• امروز : یکشنبه - ۶ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Sunday - 26 May - 2024

اعضایی که درسال ۶۰ به انتظار سرنگونی ۶ ماهه ایران از قول رجوی نشسته بودند الان خزان عمر را طی می کنند / عمری که فنا رفت / کانون های شورشی این بار از زیر گوش رجوی بلند خواهند شد

  • کد خبر : 17809
  • 21 اکتبر 2018 - 13:04

بعد از اینکه اعتراضات مردمی که در راستای مطالبات بحق صنفی واقتصادی دردی ماه گذشته به رغم تحلیل های سران فرقه رجوی به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نشد و این موضوع اعتراضات زیادی را دربین اعضا و به خصوص بدنه تشکیلات برانگیخت، سرکردگان فرقه رجوی با جمع آوری کلیه اعضا و برگزاری نشست عمومی پیامی را که گفته می شد منتسب به مسعود رجوی است را برای اعضا قرائت کردند.
در آن پیام تاکید شده بود که به طور قطع با افزایش خیزش های اجتماعی و شکل گیری کانون های شورشی، همزمان با معضل گرانی وتورم جمهوری اسلامی در بهمن ماه ۹۷ سرنگون خواهد شد وسازمان درمیان استقبال مردمی و با سلام و صلوات وارد ایران شده و مریم را بر تخت ریاست جمهوری خواهند نشاند.

البته آنهایی که تحولات این فرقه را درطی این سالیان از نزدیک دنبال کرده اند به خوبی می دانند که از ۳۰ خرداد سال ۶۰ تاکنون بیش از صدها بار جمهوری اسلامی توسط رجوی والبته درتحلیل و شعر و شعار، سرنگون شده است. آنهایی که در۳۰ خرداد سال ۶۰ به انتظار سرنگونی ۶ماهه ایران از قول رجوی نشسته بودند و درآن ایام جوانی بیش نبودند الان خزان عمر را طی می کنند.
رجوی که درطی این سالیان همواره با کنارزدن مردم سعی کرده با استفاده از شکاف جنگ و حمایت کشور و رهبران خارجی به قدرت برسد بخوبی و به تجربه می داند به دلیل عمق خیانت هایش از طرف مردم ایران به بازی گرفته نمی شود و از طرف دیگر صرف نظر از نداشتن اقبال اجتماعی و پایگاه مردمی همچنان خودرا از تک وتاب نمی اندازد .درحقیقت شعر و شعارهای سرکردگان فرقه رجوی مصرف داخلی دارد وهدف سرپا نگاه داشتن اعضای سرخورده ومسئله داری است که دیگر از وعده های سالیان ودروغ های رجوی به تنگ امده اند.
شرایط کاملا متفاوت آلبانی به نسبت عراق وافزایش موج جدایی و فرار نیروها و جو ملتهب درون تشکیلات فرقه رجوی را برآن داشته تا به ناچار و برخلاف میل باطنی والبته به روال ثابت گذشته ضرب العجلی را برای برون رفت از این تنگنایی که این بار در آلبانی دچار ان شده تعیین نماید.
درجریان همین نشست ها پیامی از طرف رجوی توسط زهرا مریخی برای اعضای مستقر در مقر اشرف سه خوانده شده که تابهمن ۹۷ دندان روی جیگر گذاشته وصبرکنند. درآن تاریخ همه به اتفاق به ایران خواهیم رفت اگر این شرایط محقق نشد من تعهد را از گردن شما برمی دارم وشما آزاد هستید که از سازمان جدا شده و به دنبال زندگی خود بروید. این آخرین توافق وعهد وپیمان رجوی با اعضای مستقردر مقر اشرف سه است.
اعضایی که درطی ماههای اخیر با خانواده هایشان تماس داشته اند روی این مسئله تاکید کرده اند که بهمن ماه ۹۷ آخرین روزهای حضور آنها دراین فرقه است و دوست دارند برای اینکه یکبار دیگرسران این فرقه را بیازمایند به تعهد ماندن تا آن تاریخ عمل نمایند. بی شک او و همپالگی هایش فردای بهمن ۹۷ باز وعده و وعید دیگری خواهند داد وساز سرنگونی دیگری کوک خواهند کرد. ولی درمیدان آزمون این بار خطای رجوی مرگبار خواهد بود. زیرا فی الواقع کانون های شورشی این بار و از زیر گوشش سربلند خواهند کرد وموج ریزش دیگربه او فرصت بازی با سرنوشت وامید ، اعتماد وصداقت یک نسل را نخواهد داد .
یادداشت از: علی اکرامی
انتهای پیام / انجمن نجات مرکز خوزستان

لینک کوتاه : https://feraghnews.ir/?p=17809