تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

نامه جدا شده ها به مسئولین حقوق بشر

نامه سرگشاده به بئاتا شدوو نخست وزیر لهستان

نامه سرگشاده به بئاتا شدوو نخست وزیر لهستان

با توجه به شناختی که مردم ایران از این فرقه دارند، در اروپا هیچ ایرانی در برنامه های آنان شرکت نمی کنند به همین دلیل فرقه رجوی هم مانند داعش از جوانان کشور های اروپائی برای خود عضو گیری می کند.