قصه پر غصه یک پدر رنجدیده از جنایت های فرقه رجوی: مصطفی محمدی از افشاگری دست بر نخواهد داشت

پدر یکی از اسیران فرقه رجوی با انتشار نامه ای نسبت به جنایتهای مریم رجوی شیطان صفت اعتراض نمود.

به گزارش فراق، متن نامه مصطفی محمدی را در زیر می خوانید:

من مصطفی محمدی به دنیا  می نویسم تا شاید مردم دنیا بیدار شوند، امروز روز زیان کاری بشر است، عصر خسران است به گوشه کنار دنیا نگاه کنید که ناحقان و ستم کاران بر جریده قدرت تکیه داده اند و خون بی گناهان می ریزند و سمیه ها اسیر خشونت فرقه ای شده اند.

دنیا سکوت کرده و خاموش است و پدری هم چون من و دیگر پدران و مادران بی دفاع پشت دروازه های عالم بی هیچ مدافعی مانده اند و کاوه آهنگری زبان به اعتراض گشوده و تا حرف می زند باران تهمت ها سرازیر می شود.

داستان من داستان کاوه آهنگر است که به پا خاسته تا داد مظلومین را بستاند و انتقام خون نداها و هادی ها را بگیرد.

سمیه محمدی کودکان سرباز در مجاهدین خلقبه دنیا نوشتم که عصر خسران است. پیام پیامبران را یاد آور شدم که بر آنها گران آمد و بر آشفتند و واکنش نشان دادند و البته که آنها در خسرانند که حق را از باطل تمیز و تشخیص نداده اند که گفتم امروز حق و باطل به هم پیچیده شده و خداوندا تو هدایت گری توانا هستی.

و کاوه ی آهنگر کجا و ضحاک مار به دوش کجا ؟

من از روزی که پا به راه نهادم منتظر همه تهمت ها و ناسزاها و نارواها هستم که نیش ها در راه حق نوشم و گوارا و شیرین تر از عسل.

مصطفی محمدی با دست خالی در مقابل آنانی ایستاده که ارتش شیطانی تشکیل داده اند و پشت شان به قدرت های بزرگ وابسته به استعمار و استکبار جهانی است و من پشتم به خدا گرم است که او پشتم نه در کنار من است و دستم خالی که نه که در دست خدا و پدران و مادران شهدا و قربانیان است . خداوند حامی حق گویان است و وخون مظلوم بر زمین نمی ماند و وای بر ستم کاران که کاخ ظلم شان به یاری خدا و به همراهی ارتش محمدی بر سرشان آوار خواهد شد.

تکرار می کنم هزاران بار مینویسم که حق تکرار شدنی است و خداوند هم آیه آیه اش تکرار و توصیه به حق است و بسم الله را در هر سوره تکرار می کند تا شاید به خود آییم که تکرار می کنم امروز تشخیص حق و باطل و توکل به خداست . بیداری و آگاهی رساندن به خلق خدا رسالت محمدی و محمدی هاست تا برای آزادی به پا خیزند که نشستن جایز نیست که پای خون مظلومان در میان است که آنان بر گردن من ما و دنیا حق دارند و هر کسی این مقالات را می خواند مسئول است و سمیه هم حقی بر گردن من که مردم دنیا دارد او به نام آزادی به خاطر آزادی و به خاطر عشق به خدا و خلق خدا زندانی شده و اسیر فرقه ی رجوی و سازمان منفور مجاهدین گشته و نه تنها سمیه بلکه سمیه و سمیه ها حق بر گردن دنیا دارند که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند.

من بنده ای از بندگان خدا هستم که امروز مسئله ی سمیه تنها مسئله ی من نیست امروز بیدار شده ام تا دیگران را از خواب غفلت بیدار کنم و رسالت پیامبران تاریخ را یاد آوری کنم هر یک از ما پیام هایی داریم که غیر این اگر باشد وجودمان در آفرینش بیهوده است و خداوند هیچ کاری را بی دلیل انجام نخواهد داد و او دانا و توانا است روز امتحان بشر رسیده حرف ها زده شده پامبران آمدند درس ها را دادند و رفتند و روز امتحان نسل بشر است که خداوند عیسی و موسی و محمد این معلمان تاریخ از ما امتحان میگیرد

که امروز همه نباید ها باید شده و تحقق یافته به کمک شیاطین و کافران که اگر این چنین نبود زنی جنایت کار و ملعون و شیطان صفت و ضد بشر با حمایت قدرت های کذایی دنیا به خود اجازه نمی داد که حرف از زن و حقوق زن بزند، از حقوق سیاسی و اجتماعی و خانوادگی حقوق زنان و حق طلاق حرف بزند. مریم رجوی که زندان بان زنان زیادی همچون سمیه و سمیه ها و خون زنان بی گناه بسیاری را ریخته و مسئول جنایات و ترور های زیادی در دنیاست.

محموبه حمزه محمدی زنی که باعث فرو پاشی و از بین بردن خانواده های بسیاری است و هنوز هم جنایاتش ادامه دارد.

وامروز گناهان مسعود و مریم رجوی اگر سنگین است و بسیار گناه کارتر آنانند که در کنفرانس ها و سمینارها به این شیادان درود می فرستند کف می زنند و هورا می کشند و حضورشان و قدم و قلم شان مهر تاییدی است بر ظلم و جنایات این تروریسم های آشکار.

قسم به عصر که انسان در خسران و زیان کاری است مگر آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته نمودند و توصیه نمودند به حق و توصیه نمودند به صبر .

من مصطفی محمدی به رسالت خویش در خصوص آگاهی رساندن و روشن گری و افشاگری در باب خطر تروریسم واقفم و بدین منظور از آگاهی رساندن و هشدار به مردم ایران و دنیا در ارتباط با خطر فرقه تروریستی رجوی دست بر نخواهم داشت و کاملا مصمم وجدی هستم.

با نام و یاد خدا آغاز کرده و با نام و یاد خدا به پایان می برم که این قصه را پایانی نیست جز پیروزی حق بر باطل و آزادی سمیه و سمیه ها که ادامه دارد تا برقراری عدالت جهانی و فرمانروایی مطلق حقوق انسانی و حقوق یکسان برای مردم سراسر دنیا، به یاری حق و به امید آن روز٫

مصطفی محمدی

اننتهای پیام / ایران اینترلینک

 

feraghnews.ir

فراق ، صدای رسای خانواده های اسیران فرقه رجوی است. کانال: feraghnews@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.