تاریخ : شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱ Saturday, 25 June , 2022

رمزگشایی درمورد مرگ مسعود رجوی

  • کد خبر : 6045
  • 18 جولای 2016 - 23:11

رمزگشایی سخنان ترکی بن فیصل

درمورد مرگ مسعود رجوی

Marge rajavi Eblisمسعود رجوی اززندگی درکاخ مجلل پارسیان درعراق  تا زندگی گیاهی درمخفیگاه 

مقدمه _ اعلام رسمی خبر مرگ مسعود رجوی رهبر فراری فرقه تروریستی توسط شیخ ترکی فیصل درروز شنبه ۹ جولای در سالن نمایشگاه بورژه (حومه پاریس) واکنش های بسیارموافقی را درمیان ایرانی ها برانگیخت _ سکوت وخفقان دستگاه تبلیغی این فرقه طی ۵ روز اخیردراین مورد  وعدم واکنش شیخ صعودی به جنجال آفرینی هایی  که پیرامون سخنان اوصورت گرفته بخوبی نشان می دهد که این خبربا تردید های اندکی درحاشیه آن موجود است  کاملا  صحت دارد _ آنچه پیرامون این خبر درجریان است شامل چند سئوال می باشد که می توان با دقت وکنگاش درکل ماجرا برایشان پاسخی پیداکرد _ برای پاسخ به سئوال ها بهتراست ردپای این تروریست بزدل فراری را از سال ۲۰۰۳ تاکنون دنبال کرده وسپس به موقعیت فعلی وشرایط زندگی ویا مرگ او بپردازیم .

۱ _  رجوی در اوج قدرت و حکومت مطلقه درقلعه مخوف ومحصور اشرف

مسعود رجوی که رهبری فرقه خودرا دریک پادگان کوچک نامی اهدایی صدام  درسال ۱۳۶۵ ببدست گرفت _ درسال ۲۰۰۰ دست کم ۷ پایگاه نامی درعراق را دراختیار خود داشت _ محل سکونت نامبرده طی این مدت از اسکان سری وزیرزمینی دراشرف به نام  “مقر ۴۹″ شروع شد و سپس پادگان بدیع ( پایگاه X ) ادامه یافت ودرنهایت با ساخت  کاخ بزرگ  ومجلل  پارسیان”  تکمیل گردید _ عملیات ساخت کاخ پارسیان درسال ۱۳۷۴ شروع ودرنیمه ۱۳۷۹ به پایان رسید _ برای آگاهی بیشتر دراین مورد نگاه کنید به سلسله نوشتارهای ” اشرف آرمانشهرمسعود رجوی ” نوشتارهای یکم تا پنجم دراین دنبالک

اشرف ازمقرسری ۴۹  تا سقوط _ ج.سالور_ >>> سقوط اشرف ارمانشهر مسعود رجوی _ بخش ۱ تا ۵ <<<<<<

حمله امریکا به عراق وایجاد تزلزل در حکومت مطلقه رجوی 

اگرسال ۱۳۷۹ را اوج اقتدار وحکومت مطلقه سرکوبگرایانه وخوشگذرانی مسعود رجوی تصور کنیم _ حمله امریکا به عراق درسال ۱۳۸۲ یکی از بدترین دورانهای  زندگی اوبود چراکه پس موافقت با تسلیم وتحویل سلاح به امریکایی ها ازترس جانش به آنها پناهنده شد وتقاضای حفاظت شخصی نمود و نیروهای امریکایی هم پس از تسلیم و خلع سلاح وگرفتن تعهد ۵ ماده ای از او بعنوان سرکرده فرقه قول موافق داده واورا به کمپ گریزلی ” منتقل کرده واسکان دادند _ رجوی تا سال ۲۰۰۷ دراین کمپ زندگی می کرد و درطول هفته چندبار با اسکورت امریکایی ها به اشرف منتقل وپس از پایان کاردوباره به کمپ برگدانده می گردید .
  ؤخرین روزهای زندگی مسعود رجوی درعراق 
تخقیقات نشان می دهد که مسعود رجوی دست کم تانیمه سال ۲۰۰۷ درعراق وکمپ اشرف دیده شده وازان پس ازعراق با کمک امریکایی ها به کشور اردن منتقل ودرخانه دخترصدام ( رغد صدام ) وتحت نظر دستگاه امنیت اردن قرارگرفتعه و اسکان داده شده است .( تنها فردی که حضور مسعود رجوی را تاسال ۲۰۰۷ درعراق  تائید کرده است خانم مریم سنجابی ازاعضای سابق شورای رهبری فرقه رجوی است)._ علت فراربزدلانه مسعود رجوی وحشت از مردم عراق بوده است زیرا دراین سال تقریبا  مشخص شد که امریکا درسال ۲۰۰۸ عراق را ترک خواه کرد.

