سرنوشت انسان ها در فرقه رجوی مهم نیست

مریم قجر با دستگاه مغزشویی شان و با مهارت عوام فریبی همیشگی اعضای گرفتار در فرقۀ خود را با  اخبار ناگوار تحریک و احساسات آنها را برانگیخته و با انحراف اذهان، وقتی عرصه را تنگ و میدان را باز می بینند وارد صحنه شده و با کارشناسان قلابی در تلویزیون بی طرفدارشان اشک می ریزند تا این اشک تمساح  آدم های بیرون از فرقه و آگاه را بفریبد .

 مریم رجوی به عنوان رهبر خودکامۀ سازمان تروریستی فرقه نما تا کنون پیامهای متعددی برای قشرهای مختلف جامعه ارسال نموده زمانی برای معلمان شریف و زمانی برای پرستاران و کارگران تا بتواند آنها را تحریک و تشویق به شورش نماید اما همگان حتی نیروهای اسیر فرقه رجوی هم به ماهیت دجال مریم آگاه هستند و می دانند که رجوی و دار و دسته اش از دیرباز هیچگاه دلش برای مردم ایران نسوخته بلکه دستش به خون ملت ایران آغشته بوده و هرگز سرنوشت انسان ها برایش مهم نیست.

کشتار و ترور مردم در گذشته و زندانی کردن، شکنجه و بیگاری از نیروهای خود در امروز بیانگر همه مسائل است و نیاز به واکاوی و مرور سابقۀ ندارد. آنچه دیگران و افکار عمومی باید متوجه شوند این است که پی به ماهیت هزار چهره رجوی برده تا هرگاه خدایی ناکرده شرایطی ناگوار پیش آمد ، بفهمند اینها همدردی نمی کنند بلکه نمک بر زخم مردم می پاشند.

یادداشت از: بیژن

انتهای پیام / انجمن نجات مرکز البرز

 

feraghnews.ir

فراق ، صدای رسای خانواده های اسیران فرقه رجوی است. کانال: feraghnews@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.