ابلیسی به نام رجوی/ کسانی که از خود اراده ندارند چگونه به دنبال آزادی هستند؟

قدیس به کسی گفته می شود که پاکدامن باشد و قابل تقدس،رجوی خودش را قدیس می خواند اما او ابلیس است و بارها خودش این را به زبان آورده که بد و خوب شما، خانواده شما، خون شما ، موضوعات جنسی شما و همه به من تعلق دارد.

خیلی از اعضای قدیمی برای اسم رجوی جان هم می دادند اما نه برای مردم و خدا و به قول خودشان مجاهد تنها حقی که دارد فداست.
باور کنید برخی اعضا با اجازه رجوی غذا می خوردند و این به نظر من یعنی دیکتاتوری . رجوی در ماه رمضان ۱۲ ساعت نشست می گذاشت تا فقط خودش حرف بزند.
این ابلیس برای پوچ کردن انسان ها ایدئولوژی فرقه را بنا نهاد ، او آدم ها را می خواهد به نقطه ای برساند که رباط گونه یا حیوان وار هر چه او می گوید را بلغور کنند.
کسانی که از خود اراده و اختیار برای خودشان ندارند و حتی اجازه حرف زدن ندارند چگونه به دنبال آزادی هستند؟
رضایی
عضو رها یافته از فرقه رجوی
انتهای پیام

feraghnews.ir

فراق ، صدای رسای خانواده های اسیران فرقه رجوی است. کانال: feraghnews@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.