رد پای مسعود رجوی ازاردن تا خلیج گینه  >>> ردپای مسعود رجوی از اردن تا پایگاه امریکایی آپو _ خلیج گینه  <<<<<

آخرین محل استقرارمسعود رجوی 

بنا به اطلاعات آی تی ( IT) مسعود رجوی به دلائل نامشخص ازسال ۲۰۱۴ به کشور ایرلند منتقل ودرشهر COKE مخفی شده است _ این رد پا تا اواسط سال ۲۰۱۵ وجود داشته وسپس محو گردیده است _ اکنون با توجه به این مقدمه وارد مبحث سحنان ترکی بن فیصل رئیس سابق استخبارات عربستان گردیده و گفته نامبرده و واکنش ها ی پیرامون آن را مورد کنکاش قرارخواهم داد .

اعلام دوبارخبر مرگ مسعود رجوی توسط ترکی فیصل >>>> 

تکرار دوبار خبر مرگ مسعود رجوی توسط بن فیصل  <<<<<

 untitled

بن فیصل چه گفت ؟ >>>

۱_  وانتی یا سیدی مریم رجوی وذوجک المرحوم مسعود الرجوی 

 صدای سوت وکف وخوشحالی حاضران درسالن 

  ۲_   وانتی یاسیدی مریم رجوی وذوجک المرحوم المسعود الرجوی 

چند نکته مهم پیرامون این سخن ران وسخنرانی 

الف _  فیصل میهمان ویژه می باشد واولین کسی است که بعد از مریم رجوی سخن می گوید 
ب _ فیصل سخنان خودرا ازروی نوشته می خواند 
پ _ بعد از اولین تکه تاکید  خبر افراد مستقردرسالن دست وسوت می زنند وابراز خوشحالی می کنند
ت _ فیصل بعد از جمله اول کمی  صبر می کند تا سالن ساکت شود ودوباره همان جمله را با تاکید تکرار می کند 
ج _ مترجم سخنان به انگلیسی هم کلمه مرحوم را “LATE ” معنا می کند که همان درگذشته ویا مرحوم  معنای دیگری ندارد
چ _ فیصل به سخنرانی وکلماتی که ادا می کند  مسلط است و رئیس دستگاه اطلاعاتی سابق عربستان بوده است 
ح_ کلمه مرحوم  درزبان عربی هیچ کاربردی غیر از یادکردن از شخص مرده ندارد ( رحمت الله ) خدارحمتش کند 
خ_ فیصل دراین سخنرانی به افرادی  چون فردوسی اشاره می کند که به روشنی مشخص است که کس ویاکسانی کل نوشته را انشاکرده اند تا اوبخواند .
د _ کاملا مشخص است که مترجم انگلیسی از افراد فیصل است که بطور سریح وروشن کلمه ” مرده “را دوبار عینا ترجمه می کند واین درحالی است که مترجم فارسی که احتمالا از اعضای فرقه رجوی است ازکنار آن می گذرد .

بنابراین ترکی بن فیصل دوبار تاکید می کند که شوهر مریم رجوی ( مسعود ) مرده است_  که البته نه بعنوان یک خبر تازه بلکه یا آوری از یک درگذشته ( مرده ) برای همسر متوفی …
 یعنی اینکه فیصل درجمعی که بنظر او  همه نیز ازاین خبرآگاهند آنرا  رابعنوان یک پیش گفته و یادآوری دوبار تاکید وتکرار  می کند 

بهرصورت آنچه مسلم است اینکه مسعود رجوی از نظر مسئولین عربستان سعودی درگذشته ووجود خارجی ندارد .

