تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

خودسوزی فرقه رجوی

بیست پنجم شهریور، روز جنایتی که مریم رجوی مرتکب شد

بیست پنجم شهریور، روز جنایتی که مریم رجوی مرتکب شد

بیست پنجم شهریور، روز جنایتی که مریم رجوی مرتکب شد بیست پنجم شهریور، روز جنایتی که مریم رجوی مرتکب شد و عذاب وجدانی ابدی برای من بجای گذاشت بخاطر سکوتم در قبال این جنایت و هنوز بعد از سالها نتوانستم به آرامش دست پیدا کنم عصر روز ۲۵ شهریور ۱۳۷۷ اشرف مقر ۱۸ سکوت عجیبی […]