تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

جدا شده از فرقه رجوی

نوای دادخواهی جداشده‌های فرقه رجوی در دستگاه قضایی ایران: رجوی روح ما را به یغما برده است+ فیلم

نوای دادخواهی جداشده‌های فرقه رجوی در دستگاه قضایی ایران: رجوی روح ما را به یغما برده است+ فیلم

دادگاه های ایران در کنار خانواده های قربانیان فرقه رجوی به یاری فرزندان خود رفته و شکایت آن ها را با گوش جان شنیدند ...

سیاست یک بام و دو هوای دولت آلبانی / جداشده ها خاری در چشم و سند ورشکستگی فرقه رجوی هستند + فیلم

سیاست یک بام و دو هوای دولت آلبانی / جداشده ها خاری در چشم و سند ورشکستگی فرقه رجوی هستند + فیلم

پیروزی اعضای نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا، نشان از توان، قدرت و اراده آنها برای روشنگری هر چه بیشتر علیه رجوی و فرقه...

تنفر از فرقه رجوی میان مردم ایران فوران می کند / مردم آلبانی می گویند در داستان ها هم ممانعت از دیدار با خانواده را نخواندند/ دولت ایران اگر می خواست که کار فرقه را در عراق تمام می کرد
یادداشتی از هادی ثانی خانی، عضو جدا شده از فرقه رجوی

تنفر از فرقه رجوی میان مردم ایران فوران می کند / مردم آلبانی می گویند در داستان ها هم ممانعت از دیدار با خانواده را نخواندند/ دولت ایران اگر می خواست که کار فرقه را در عراق تمام می کرد

یک عضو جدا شده از فرقه رجوی در آلبانی گفت: از فرقه رجوی جدا شدم تا بتوانم ...