مستمری ماهانه اعضای فرقه رجوی «۳ بستنی» است! / قیاس مرز سرخ است

این مطلب روایت جدیدی است که از اعضای فرقه رجوی شنیدم و گفتم شاید برای شما هم جالب باشد تا بدانید جامعه بی طبقه بین مردان و زنان حرمسرای مسعود رجوی چگونه است.مستمری اعضای مرد در فرقه رجوی هم اکنون ماهیانه حدود ۸ یورو است. در یکی از نشست های اخیرِ زهرا مریخی، یک عضو مرد از وی پرسیده این هشت یورو که مستمری می دهید پول «۳ بستنی» در آلبانی می شود در صورتی که زن های مسوول در فرقه به مکان هایی می روند که فقط ورودی آن ۸ یورو است.

این خواهر مسؤول که در هیچ جوابی کم نمی آورد گفته است قیاس در فرقه رجوی مرز سرخ است. این عضو مرد هم در ادامه گفته پس از این به بعد به خواهرانتان بگویید اگر قرار است خریدی کنند از مکانهایی باشد که مردی در آنجا نباشد تا به قیاس نیفتند.
این حرف مانند یک تو دهنی به مسؤول نشست بوده و مریخی خفه خون گرفته است .

زینال شهیدی
انتهای پیام

feraghnews.ir

فراق ، صدای رسای خانواده های اسیران فرقه رجوی است. کانال: feraghnews@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.