم رجوی پیر و شکسته شده اند و توانایی خود را از دست داده اند و یک به یک آنها بتدریج پرواز را دارند با خود بگور می برند .

روایت از: فواد بصری

انتهای پیام /  انجمن نجات مرکز اراک

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود.