• امروز : شنبه - ۱۸ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 9 December - 2023

افشاگری آقای اکرامی

  • کد خبر : 4651
  • 20 دسامبر 2015 - 12:47

Degardesi_Semnan_Ekramiافشاگری آقای علی اکرامی 

درخصوص چگونگی تخلیه اطلاعاتی مزدوران فرقه رجوی از خانواده ها

همانطورکه می دانید فرقه رجوی در دوران صدام درقبال گرفتن پول و امکانات استقراری وتجهیزات وسلاح از صدام به اواطلاعات مربوط به فعالیت نظامی ایران و زیرساخت های اقتصادی وشبکه های مواصلاتی درخاک ایران را می داد

فعالیت های اطلاعاتی رجوی باشیوهای مختلف صورت می گرفت از جمله گرفتن اسیر ونصب دستگاهای مخابراتی به منظور شنود مکالمات ارتش ایران بعداز سرنگونی صدام؛ رجوی که امکانات مالی خود را از دست داده بود باتغییرارباب درجهت وخدمت آمریکا درآمد وعمده فعالیت های اطلاعاتی خود رامعطوف به فعالیت های هسته ای ایران کرد        

امادررابطه باخانوادها براستی رجوی بدنبال بدست آوردن چه اطلاعاتی است وهدف او از نفوذ به داخل خانوادها چیست؟؟

سالهای قبل  رجوی سعی کرده بود بابه کارگیری پیچیده ترین شیوهای مغزشویی وکنترل روح و روان اعضای تحت اسارت خود ؛تمامی عواطف خانوادگی رادرآنها بکشد وبقول خودش عشق به مریم راجایگزین نماید
به این سخنان رجوی درنشست های موصوم به انقلاب؛ به دقت توجه کنید:
ما دو راه بیشتر برای ادامه مبارزه درپیش نداریم یا انهدام واضمحلال خانواده ویاسرنگونی رژیم.
برادران باخانواده و زن وفرزند وپدرومادرنمی توانیم تهران برویم وخلق رانجات دهیم باید درقلب شمامریم جایگزین خانواده گردد!
از آن روز خانواده عنصرباعرض معذرت کثیف سرمایه داری وکانون فساد نام گرفت ومی بایست اعضای فرقه آن را ازقلب خارج می کردند!
الان که بدلیل فعالیت های خانوادها درب اشرف گل گرفته شد وبدنبال آن راه آلبانی باز گردید رجوی که از تاثیرات عاطفی خانوادها براعضا اگاهی دارد سعی دارد که در این روند اختلال ایجاد کند
آنها با انگشت گذاشتن روی عواطف خانوادها وشوق دیدارعزیران سعی دارند با فعال کردن مزدوزان اطلاعاتی خود وبکارگیری شیوه خبررسانی به خانوادها درمورد عزیزانشان درآلبانی و یاگرفتن عکس درصدد فریب خانوادها هستند
آنهاضمن تماس باخانوادها ،شماره تلفن وایمل می گیرند تاارتباط آنهارا باعزیزانشان درلیبرتی وصل نمایند ودوهدف رادنبال می کنند اول برقراری ارتباط خانوادها بافرقه دوم ایجاد مشکل امنیتی برای آنها
درسال ۹۳فرقه رجوی بایکی از خانوادها که فرزندشان درجریان درگیری با ارتش عراق درسال۹۰معلول گشته بودتماس برقرارکرده و از آنها خواستند ۵۰میلیون برای درمان فرزندشان به یک حساب درفرانسه واریز کنند برادر وی درایران تحت تاثیرمسایل عاطفی ودرمان برادرش درنطرداشت زمین کشاورزی را فروحته و برایش واریز کند
درآخرین لحظه به ذهنش زد با انجمن مشورت کند مسول انجمن از اوسوال کردند فرقه ای که میلیاردها دلارصرف جشن های مریم درپاریس می کند از هزینه کردن ۵۰میلیون برای عضوش که خودشان او را به این روز نشاندن عاجزند؟! همین حرف را درتماس بعدی به برادرشان گفتند آنها به اوتاکیدکه از فرقه خارج شوبر وهتل مهاجرما۲۰۰میلیون میاوریم.
می دانید نفراطلاعاتی رجوی که کناربرادرش نشسته بود چه گفت..؟
گفت توباماهمکاری کردی به اطلاعات ایران خبرمی دهیم بیچاره ات بکنند این روزها هم که فرقه رجوی از ذوق واشتیاق خانوادها برای کسب خبراز عزیزانشان اطلاع دارد عناصر اطلاعاتی خود را برای تماس باخانوادها بکارگرفته است لذا
۱)  به محض ارتباط عناصرمشکوک ونا آشنا سریعاً مسئول کمپین رادرجریان بگذارید.
۲) هیچ اطلاعات وخبری به او ندهید درصورت اصراربه اوبگویید شماره اش رابدهد شماتماس می گیرید بلافاصله اطلاع دهید
۳) حتی درصورتیکه وابستگان شما تماس گرفتند در برخورد اول اعتماد نکنید وپولی به حساب آنها واریز نکنید
بصورت مستقیم بدلیل اینکه ماهیتش برای مردم بدلیل عمق خیانت هایش برملا شده نه ولی تحت پوش های مختلف و بدون نام بردن ازفرقه درفضای مجازی به عنوان خبرنگار ویاسازمان های حقوق وبشری سعی درفریب جوانان دارد
افشاگر: اکرامی

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=4651

نوشته های مشابه

07دسامبر
فیلم «سرهنگ ثریا» زاویه دید جدیدی را فراروی مخاطب می‌گشاید
04دسامبر
آمریکا با ایجاد بهشت امن برای رهبران تروریست فرقه رجوی، ریاکاری می‌کند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش سالانه تروریسم وزارت خارجه آمریکا

آمریکا با ایجاد بهشت امن برای رهبران تروریست فرقه رجوی، ریاکاری می‌کند