آنچه از فرقه ارتجاعی رجوی باقیمانده یک مترسک است / این فرقه برگ سوخته تاریخ است

«به صراحت باید گفت این فرقه از لحاظ تاریخی تمام شده و آنچه باقیمانده مترسکی است از آنچه بوده»

نزدیک به بیش از نیم قرن از تشکیل مجاهدین خلق می گذرد ، سازمانی که امروز هیچ ارتباطی به دنیای معاصر و قرن بیست و یکم ندارد به عبارتی باید گفت که این فرقه برگ سوخته تاریخ است .

بسیاری از سازمانها و احزابی هستند در دنیا که پیدایش آنها به بیش از یک قرن هم می رسید اما این سازمانها و احزاب در گذر زمان نیز تحول پیدا کردند و با آداپته شدن با شرایط جدید خود را منطبق با شرایط جدید کردند و به همین دلیل تواستند رشد وپیشرفت کنند ، اما در مقابل سازمانها یا احزابی  بودند واپسگرا که نتوانستند خود را به شرایط جدید منطبق کنند و به مرور زمان از صحنه تاریخ حذف شدند.

این حذف تاریخی بصورت اتودینامیک انجام می شود امری که رهبران عقب افتاده و مرتجع قادر به درک آن نبودند و فکر می کردند با رویاهای ابلهانه شان می توانند به حیات شان با همان ویژگی های کهنه ادامه دهند ، در این میان فرقه مجاهدین نیز جز همین دسته است که به صورت تاریخی در حال حذف شدن از صحنه تاریخ است .

افکار ارتجاعی و عقب افتاده این رهبر خودشیفته بلایی به سر این فرقه آورد که امروزه حتی خودش هم جرات نمی کند اسم خودش را بیاورد ، یا یک عکس از خودش بیرون بدهد ، همه اینها بیانگر این است او می داند که از لحاظ تاریخی تمام شده است و اگر گاها چیزی تحت عنوان اطلاعیه به اسم او می دهند فقط برای داخل مناسبات این فرقه است که به قربانیان نگونبخت اسیر بگویند رهبر هنوز زنده است ، سرنوشت رقت باری که خودش رقم زده است .

انگشت شمار کسانی هستند که دل در گرو این فرقه داشته باشند، اگر هم کسانی پیدا شده باشند یا تطمیع شده اند و یا بسیار ساده دل هستند که فکر می کنند از این امامزاده معجزه ای سر بزند این امامزاده کور می کند اما شفا هرگز .

برای اثبات این مدعا کافیست به مناسبات ارتجاعی و عقب افتاده این فرقه نگاه کنیم که همچنان با بستن درب های این فرقه اجازه تماس قربانیان این فرقه را با بیرون از فرقه نمی دهند این قربانیان همچنان در بند انقلابی هستند که رهبرش هزار بار ان را زیر سم اش لگدکوب کرده است ، مناسباتی که از ملاقات پدر و مادر وخواهر یا برادری با فرزندشان می هراسد نه تنها مربوط به عصر حاظر نیست بلکه ماورای ارتجاع است ، فرقه ای که با بمباران تبلیغاتی در درون فرقه اینگونه القا می کند که رهبرش زنده است و فرماندهی می کند در صورتی که رهبر پانزده سال است فرار کرده و رفته پی کارش ، و دهها وصدها مورد که در حوصله این نوشته نیست .

به صراحت باید گفت این فرقه از لحاظ تاریخی تمام شده و آنچه باقیمانده مترسکی از آنچه بوده است .

یادداشت از منصور نظری

انتهای پیام

feraghnews.ir

فراق ، صدای رسای خانواده های اسیران فرقه رجوی است. کانال: feraghnews@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.