اشاره غیر مستقیم مریم رجوی به مرگ مسعود درفالب شعر آرش کمانگیر 

مریم رجوی در فرازهایی از سخنان خود مسعود را با  آرش کمانگیر “مفایسه می کند که چنین مقایسه ای البته کاملا بی ربط است _ مگر اینکه منظور مریم رجوی این تکه ازشعر زنده یاد سیاوش کسرایی درباره ارش باشد 

شامگاهان راه جویانی که می جستند  آرش را به  روی قله ها پیگیر 
بازگردیدند _ بی نشان ازپیکر آرش _ باکمان وترکشی بی تیر
آری آری جان خود درتیرکرد آرش _ کارصدهاصد هزاران تیغه شمشیرکرد آرش

درچنین صورتی خود مریم رجوی درابتدا  بطور غیرمستقیم وسمبلیک مرگ مسعود رجوی را  اعلام می کند 

درخواست دعا برای سلامتی مسعود !
پس ازسخنان ترکی بن فیصل یکی اززنان عضو فرقه رجوی ازحضار می خواهد که برای سلامتی مسعود دعا کنند !

واکنش ها به خبر مرگ مسعود رجوی 
 این خبر فورا توسط صدای امریکا منتسر شد و درسایت بالاترین نیز انتشار یافت که با استقبال اکثر اعضای فعال بالاترین مواجه گردید >>> دنبالک خبر

استقبال عموم کاربران بالاترین ازخبر مرگ مسعود رجوی

پس از انتشار خبر درسایت بالاترین چند طرفدار فرقه رجوی عضو این سایت هستند  به سکته مغزی دچارشده وبه سکوت مرگ آور فرورفتند _ چون این افراد که عموما درقلعه اوور مستقرند نمی دانستند چه کنند ! ؟ 
وپس از۲۴ ساعت شروع به فعالیت وپوشش دادن اخبار این نمایش پرداختند .

 واکنش درد آلود وعاجزانه  فرقه رجوی به خبر ترکی بن فیصل 

گرچه تااین تاریخ فرقه رجوی هیچ واکنش رسمی نسبت به این خبر نشان نداده ولیکن با پیگری حامی فرقه رجوی دررادیو فردا فردی که این رسانه  اورا سخنگوی فرقه رجوی  لقب داده به نام” شاهین قبادی ” به این حامی فرقه با ارسال ای میل!  گفته است  : سخنان بن فیصل سو تعبیر شده است ! ؟ 

درمورد این خبر افرادی چون حسین باستانی ( BBC ) وناصر اعتمادی ( من وتو ) هم ادعاهایی کردند که هردونر آبکی  وبه درور ازواقعیت بود 
 واکنش درد آلود وتوام با گریه وزاری وناباوری ” همنشین بهار “

همنشین بهار نیز یک گفتگو با اسماعیل وفا یغمایی عضو سابق  وقدیمی فرقه رجوی انجام داده که نظریات وفایغمایی تاحدود زیادی به واقعیت نزدیک بوده وقابل تامل است _ دراین گفتگوالبته  همنشین بهار که درلباس  عاشق سینه چاک مسعود ظاهرمی شود و خبررا  ” شایعه ” می خواند سعی می کند که عقیده اش رابه یغمایی قالب کند که خوشوقتانه با ایستادگی اسماعیل برسرموضعش  این  تلاش با شکست مواجه می گردد .

درمتن گذشته قول دادم درمورد ۶  مسئله کنکاش وبررسی واظهارنظرکنم
۱_ آیا مسعود رجوی بنا برادعای بن فیصل مرده است ؟
۲_ اگرآری دراین صورت درکجا دفن شده است ؟
۳ _ اگر هنوز زنده است هم اکنون درکجاست ؟ 
۴_ احتمال طرح ونقشه بودن این خبر چند درصد است ؟ 
۵ _ درصورت طرح ونقشه  بودن این خبر طراحان چه هدفی را دنبال کرده ومی کنند ؟
۶ _ وترسیم مسیر فرارمسعود رجوی از اردن تا …. اکنون 

نگارنده در تمامی این موارد جستجو وکنکاش کرده ومنتظر یک ویادو خبرازیک منبع  هستم تا بصورت کامل دراین مورد آگاهی رسانی کنم 

در متن آتی که طی چند روز آینده منتشرخواهم کرد پاسخ به این سئوال ها را ضمیمه خواهم نمود  _  آنچه بصورت پیش خبر به آگاهی می رساننم اینکه _ مسعود رجوی بیش از ۳۰ سال است که به مرگ شخصیتی دچارشده است ولذا ازاین منظر او سال هاست مرده است _ ولی می ماند مرگ فیزیکی او  که درمتن اتی بدان خواهم پرداخت 

پایان بخش نخست _ ارشیا ارشادی ۲۰۱۶/۰۷/۱۴ 

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=6045