تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

چهارشنبه سوزی

چهار شنبه سوزی و  رجوی عوضی

چهار شنبه سوزی و رجوی عوضی

به گزارش فراق، درست مانند ۴ دهه ی گذشته وبا درنظر نگرفتن اینکه ، این نوع فراخوان ها هیچ نتیجه ای برای رجویه نداشته است ، بازهم از رو نرفته ومجددا فراخوان داده اند با این مضمون که مردم درچهارشنبه سوری امسال تا می توانند دست به تخریب وخشونت وآتش سوزی بزنند که بلکه حکومت […]