تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

اسیدپاشی

طرح و برنامه ریزی”اسید پاشی” گسترده در ایران را مریم رجوی در ژنو هماهنگ و به “ا-ک” ابلاغ کرد

طرح و برنامه ریزی”اسید پاشی” گسترده در ایران را مریم رجوی در ژنو هماهنگ و به “ا-ک” ابلاغ کرد

طرح و برنامه ریزی”اسید پاشی” گسترده در ایران را مریم رجوی در ژنو هماهنگ و به “ا-ک” ابلاغ کرد مردم شریف ایران هموطنان عزیز ؛ خواهران و برادران این نامه را در حالی می نویسم که ما رها شده گان از دست فرقه جنایتکار رجوی به خاطر افشاگریهایمان مدام از طرف اعضاء فرقه در خیابانهای […]