۞ حضرت علی (ع) :
منافقین به رنگ های گوناگون در می آیند و فتنه های گوناگون به پا می کنند. (نهج البلاغه خطبه 194)

موقعیت شما : صفحه اصلی » یادداشت
  • شناسه : 18415
  • 19 نوامبر 2018 - 10:35
  • ارسال توسط :

فرقه رجوی که می داند درجامعه ایران جایگاهی ندارد و ازطرف دیگرهم در باتلاق آلبانی در حال فرو رفتن است.  مدتهاست به طرق مختلف خانواده های اعضای دربند خود را مورد هدف قرارداده تا ازعواطف آنها نسبت به فرزندانشان در جهت پیشبرد اهداف پلیدش سوء استفاده کند.

ذکر این نکته ضروری  است که اساسا در فرقه رجوی ارتباط اعضا با خانواده وجهان بیرون ازتشکیلات ممنوع ومرزسرخ است و با عضوی که چنین درخواستی کند با انگ و برچسب هایی ازقبیل مزدور، بریده وخائن به شدت برخورد می شود . اما بوده که همین فرقه در دوره های مختلف ارتباط برخی ازاعضا را با خانواده هایشان به خصوص دردوران جنگ تحمیلی برقرارکرده تا بتواند اهداف پلیدش را پیش ببرد.

حال به اصل موضوع می پردازم. درجریان اعتراضات  صنفی مردم ایران حتی یک شعارهم در حمایت ازفرقه به زبان آورده نشد. سرکردگان فرقه که حتی نزد اربابانشان روسیاه شدند به فکر نفوذ در خانواده های اعضای دربند وبی خبرخود افتادند تا شاید ازاین طریق بتوانند خط خود را پیش ببرند.

به همین خاطر اخیرا سرکردگان فرقه برای برخی ازاعضا ارتباط تلگرامی  با خانواده هایشان ایجاد کردند. البته افراد انتخاب شده برای ارتباط عمدتا کسانی هستند که به قول معروف به نوعی مورد اعتماد فرقه هستند. ازاین افراد خواسته می شود که بعد از ارتباط اولیه با افراد درجه یک خانواده سعی کنند ازآنها شماره افراد جوانتر خانواده با بستگان نزدیک را بگیرند تا درادامه ارتباط بتوانند طرح خود را پیش ببرند.

درمراحل بعد وقتی اعتماد افراد جوان خانواده ویا افراد فامیل نزدیک به عضو جلب شد در نقطه سران فرقه عضوی که با خانواده اش ارتباط گرفته بود را کنار زده وخودشان ارتباط را دنبال می کنند به طوریکه مشخص است عضو اسیر از ادامه ارتباط فرقه با خانواده اش خبری ندارد. البته تا چندین ارتباط اولیه خانواده فکر می کند پیام هایی که برایش ارسال می شود ازطرف فرد اسیرخود درفرقه است.

به هرحال مسئولین ادامه ارتباط با خانواده درسیستم فرقه سعی می کنند ابتدا اخبار دروغ ازتحولات داخل ایران همراه با جوسازی فراوان ، پیام ها وسخنرانی های مریم قجروبعد توهمات ذهنی فرقه به آنها ارسال والقاء می شود مثلا به عضوخانواده پیام می دهند که نترس حکومت ایران یک الی دوماه دیگر سرنگون می شود هسته های شورشی را به کمک افراد فامیل ویا دوستان خودت تشکیل بده وما به زودی به ایران می آئیم ! ودر ادامه مرتب اخبار فرقه برای وی ارسال می شود .

البته خانواده هایی که چنین پیام هایی برایشان آمده خوشبختانه سریعا متوجه می شوند که پیام های ارسال شده مشکوک بوده واصلا فرهنگ صحبت فرزند اسیرشان نبوده به همین خاطر دیگرجواب پیام ها را نداده  وبرای کسب اطلاع بیشتر انجمن نجات را درجریان قراردادند.

یکی از خانواده ها به انجمن گفت: در دو ارتباط اولیه ازنشانه هایی که برادرمان می داد  مطمئن شدیم که خودش هست اما دو سه روز بعد احساس کردم پیام هایی که فرستاده می شود اصلا ربطی به مسائل خانوادگی ندارد چون روزاول فقط صحبت احوال پرسی بود اما بعد ازآن بیشتر پیام مربوط به اخبارسازمان درمورد شرایط ایران ،  ما می آئیم ، هسته ها شورشی را تشکیل دهید وصحبت ها و سخنرانی های مریم برایمان فرستاده می شد به همین خاطر شک کردم وجوابشان را دیگر ندادیم .

درهمین رابطه اعضای انجمن با ارائه توضیحات کاملی نسبت به ماهیت فرقه این خانواده را نسبت به  شگرد ها  وترفند های فریب افراد توسط سران فرقه بخصوص دراین رابطه را آگاه کردند .

لازم به یاد آوری است که فرقه در دروان جنگ تحمیلی برخی ازاعضا را موظف به ارتباط گیری با خانواده خود می کردند تا ازطریق آنها اطلاعات محل اصابت اهداف بمباران شده درایران  توسط عراق را کسب وبعد به مسئولین عراقی برای تصحیح گراء ارائه دهند .به هرحال با هوشیاری خانواده های اعضای دربند خوشبختانه تیر فریبکاری وسوء استفاده فرقه ازخانواده های اعضا به سنگ خورده است .

بنابراین سران ابلهه وفسیل شده فرقه که درمقر اشرف سه درحال انقراض هستند بهتراست سرخودرا از زیر برف حماقت بیرون بیآورند تا ببینند که دورانشان تمام شده وراهی جزاینکه درهمان باتلاق آلبانی فرورفته ومحو شوند ندارند وهمچنین باید بدانند که تمامیت مردم ایران بخصوص خانواده های اعضای دربند آن سالهاست ازماهیت خیانت آمیزفرقه آگاه شدند ومعتقدند که این این فرقه نه تنها حق عرض اندام درصحنه سیاسی واجتماعی ایران ندارد بلکه باید پاسخگوی خیانت های سالیان خود درحق کشورومردم ایران باشند وبه چیزی کمترازمحاکمه آنها رضایت نخواهند داد .

یادداشت از: حمید دهدار

انتهای پیام

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود.